5.5 Luchtvervuiling

5.5 Luchtvervuiling
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

5.5 Luchtvervuiling

Slide 1 - Tekstslide

Luchtvervuiling
In deze paragraaf gaan we aan de slag met luchtvervuiling. 
Wat is bijvoorbeeld zure regen en smog? 
Wat kun je er tegen doen? 
Hoe kunnen we het voorkomen?

Slide 2 - Tekstslide

Brandstoffen

fossiele brandstoffen
Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die gemaakt worden van resten van planten en dieren. Deze resten veranderen na duizenden jaren in olie en gas. 
Voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn aardolie en steenkool.
bio-brandstoffen
Bio-brandstoffen worden ook gemaakt van planten en dieren maar hier hoef je niet duizenden jaren op te wachten. Bio-brandstoffen zijn beter voor de natuur. 

Slide 3 - Tekstslide

Zure regen
Zure regen ontstaat wanneer zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOX), ammoniak(NH3) of gasvormige organische stoffen oplossen in regenwolken. 

Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van uitlaatgassen van auto’s of van de verbranding van stookolie en bruinkool. Samen met water vormen zij in de regenwolken zuren: zwavelzuur (H2SO4) en salpeterzuur (HNO3). Ook de intensieve veeteelt is met ammoniak een belangrijke uitstoter.

Slide 4 - Tekstslide

Fijnstof
Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Fijnstof zijn zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Deze deeltjes zijn van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit onderzoek blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid.

Slide 5 - Tekstslide

Smog
Bij smog zit er teveel fijnstof in de lucht. 

In Nederland wordt er een smogwaarschuwing gegeven bij 70 microgram fijnstof per m3 in de lucht en een smogalarm als er meer dan 100 microgram fijnstof per m3.

Slide 6 - Tekstslide

SMOG in nederland tijdens de 1e coronagolf. 

Slide 7 - Tekstslide

Biobrandstoffen
Dierlijk en plantaardig (afval) materiaal noem je biomassa. Van biomassa kun je biobrandstoffen van maken. 

Voorbeelden: bio-ethanol, bio-butanol, E10, E85, koolzaadolie. 

Slide 8 - Tekstslide

Biomethaan
Biomethaan is een (CO2 neutrale) vervanging van normaal methaan (aardgas) uit fossiele brandstoffen. 

Biogas is een gasmengsel dat ontstaat als je biomassa door enzymen laat verteren. Gemiddeld bestaat biogas uit 60% methaan en 35% koolstofdioxide.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Bio (m)ethanol
Bio ethanol (alcohol) en bio methanol zijn biobrandstoffen die uit plantaardige stoffen (biomassa) ontstaan. Vooral suikerriet is een goed leverancier doordat suiker makkelijk vergist tot alcohol. 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Waterstofgas

Auto’s kunnen ook op waterstofgas rijden. Een brandstofcel zorgt ervoor dat waterstof reageert met zuurstof tot elektriciteit. 

Voordeel: de water stoot alleen water uit als afval. 
Nadeel: waterstof is slecht verkrijgbaar. 

Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag
Weektaak:  5.5


Slide 14 - Tekstslide