les 1

Welkom
Mobiel uitzetten en in de tas doen.
Rustig op je eigen plek gaan zitten.
Je schrift en etui op tafel leggen.
Je laptop nog even in je tas laten zitten.
Als de timer op 0 staat start de uitleg en zit je klaar.
timer
1:00
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Middelbare school

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom
Mobiel uitzetten en in de tas doen.
Rustig op je eigen plek gaan zitten.
Je schrift en etui op tafel leggen.
Je laptop nog even in je tas laten zitten.
Als de timer op 0 staat start de uitleg en zit je klaar.
timer
1:00

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
Terugblik toets.   
Uitleg nieuwe doelen.   
Opdrachten maken.   
Afsluiten; hoe is het deze les gegaan? 

Slide 2 - Tekstslide

De toetsresultaten
-Alles gemaakt?
-Aantekeningen geleerd?
-Serieus nagekeken en waar  nodig om uitleg gevraagd?

-Goed gelezen en complete antwoorden gegeven? (leg uit..)

Slide 3 - Tekstslide

Nieuwe leerdoelen deze week: 
• Je kunt uitleggen op welke twee manieren je beweging kunt vastleggen. 
• Je kunt benoemen welke twee grootheden je moet weten om uit een video-opname of een stroboscopische foto de gegevens voor een plaats-tijddiagram te halen. 
• Je kunt een plaats-tijdtabel invullen. 
• Je kunt op een plaats-tijddiagram of (x,t)-diagram bij een tijdstip de bijbehorende plaats aflezen en omgekeerd. 
• Je kunt uitleggen wat afgelegde afstand is en welk punt het referentiepunt voor een beweging is. 
 
Voor vwo ook: 
+ Je kunt uitleggen hoe je een finishfoto maakt. 

Slide 4 - Tekstslide

• Je kunt uitleggen op welke twee manieren je beweging kunt vastleggen. 
Met video of stroboscopische foto.
Wat is het verschil?

Slide 5 - Tekstslide

• Je kunt benoemen welke twee grootheden je moet weten om uit een video-opname of een stroboscopische foto de gegevens voor een plaats-tijddiagram te halen. 
Wat moet je weten bij de foto's om deze tabel in te kunnen vullen? 
Als je de tabel hebt kun je ook de grafiek maken. (x,t is ongeveer het zelfde als s,t, even uitleggen).

Opdracht:
 
Schets de grafiek van een bal die je wegrolt en van een bal die je laat stuiteren. 
Zet ook de grootheden en de eenheden bij de as.

Slide 6 - Tekstslide

• Je kunt een plaats-tijdtabel invullen.  
• Je kunt op een plaats-tijddiagram of (x,t)-diagram bij een tijdstip de bijbehorende plaats aflezen en omgekeerd. 

Slide 7 - Tekstslide

• Je kunt uitleggen wat afgelegde afstand is en welk punt het referentiepunt voor een beweging is.
Tekst in het boek:
In een aantal gevallen kun je op een (x,t)-diagram de afgelegde afstand niet aflezen. Als het start- en eindpunt van de beweging hetzelfde punt zijn, dan is de afgelegde afstand niet af te lezen op het (x,t)-diagram. 
Niet helemaal juist want wat is in deze grafieken de afgelegde afstand? 
En de verplaatsing?
En wat is het referentiepunt?

Let op: De tijd in uur en afstand in km zijn bij deze 
grafiek  bij de assen weggevallen.

Slide 8 - Tekstslide

Havo gaat aan het werk.
   
Maak eerst de "wat weet ik al" en dan paragraaf 1.

-Antwoorden van de opdrachten controleren  
-Formatief toetsen van de leerdoelen met 
  • de flitskaarten en 
  • de test je zelf.

Slide 9 - Tekstslide

timer
5:00

Slide 10 - Tekstslide

+ Je kunt uitleggen hoe je een finishfoto maakt. 
-Hoe krijg je een smalle foto? (links).
-Hoeveel foto's per minuut? Per seconde?
(denk aan de uitslagen).
-Wat ontbreekt bij deze foto?
-Wat geeft de rode lijn aan?
-Wat valt je nog meer op?

Slide 11 - Tekstslide

timer
5:00
Leerdoelen:
• Je kunt uitleggen op welke twee manieren je beweging kunt vastleggen.  
• Je kunt benoemen welke twee grootheden je moet weten om uit een video-opname of een stroboscopische foto de gegevens voor een plaats-tijddiagram te halen.  
• Je kunt een plaats-tijdtabel invullen.  
• Je kunt op een plaats-tijddiagram of (x,t)-diagram bij een tijdstip de bijbehorende plaats aflezen en omgekeerd.  
• Je kunt uitleggen wat afgelegde afstand is en welk punt het referentiepunt voor een beweging is.  
  
Voor vwo ook:  
+ Je kunt uitleggen hoe je een finishfoto maakt. 
Kun je bereiken door:
-Te lezen / bestuderen de tekst van paragraaf 1 hoofdstuk 5
-Te maken: Wat weet je al, Paragraaf 1 (1 t/m 7) vwo doet ook de opdrachten 8 + 9. 
-De antwoorden van de opdrachten serieus te controleren.   
-Je kennis van de leerdoelen te toetsen met de flitskaarten en de test je zelf.

Slide 12 - Tekstslide

Afsluiting.
Hoe ver ben je gekomen? 
Samenvatten van deze les. 
Feedback geven en vragen. 
Ga je thuis nog wat doen om de doelen te bereiken? Zo ja, wat?

Slide 13 - Tekstslide

Genoteerd wat je thuis gaat doen?  
Pak dan je tas in en wacht nog even rustig op je eigen plek tot het tijd is.

Slide 14 - Tekstslide

spinners per klas 
       hv1a                       hv1b                           hv2a                         hv2b

Slide 15 - Tekstslide