Some & Any en Plurals + B Theme words (1e +2e uur)

Welcome Back!
https://faculty.washington.edu/ejslager/random-generator/index.html 
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welcome Back!
https://faculty.washington.edu/ejslager/random-generator/index.html 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Goals for today
At the end of this lesson..

 • I can use words to describe groceries and the kitchen
 • I know how to use some and any
 • I can use plurals

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Let's Practice 
Do:
Exercise 11, 13, 14 and 15

Done?
make sentences with 3 difficult words from B-theme words. 
timer
15:00

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Goals for today
At the end of this lesson..

 • I can use words to describe groceries and the kitchen
 • I know how to use some and any
 • I can use plurals

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOME & ANY
Betekenis: een paar, een beetje, wat, enkele
Maar wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOME • when to use it? 
1. In bevestigende / positieve zinnen
   We bought some flowers
2. In een vraag als je verwacht dat het 
   antwoord "ja" is
   Can I borrow  some sugar  please?
3. Bij een aanbod of verzoek
   Would you like some water tea?
   
    
 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ANY • when to use it?
1. In ontkennende / negatieve zinnen2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is

We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.

Slide 8 - Tekstslide

Bij vraagzinnen: hoe maak je duidelijk aan de leerlingen om welke zinnen het gaat. Aangezien vraagzinnen ook some kunnen bevatten. 
ANY • when to use it?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is
     Do you have any luggage? 

             
We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.
negative

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ANY • when to use it?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is
     Do you have any luggage?
                          Maybe, maybe not.
We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.
negative

Slide 10 - Tekstslide

Bij vraagzinnen: hoe maak je duidelijk aan de leerlingen om welke zinnen het gaat. Aangezien vraagzinnen ook some kunnen bevatten. 
SOMEANY 
Gebruik je bij: 

- Bevestigende zinnen;
- Vragen waarbij je verwacht dat het antwoord "ja" is;
- Als het een aanbod of verzoek is.
Gebruik je bij: 

- Ontkennende / Negatieve zinnen;
- Alle andere vraagzinnen.

Let op woorden zoals,
without, hardly, never

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

COMBINING SOME & ANY
Some and any kunnen ook in andere vormen voorkomen:
 • Somebody -- anybody > iemand
 • Something -- anything > iets
 • Someone -- anyone > iemand
 • Somewhere -- anywhere > ergens

De regels blijven hetzelfde leer dus ook de betekenis!!

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Goals for today
At the end of this lesson..

 • I know how to use some and any
 • I can use plurals

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Plural

De meeste vormen eindigen in het meervoud op -s. Dus plak een -s achter het hele ww.

parent - parents
star - stars
friend - friends
Plural

Eindigen op -sis klank is -es erachter. 

watch - watches
dish - dishes

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Plural

Eindigen op medeklinker + -y. De -y veranderd in -ies.

lady - ladies
story - stories
Plural

Eindigen op medeklijnker + -o. Plak -es erachter.

potato - potatoes
tornado - tornadoes

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Plural

Eindigen op -f (klank). De -f veranderd in -ves. 

life - lives
leaf - leaves
Plural

Onregelmatig. (leer deze!)

child - children
foot - feet
mouse - mice
sheep - sheep
tooth - teeth

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Goals for today
At the end of this lesson..

 • I know how to use some and any
 • I can use plurals

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Homework
Learn the words from B-Theme words on page 178

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies