Week 2 beleid en organisatiestructuur

Week 2 
Beleid en doelstelling
Organisatiestructuur van een organisatie
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Week 2 
Beleid en doelstelling
Organisatiestructuur van een organisatie

Slide 1 - Tekstslide

Terugkomen huiswerken:
H 1 en 2 gelezen, vragen? 
Leerdoelen
Heeft kennis:
  • over Doelen en beleidsplan op de afdeling en de middelen en activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.
  • met de organisatiestructuur van een organisatie
  • begrippen: Bevoegdheid, Hiërarchie, Organogram, stijlen van leiding geven en situationeel leiderschap. 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil: Missie & visie?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beleid en Doelstellingen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beleid
Het stellen van doelen, middelen en het tijdpad in onderlinge samenhang.
Beleid is de wijze waarop en het tijdspad waarin organisatiedoelen bereikt worden.

Slide 6 - Tekstslide

Is er iemand die wel eens meegewerkt aan het opstellen van een beleid? In een organisatie?
Drie elementen van beleid
  1. formuleren van doelen of ambities
  2. beschrijven van de middelen, acties of strategie waarmee de doelen bereikt kunnen worden
  3. het tijdpad waarin de middelen worden ingezet 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 

Zoek het beleidsplan BPV plek
Noteer: Hoofddoelen, middelen, activiteiten en planning

Slide 9 - Tekstslide

Enkele personen zullen daarna klassikaal de antwoorden geven. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Benoemen organogram. Voorbeeld geven Reade organisatiestructuur.

Slide 12 - Tekstslide

Lijnfunctie: iedereen werkt aan het product waar het uiteindelijk om draait. 
Staffuncties: personeelszaken, ondersteunt en faciliteert de lijnfuncties. 
In de lijn is er sprake van bevoegdheid, hierarchie en beslissingsbevoegdheid.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
H2 
A Organogram

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie zijn deze twee mensen? 
Wat weet je over hun?

Slide 16 - Woordweb

Nelson Mandela --> apartheidsstrijder in Zuid Afrika , gevangenis gezeten, daarna bij democratische verkiezingen president geworden

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Situationeel leiderschap = leiderschap aangepast op de situatie

Slide 18 - Tekstslide

Wat voor leider zie jij bij jou op je stage? Op de afdeling is vast een afdelingshoofd aan het werk. Wat doet hij/zij en hoe communiceert hij/zij? 
Onder welk leiderschap wil jij werken?

Slide 19 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten B
Opdracht B Leiderschapsstijlen

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie met poll
Weet jij de functie van een organogram?
Ja
Nee
Een beetje

Slide 21 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Wat vond je van deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting & Leerdoelen
Heeft kennis:
  • over Doelen en beleidsplan op de afdeling en de middelen en activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te bereiken.
  • met de organisatiestructuur van een organisatie
  • begrippen: Bevoegdheid, Hiërarchie, Organogram, stijlen van leiding geven en situationeel leiderschap. 

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Volgende les 
Weet welke werkplek en werkveld hem/haar aanspreken. 
Kwaliteitenspel

Slide 24 - Tekstslide

Extra;
Opzoeken beroepsvereniging
Opzoeken vakbond, wat doet deze?