zuren en basen

3 havo: zure oplossingen    en      basische oplossingen                                   korte samenvatting
 • pH 0>7
   (pH=zuurgraad)
 • smaken zuur
  (niet proeven!)
 • sterke zuren pH< 3 ontkalken
 • reageren met basische stoffen 
 • base/ basisch= zeepachtig
 • pH 7<14
 • voelen glibberig (niet voelen!)
 • basen ontvetten
 • reageren met zure stoffen 
pH 7 = neutraal
(b.v zuiver water)
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

3 havo: zure oplossingen    en      basische oplossingen                                   korte samenvatting
 • pH 0>7
   (pH=zuurgraad)
 • smaken zuur
  (niet proeven!)
 • sterke zuren pH< 3 ontkalken
 • reageren met basische stoffen 
 • base/ basisch= zeepachtig
 • pH 7<14
 • voelen glibberig (niet voelen!)
 • basen ontvetten
 • reageren met zure stoffen 
pH 7 = neutraal
(b.v zuiver water)

Slide 1 - Tekstslide

eigenschappen zuren= moleculaire stof
pH < 7   
 • bevatten H atoom dat bij oplossen in water loslaat van de rest en  H+ ionen vormt (dat is een waterstofatoom met 1 elektron te weinig)
 • b.v. HCl(g)= waterstofchloride (opgelost in water --> zoutzuur)

 • daarom geleiden zure oplossingen stroom
 • reageren met basische stoffen (= neutraliseren)
 • kleuren blauw lakmoes rood (rood blijft rood)
 • Sterk zuur ontkalk, tast onedele metalen aan en voorkomt bacteriegroei 


HCl(g)H+(aq)+Cl(aq)
Smaken zuur (proeven mag niet)

Slide 2 - Tekstslide

basen/basische stoffen
pH >7 tot 14 
 • tast de huid aan
 •  kan H+ ionen opnemen
 • Kan vet verwijderen 
 • reageert met zure stoffen (=neutraliseren)
 • kleuren rood lakmoes blauw (blauw blijft blauw)
 • basische oplossing geleidt stroom

Smaak zeepachtig (niet proeven!)

Slide 3 - Tekstslide

pH = "zuurgraad"

 • pH bepalen kan alleen in oplossingen (zie volgende slide)
 • zure oplossingen: je meet het aantal H+ ionen in de oplossing
 • bij basische stoffen:  je meet hoeveel H+ ionen er kunnen worden opgenomen (vaak hoeveel OH- ionen er zijn)
 • pH 7 = neutraal

Slide 4 - Tekstslide

indicator: toont aan of bepaalde stof aanwezig is
de bekendste pH indicatoren zijn:
 • rode koolsap
 • rood lakmoes (= rood bij zuur of neutraal)
 • blauw lakmoes(= blauw bij base of neutraal)
 • universeel indicator papier (deze geeft meer
   informatie over hoe zuur/basisch)
 • fenolftaleiine (= roze in base)

Slide 5 - Tekstslide

pas op met neutraliseren !
 • neutraliseren = zuur + base
 • meestal: H+ + OH---> H2O
 • neutraliseren is dus richting pH 7 brengen
 • maar: er kunnen schadelijke stoffen ontstaan (chloorgas of waterstofgas)
 • dus nooit zomaar mengen

Slide 6 - Tekstslide

vet verwijderen -->
 zeep nodig
 • water en vet mengt niet
 • Zeep is een vetverwijderaar
 • natuurlijke zeep gemaakt van plantaardige en dierlijke olie en vetten
 • synthetische zeep=detergent, gemaakt van aardolieproducten
 • Zeepmoleculen hebben een hydrofiele=waterlievende kop en een hydrofobe = watervrezende staart

Slide 7 - Tekstslide

zeepmolecuul

Slide 8 - Tekstslide

pH huidneutraal
 • huid produceert huidvet, dat is een vetzuur
 •  je huid is dus lichtzuur
 • pH huidneutraal = +/- 5,5
 • producten met de verkeerde (te hoge of te lage) pH waarde veroorzaken huid irritaties 

Slide 9 - Tekstslide

Rodekoolsap

Slide 10 - Tekstslide

proef is rodekoolsap een zuur base indicator?

Slide 11 - Tekstslide

0

Slide 12 - Video

demonstratieproef titreren
Demonstratieproef en uitleg titreren

Slide 13 - Tekstslide

 • voeg een indicator toe aan de erlenmeyer waarin de te titreren stof zit (vaak fenolftaleiine)
 • voeg druppelsgewijs een stof met tegenovergestelde pH waarde voegen
 • tot er blijvend kleuromslag is
 • aflezen buret van boven naar onder
 • van de stof die getitreerd wordt moeten in de tekst nog meer gegevens staan
 • verhoudingstabel maken zie hiernaast
 • en de onbekende hoeveelheid uitrekenen
titreren=neutraliseren, doe je om pH waarde te bepalen
 • voeg indicator toe aan de te titreren stof  (vaak fenolftaleiine) 
 • voeg druppelsgewijs een stof met tegenovergestelde pH waarde toe tot er blijvend kleuromslag is 
 • aflezen buret van boven naar beneden 
 • van de stof die getitreerd wordt moet bekend zijn hoeveel mg met 1 ml van de titratievloeistof reageert (in de tekst gegeven) 
 • verhoudingstabel maken zie hieronder 
 • en de onbekende hoeveelheid uitrekenen (kan ook met kruislingsvermenigvuldigen)

Slide 14 - Tekstslide

Luchtvervuiling

 • Door verbranding van fossiele brandstoffen krijg je uitstoot van zwaveldioxide (SO2(g))en stikstofoxiden (NOx = verzamelnaam voor alle stikstofoxides)
 • Door contact met waterdamp en zuurstof uit de lucht ontstaat er zwavelzuuroplossing (= H+ (aq) + SO42- (aq) ) en saltpeterzuur (H+ (aq) + NO3- (aq) 
 • Het gevolg is zure regen.... even zuur als azijn..
 • gevolgen op mens,  milieu en gebouwen moet je kennen!.

Slide 15 - Tekstslide

Drie sterke zuren oplossen
 • zoutzuur=oplosing van waterstofchloride HCl(g):  
  HCl(g)-->H+(aq) + Cl-(aq)
 • salpeterzuur waterstofnitraat HNO3(l) het oplossen:
  HNO3(l)-->H+ (aq) + NO3-(aq)
 • zwavelzuur = oplossing van waterstofsulfaat H2SO4:
  2 H+ (aq) + SO42-(aq)
 • de negatieve ionen noemen we de zuurrestionen

Slide 16 - Tekstslide

noteren oplossen zuur en basen
 • oplossen van waterstofchloride--> zoutzuur


 • oplossen van natriumhydroxide in water 
HCl(g)H+(aq)+Cl(aq)
NaOH(s)Na+(aq)+OH(aq)

Slide 17 - Tekstslide