Present Simple or Present Continuous

How do I know when to  use the
 present simple or
 present continuous?
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsSecundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

How do I know when to  use the
 present simple or
 present continuous?

Slide 1 - Tekstslide

Learning objective
After this lesson you:

  • can use the present simple and continuous correctly.

Slide 2 - Tekstslide

Explanation

Slide 3 - Tekstslide

Messi is playing football.
(right now)
Messi plays football.
(but NOT at the moment)

Slide 4 - Tekstslide

1. I like scary movies.
2. He is walking the dog.
3. We are dancing all night long.
4. She plays the piano.
5. They are my parents.
Present Simple
Present Continuous
1
2
3
4
5

Slide 5 - Sleepvraag

Slide 6 - Video

Present simple or present continuous?

Wanneer je het hebt over iets wat nu, op dit moment, aan het gebeuren is gebruik je de
A
present simple
B
present continuous

Slide 7 - Quizvraag

Present Simple
signal words
Present Continuous
signal words
Never
Now
Listen!
At the moment
Often

Every day
Sometimes

Slide 8 - Sleepvraag

Mrs. Jones (to drink) ... tea every Sunday.
A
drinks
B
drink
C
is drinking
D
am drinking

Slide 9 - Quizvraag

Now she (to drink) ... hot chocolate.
A
drink
B
drinks
C
is drinking
D
am drinking

Slide 10 - Quizvraag

Susan (to play)... a nice song on the piano.
A
play
B
plays
C
is playing
D
are playing

Slide 11 - Quizvraag

He (to play)... the guitar in a band every Friday.
A
play
B
plays
C
is playing
D
am playing

Slide 12 - Quizvraag

We always (to eat) ... chicken on Monday.
A
eat
B
eats
C
are eating
D
is eating

Slide 13 - Quizvraag

We use the ______ for something that always or regularly happens.
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Past continuous

Slide 14 - Quizvraag

Choose the right answer: present simple or present continuous.

Janey ... cats.
A
loves
B
is loving

Slide 15 - Quizvraag

signaalwoorden
Wanneer je deze woorden ziet, weet je meteen bij welke tense ze horen. Belangrijke tip!

Slide 16 - Tekstslide

Present simple vs present continuous
SIMPLE!
Hoe? Verb
He, she, it? Verb + S
Use: gewoonte, routine,
vaak of juist nooit
In combinatie met always,
often, never, every day/week
CONTINUOUS
Hoe? To be + verb+ ING

Use: als iets NU bezig is en nog even duurt
In combinatie met: now, right now, at this moment

Slide 17 - Tekstslide

Present simple vs present continuous
SIMPLE!
I work every day
She never eats pizza

Do you read often?
They don't play tennis ever!

CONTINUOUS
I am working today
She is eating spaghetti right now

Are you reading books at this moment?
They are not playing tennis now.


Slide 18 - Tekstslide

7

Slide 19 - Video

00:11

A
He's watching home video's.
B
He watches home videos.

Slide 20 - Quizvraag

00:31
Do you experience life through your smartphone?

Slide 21 - Open vraag

00:40
Which tense is 'Tomorrow I'm leaving for college.'?
A
Present Simple
B
Present Continuous

Slide 22 - Quizvraag

01:00
At your home, can you watch a screen while you're eating?

Slide 23 - Open vraag

01:30

A
They're taking a road trip.
B
They take a road trip.

Slide 24 - Quizvraag

02:14
What does the boy never do?

Slide 25 - Open vraag

02:33
The dog
A
licks his face.
B
is licking his face.

Slide 26 - Quizvraag

Jouw mening over deze les:
Is het doel bereikt?
A
Nee, want ik snap de uitleg niet.
B
Nog niet maar als ik nog wat oefen, komt dat wel.
C
Ja, dankzij deze les die ik leuk en leerrijk vind.
D
Ik kon het eigenlijk al maar ik vond het toch leuk .

Slide 27 - Quizvraag

Slide 28 - Tekstslide

Well, maybe not today but certainly this week.  
Go to Smartschool - Vakken ENGELS -oefeningen and do all the Bookwidgets you find there.

Slide 29 - Tekstslide