CH3: E-Grammar (Some & Any + Plurals)

Welcome Back!
https://faculty.washington.edu/ejslager/random-generator/index.html 
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome Back!
https://faculty.washington.edu/ejslager/random-generator/index.html 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Goals for today
At the end of this lesson..

  • I know how to use some and any
  • I can use plurals

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOME & ANY
Betekenis: een paar, een beetje, wat, enkele
Maar wanneer gebruik je some en wanneer gebruik je any?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOME • when to use it? 
1. In bevestigende / positieve zinnen
   We bought some flowers
2. In een vraag als je verwacht dat het 
   antwoord "ja" is
   Can I borrow  some sugar  please?
3. Bij een aanbod of verzoek
   Would you like some water tea?
   
    
 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ANY • when to use it?
1. In ontkennende / negatieve zinnen2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is

We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.

Slide 6 - Tekstslide

Bij vraagzinnen: hoe maak je duidelijk aan de leerlingen om welke zinnen het gaat. Aangezien vraagzinnen ook some kunnen bevatten. 
ANY • when to use it?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is
     Do you have any luggage? 

             
We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.
negative

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ANY • when to use it?
1. In ontkennende / negatieve zinnen


2. In vraagzinnen - waarvan het antwoord 
     nog niet zeker is
     Do you have any luggage?
                          Maybe, maybe not.
We didn't buy any flowers.
They arrived without any delay.
negative

Slide 8 - Tekstslide

Bij vraagzinnen: hoe maak je duidelijk aan de leerlingen om welke zinnen het gaat. Aangezien vraagzinnen ook some kunnen bevatten. 
SOMEANY 
Gebruik je bij: 

- Bevestigende zinnen;
- Vragen waarbij je verwacht dat het antwoord "ja" is;
- Als het een aanbod of verzoek is.
Gebruik je bij: 

- Ontkennende / Negatieve zinnen;
- Alle andere vraagzinnen.

Let op woorden zoals,
without, hardly, never

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

COMBINING SOME & ANY
Some and any kunnen ook in andere vormen voorkomen:
  • Somebody -- anybody > iemand
  • Something -- anything > iets
  • Someone -- anyone > iemand
  • Somewhere -- anywhere > ergens

De regels blijven hetzelfde leer dus ook de betekenis!!

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

They didn't make ... mistakes
A
some
B
any

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

I am going to buy ... flowers.
A
some
B
any

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

I can't pay. I haven't got ... money.
A
some
B
any

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

I haven't seen ... good movies lately.
A
some
B
any

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

SOME / ANY

Those apples look nice! Shall we get ...?
A
some
B
any

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

We have ___ apples.
A
some
B
any

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Do you have ___ pets?
A
some
B
any

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Did you see ___ good films this weekend?
A
some
B
any

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

There are ___ candies in my bag.
A
some
B
any

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

On my birthday, I got ___ cards.
A
some
B
any

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

We don't have ___ bread.
A
some
B
any

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik snap de grammatica over some & any en kan dit ook toepassen.
Ja,
Nee
Een beetje

Slide 23 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Goals for today
At the end of this lesson..

  • I know how to use some and any
  • I can use plurals

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Plural

De meeste vormen eindigen in het meervoud op -s. Dus plak een -s achter het hele ww.

parent - parents
star - stars
friend - friends
Plural

Eindigen op -sis klank is -es erachter. 

watch - watches
dish - dishes

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Plural

Eindigen op medeklinker + -y. De -y veranderd in -ies.

lady - ladies
story - stories
Plural

Eindigen op medeklinker + -o. Plak -es erachter.

potato - potatoes
tornado - tornadoes

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Plural

Eindigen op -f (klank). De -f veranderd in -ves. 

life - lives
leaf - leaves
Plural

Onregelmatig. (leer deze!)

child - children
foot - feet
mouse - mice
sheep - sheep
tooth - teeth

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Plural of:
A
tomatos
B
tomaten
C
tomato's
D
tomatoes

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plurals (= meervoud):
What is the plural of
elf?
A
elfs
B
elvs
C
elfes
D
elves

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plural of:
A
knife's
B
knifes
C
knives
D
kniven

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plurals (= meervoud): What is the plural of
wolf?
A
wolves
B
wolfs
C
wolvs
D
wolfes

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plural of:
A
child's
B
childs
C
kinderen
D
children

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plural of
A
mouses
B
mice
C
mices
D
mouse's

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plural of:
A
shoe
B
shoes
C
schoenen
D
shoos

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plural of:
A
taxs
B
taxen
C
tax's
D
taxes

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plurals (= meervoud):
What is the plural of
baby?
A
babys
B
baby's
C
babies
D
babyes

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plural of:
A
puppies
B
puppy's
C
puppys
D
puppen

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plural of hero
A
heroes
B
hero's
C
heros
D
held

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plurals (= meervoud):
What is the plural of
watch?
A
watchs
B
watches
C
watch's
D
watchis

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Plural of
A
taxies
B
taxi's
C
taxis
D
taxie's

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik snap de grammatica over de plurals en kan dit ook toepassen.
Ja,
Nee
Een beetje

Slide 43 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Goals for today
At the end of this lesson..

  • I know how to use some and any
  • I can use plurals

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Homework
do exercise 29d, 30, 31c and 32

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies