Lesweek 6 Groepsdynamica

Groepsdynamica lesweek 6 
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Groepsdynamica lesweek 6 

Slide 1 - Tekstslide

Wat hebben wij tot nu toe gedaan
We hebben ons bezig gehouden met veilig pedagogisch klimaat, groepsdynamica, groepsgevoel, groepsvorming, de verschillende rollen binnen een groep en hoe je een positieve of negatieve groep kan herkennen. 

Slide 2 - Tekstslide

Afvinklijstje wat er gedaan moet zijn 
Check? 
Portfolio opdracht 
0-meting oriëntatie opdracht 
Groepsdynamica
Checklist postief gedrag/negatief gedrag 
BPV opdracht Groepsdynamica

Slide 3 - Tekstslide

Een toets

Slide 4 - Tekstslide

Groepsnormen – waarom?
Normen vergemakkelijken het samenwerken en de omgang met elkaar in de groep, omdat ieder weet wat hij van de andere groepsleden mag verwachten en wat er van hem verwacht wordt.
• Groepen oefenen een actieve druk uit op de leden om zich te conformeren aan de groepsnormen die ze ontwikkeld hebben. 

Slide 5 - Tekstslide

Groepssfeer 
‘Er hing vandaag een slechte sfeer in de groep!’
Iedere groepsleidster maakt wel eens zo’n dag mee. De leerlingen hebben veel
ruzie, tonen weinig respect voor elkaar en laten elkaar niet uitpraten. ‘Er hangt
iets in de lucht,’ wordt dan vaak gezegd door de leerkracht. Gelukkig komt het vaak voor dat de groepssfeer de volgende dag een stuk beter is.

Slide 6 - Tekstslide

Vijfaspecten groepsfeer 
1. Algemene sfeer
Hoe is de sfeer in de groep? Is deze positief: ondersteunend, warm, rustig, vrolijk, enthousiast,
taakgericht, tolerant? Of juist negatief: onverschillig, vijandig, onrustig, afwerend, intolerant, niet
taakgericht? Ook de wijze waarop nieuwe kinderen in de groep worden opgenomen zegt veel over
de groepssfeer.
2. Onderlinge relaties; Wie zijn populair in de groep, wie vallen buiten de groep? 
3. Onderlinge communicatie; Een slechte onderlinge communicatie zal de sfeer en resultaten negatief beïnvloeden. Het kan leiden tot conflicten, misverstanden, onderlinge irritaties en verwijten, afnemend plezier e
4. Rollen in de groep
(In een groep met een positief groepsklimaat zijn er veel verschillende rollen, waardoor elk kind er een
plekje kan vinden.)
5. Samenhang in de groep
(Wanneer kinderen elkaar kennen, betrokken zijn bij elkaar, praten over 'wij', en samen aan taken
werken, is sprake van samenhang of groepscohesie)

Slide 7 - Tekstslide

Groepssfeer - groepsklimaat
  • In iedere groep zijn groepsprocessen gaande, dit worden ook wel groepsdynamica genoemd. Het gaat in de groepsdynamica o.a. om de invloed die kinderen in een groep op elkaar hebben. Van een groep kan een positieve of een negatieve invloed uitgaan. Positieve invloed is bijvoorbeeld dat kinderen plezier hebben en veel van elkaar leren.
  • Een groep met negatieve invloed zorgt ervoor dat kinderen veel ruzie maken of vechten of niet voor hun mening durven uitkomen.
  • Alle groepsbegeleiders streven naar groepen waarvan een positieve invloed uitgaat op de leden. Dit worden ook wel positieve groepen genoemd, of groepen met een positief groepsklimaat

Slide 8 - Tekstslide

Omschrijving van een positieve groep 
Kenmerken van een positieve groep:
Kenmerkend voor een positieve groep is dat kinderen de ruimte krijgen voor eigen initiatieven en dat elk kind een plekje en een rol vindt die
bij hem past.
• In zo'n groep kunnen ook kinderen met negatief gedrag aanwezig zijn, maar zij domineren de omgang tussen de groepsleden niet.
• Conflicten zijn er ook in een positieve groep, maar de wil om eruit te komen, overheerst. In een positieve groep voelen kinderen zich prettig
en hebben ze meer ruimte om aan taken te werken of prettig te spelen.
• Volgens de sociale wetenschapper Ahnert (2006) is een positief groepsklimaat belangrijker voor het welzijn en het ontwikkeling van de betrokken kinderen dan goede individuele begeleiding van de kinderen in de groep. 
geeft een prettig gevoel aan de kinderen en aan de groepsbegeleider;
• bevat veel onderlinge relaties tussen de kinderen;
• geeft ruimte voor verschillende initiatieven;
• geeft ruimte aan verschillende karakters en rollen;
• maakt dat storend gedrag wordt opgevangen en niet wordt
overgenomen;
• maakt dat bij conflicten de wil om eruit te komen overheerst. 

Slide 9 - Tekstslide

Omschrijving van een negatieve groep 
Kenmerken van een negatieve groep:
• Kenmerkend voor een negatieve groep is het ontbreken van gedifferentieerde
rollen en een gebrek aan ruimte voor eigen initiatief.
• Een negatieve groep wordt gedomineerd door één of meerdere leden die de
anderen hun wil opleggen. Bijna alle kinderen zijn gevoelig voor die groepsdruk.
• In een negatieve groep zijn meestal wel een of meer zondebokken, die
slachtoffer worden van pesterijen of uitsluiting. Als er één kind pest, gaan andere
kinderen soms meedoen..
• Kenmerkend voor een negatieve groep is ook dat de groepsbegeleider zich er
niet op haar gemak voelt. Heeft geen greep heeft op de groep
• Kinderen komen haar in het algemeen niet vertellen wat zij beleven in de groep.
• De positie van de groepsbegeleider wordt dan al gauw die van ordebewaker
geeft een onprettig gevoel aan de groepsbegeleider;
• heeft vaak een ruzieachtige toon in de onderlinge communicatie;
• kent vooral leiders, volgers en eenlingen;
• bevat weinig onderlinge relaties tussen de kinderen;
• geeft weinig ruimte voor initiatieven van de kinderen;
• geeft weinig ruimte aan verschillende karakters en rollen;
• maakt dat storend gedrag besmettelijk is en gemakkelijk wordt
overgenomen;

Slide 10 - Tekstslide

Eindopdracht 

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide