Stofomzetting en faseovergang

Stofomzettingen en Fase-overgangen
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurwetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Stofomzettingen en Fase-overgangen

Slide 1 - Tekstslide

SUCCESCRITERIA
 • Ik kan het begrip stofomzetting uitleggen (a.d.h.v. een voorbeeld).
 • Ik kan het begrip faseovergang uitleggen (a.d.h.v. een voorbeeld).
 • Ik kan stofomzettingen en faseovergangen illustreren door het tekenen van het deeltjesmodel.
 • Ik kan het verschil uitleggen tussen een faseovergang en een stofomzetting (a.d.h.v. het deeltjesmodel).

Slide 2 - Tekstslide

STOFOMZETTING
 • is een chemische reactie
 • atomen herschikken zich ter vorming van nieuwe moleculen
 • nieuwe stof heeft ook andere eigenschappen 

Slide 3 - Tekstslide

0

Slide 4 - Video

Chemische reactie

Slide 5 - Tekstslide

Chemische reacties

Stel je steekt je stoel in brand. Het hout zal gaan branden en je houdt as over. Dit is een voorbeeld van een chemische reactie
Bij een chemische reactie veranderen de moleculen.

Bij een chemische reactie verdwijnen je beginstoffen (hout) en ontstaan er nieuwe reactieproducten (as)

Slide 6 - Tekstslide

Oplossen van suiker in water
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 7 - Quizvraag

Een ei bakken
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 8 - Quizvraag

Water koken
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 9 - Quizvraag

Hout zagen
A
Chemische reactie
B
Geen chemische reactie

Slide 10 - Quizvraag

Elektrolyse
ontledingsreactie met elektrische energie
elektrolyse  van water

Slide 11 - Tekstslide

FASE-OVERGANG
 • is de overgang van de ene naar de andere fase of aggregatietoestand
 • door toevoer of afvoer van thermische energie (warmte)
 • verandert de structuur van de stof, NIET de samenstelling van de moleculen van deze stof

Slide 12 - Tekstslide

Een faseovergang is een fysisch verschijnsel. 

Slide 13 - Tekstslide

3 aggregatietoestanden
Vast: een vaste vorm
Vloeistof: neemt de vorm aan van het vat waarin het zit
Gasvormig: geen vaste vorm

Slide 14 - Tekstslide

demonstraties

 • knikkers in pot (trillen (s), draaien (l), schudden(g))
 • spuit lucht (ruimte tss moleculen)

 • ijsblokje (s) -> (l)
 • arbre magique (s) -> (g)

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Vaste stof
Vloeistof
Gas

Slide 17 - Tekstslide

Vloeibaar
Vast
Gas
l
s
g

Slide 18 - Sleepvraag

Deeltjesmodel
 • De kleinste deeltjes van een stof heten moleculen.
 • Door goed naar deze kleinste deeltjes te kijken kunnen we beter uitleggen hoe een stof van de éne fase verandert naar de andere fase.

Slide 19 - Tekstslide

1

Slide 20 - Video

0

Slide 21 - Video

Een stof die stolt gaat van ...
A
gas → vast
B
vast → gas
C
vloeibaar → gas
D
vloeibaar → vast

Slide 22 - Quizvraag

hoe heet de faseovergang van gasfase naar de vloeibare fase?
A
stollen
B
desublimeren
C
condenseren
D
sublimeren

Slide 23 - Quizvraag

verdampen
condenseren
stollen
smelten
desublimeren
sublimeren

Slide 24 - Sleepvraag

00:26
Wat gebeurt er met de snelheid van de moleculen wanneer een stof verwarmd wordt?
A
Die blijft gelijk
B
Die neemt toe
C
Die neemt af

Slide 25 - Quizvraag