Overheid en de economie

OVERHEID EN ECONOMIE
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 20 min

Introductie

Je kunt uitleggen hoe de economie in ons land georganiseerd is en wat de invloed van de overheid daarop is.

Onderdelen in deze les

OVERHEID EN ECONOMIE

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen hoe de economie in ons land georganiseerd is en wat de invloed van de overheid daarop is.

Slide 2 - Tekstslide

Marktwerking
In de particuliere sector heb je altijd te maken met marktwerking. Dat betekent dat de bedrijven met elkaar moeten concurreren om klanten te krijgen. 
Concurreren doen ze door middel van prijzen, kwaliteit of service.

Slide 3 - Tekstslide

Iris denkt dat de kwaliteit van producten in gevaar komt door marktwerking. Mike denkt van niet. Waarom zou Iris gelijk kunnen hebben?

Slide 4 - Open vraag

Vraag en aanbod
(marktwerking):
Vraag naar producten ↓ = prijs ↓

Vraag naar producten ↑ = prijs ↑

Aanbod van producten ↓ = prijs ↑

Aanbod van producten ↑ = prijs ↓

Slide 5 - Tekstslide

Hoe is de economie in een land georganiseerd?
Planeconomie: de overheid bepaald wat en hoeveel er geproduceerd wordt. 
(Noord Korea).

Vrije markteconomie: Nauwelijks overheidsbemoeienis, alles wordt bepaald door vraag en aanbod.

Sociale markteconomie: Overheid bepaalt een deel door regels en deels wordt de economie geregeld door vraag en aanbod.

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit dat lonen zullen dalen in een vrijemarkteconomie als er veel werkloosheid is.

Slide 7 - Open vraag

Hoe is het in Nederland georganiseerd?

Slide 8 - Tekstslide

Sociale markteconomie
De Nederlandse economie is een mengvorm van een plan- en vrijemarkteconomie. Bedrijven mogen zelf weten wat ze verkopen. Vraag en aanbod bepalen daarbij de prijzen.

Als het nodig is, grijpt de overheid in en stelt regels op voor bijvoorbeeld het minimumloon, uitkeringen en arbeidsomstandigheden. Dit om iedereen een redelijk bestaan te garanderen.

In Nederland hebben we een sociale markteconomie.

Slide 9 - Tekstslide

Hoe zie je aan de verkoop van drank en sigaretten dat we een sociale markteconomie hebben in Nederland?

Slide 10 - Open vraag

Wat heb je geleerd?

Slide 11 - Tekstslide

De overheid bepaalt hoeveel en welke goederen geproduceerd worden. Dit is een ...
A
planeconomie.
B
vrijemarkteconomie.

Slide 12 - Quizvraag

Bedrijven gaan nooit failliet. Ze zijn in handen van de overheid. Dit is een ...
A
planeconomie.
B
vrijemarkteconomie.

Slide 13 - Quizvraag

De prijs van producten wordt in een vrijemarkteconomie bepaald door vraag en aanbod.
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quizvraag

De overheid stelt de prijs van producten vast in een ...
A
planeconomie.
B
vrijemarkteconomie.

Slide 15 - Quizvraag

Welke uitspraak past bij een sociale markteconomie?
A
De overheid stelt strenge regels op voor de samenleving.
B
De overheid bemoeit zich niet met het spel van vraag en aanbod.
C
De overheid zorgt dat een land aantrekkelijk is voor grote bedrijven.
D
De overheid zorgt met wetten en regels voor een minimum bestaan.

Slide 16 - Quizvraag

extra uitleg

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video