PDO Les 1 Werken met kinderen en jongeren

Pedagogiek Didactiek & Ontwikkeling
                              PDO
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Pedagogiek Didactiek & Ontwikkeling
                              PDO

Slide 1 - Tekstslide

      Welkom bij je eerste PDO les 
op de opleiding Onderwijsassistent!

Slide 2 - Tekstslide

                                       Toetsstof blok 1
 

Hoofdstuk 1:  Werken met kinderen en jongeren

Hoofdstuk 2:  Ontwikkelingspsychologie
Hoofdstuk 6:  Taal 

Slide 3 - Tekstslide

Nodig bij de komende lessen:

* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling.
* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les. 
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen.


Slide 4 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- wat is pedagogiek?
- wat kun jij betekenen in je stage?
- de werkvelden
- Cumlaude: studieplanner, de opdrachten en de                                    inleverbakjes.

Slide 5 - Tekstslide

We starten met 3 vragen via de LessonUp app. 
Meld je aan met je eigen naam.
Lukt dit de hele klas binnen 30 seconden? Help elkaar wanneer nodig. 
timer
0:30

Slide 6 - Tekstslide

Waarom heb je gekozen voor deze opleiding?
A
Ik wil graag aan het werk als onderwijsassistent.
B
Ik wil hierna naar de PABO om juf of meester te worden.
C
Ik wil hierna naar een andere opleiding.
D
Ik heb eigenlijk geen idee wat ik precies wil.

Slide 7 - Quizvraag

Waar staat de afkorting "PDO" voor?
A
Psychologie, Didactiek en 0rganisatie
B
Pedagogiek, Diagnostiek en Ontwikkeling
C
Psychologie, Dialogie en Opvoeding
D
Pedagogiek, Didactiek en Ontwikkeling.

Slide 8 - Quizvraag

Kijk goed naar deze afbeelding. De vraag op de volgende sheet is: wat zie je?

Slide 9 - Tekstslide

Wat zie je op
deze foto?

Slide 10 - Open vraag

1.1 Werken met kinderen en jongeren
Doelen van deze les:
- je weet wat het vak PDO inhoudt.
- je kent kenmerken van de verschillende werkvelden.
- je hebt inzicht in wat er van je gevraagd wordt in elk werkveld.
- je weet waar je de opdrachten en inleverbakjes voor PDO vindt.
- je start met de eerste opdrachten uit je werkboek

Slide 11 - Tekstslide

1.1 Wat jij kunt betekenen
Werken met kinderen en jongeren
Ga naar blz. 8 van je basisboek.

Wat is pedagogisch werk?
-Heeft te maken met pedagogiek (opvoedkunde) en is gericht op opvoeding en opvang van kinderen en jongeren.
De drie werkvelden:
                                      *Kinderopvang
                                      *Onderwijs 
                                      *Organisaties gericht op opvoedings- en                                                                                     ontwikkelingsondersteuning


Slide 12 - Tekstslide

1.1 Wat jij kunt betekenen
Vraag: heeft iemand van jullie al eens stagegelopen in één van deze bovenstaande werkvelden?

Slide 13 - Tekstslide

1.1 Wat jij kunt betekenen
Je ziet nu een filmpje van een pedagogisch medewerker in een jeugdinstelling. Deze valt onder het derde werkveld 'Organisaties gericht op opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning'.
                                                                             Duur: 2.19 min.

Slide 14 - Tekstslide

1.1 Wat jij kunt betekenen
                        Kinderopvang voor 0 tot 12 jaar 
Opvoeding en verzorging worden gedeeltelijk van de ouders overgenomen. 
                        Onderwijs tussen 5 en 18 jaar 
Van 5 tot 16 jaar leerplicht. 
Van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. 
                      Opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning 
Ondersteunen van kinderen en jongeren met een specifieke behoefte

Vraag: waarom staan de vier-jarige niet bij onderwijs genoemd?
Slide 15 - Tekstslide

1.1 Wat jij kunt betekenen
Je ziet nu een filmpje van een pedagogisch medewerker in het onderwijs. Dit valt onder het tweede werkveld 'Onderwijs'. 
                                                                                            Duur: 2.08 min.

Slide 16 - Tekstslide

1.1 Wat jij kunt betekenen

Er zijn dus 3 verschillende werkvelden en het werk is overal anders.

Maar allemaal met het zelfde doel: begeleiden van kinderen en jongeren.
 
Spelen en leren worden samen als één doorlopende ontwikkeling gezien.
Ontwikkelen gebeurt niet op één plaats én het stopt niet na schooltijd. 

Jullie zijn zelf een mooi voorbeeld: je leert de theorie op school en ziet op je stage de praktijk. Zo ondersteunen de theorie en de praktijk elkaar.

Vraag: wie weet de drie werkvelden nog?

Slide 17 - Tekstslide

Waar kijk jij het meest naar uit wat stage betreft?

Slide 18 - Open vraag

Cumlaude
 
1. Open je laptop en ga naar CumLaude.

2. Ga naar studieroutes:  Blok 1 (2023).

3. Klik aan PDO.
In deze omgeving zie je alles voor PDO (blok 1)  staan. We nemen het samen even door. 
           
                                                       Vragen?
    

Slide 19 - Tekstslide