Psychiatrie


Psychiatrie
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les


Psychiatrie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inleiding

 • Wat is de psychiatrie
 • Categorie zorgvragers
 • Taken Vpk/VIG

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Psychiatrie

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Psychiatrie
 • Medisch specialisme
 • Psychiater is, net als een internist of een gynaecoloog, een gespecialiseerde arts
 • Diagnostiek en behandeling van zorgvragers die lijden aan psychische aandoeningen met als doel het herstelproces te bevorderen
 • Een op de vier mensen krijgt in zijn leven een psychiatrische diagnose gedurende een korte of langere tijd

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Psychiatrie stoornis - definitie

Psychiatrische stoornis :
Psychische aandoening waarbij psychologische functies, zoals voelen, denken of waarnemen, afwijkend functioneren. 

Maar hoe weten we nu wat afwijkend is? En wat valt er zoal onder afwijkend in voelen denken, waarnemen? (zie volgende dia)
Slide 5 - Tekstslide

Wijs de studenten op het boek. Thema 3.8. Staat niet in hun lesplanner.
Boek Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Wanneer is het ''abnormaal'' gedrag?
 • Het gedrag van de persoon wijkt af van de sociale norm. In een samenleving bestaan bepaalde regels over wat ‘gezondheid’ is en wat normaal gedrag is.
 • Het gedrag heeft ongemak, lijden of bezorgdheid tot gevolg bij de persoon zelf en/of zijn omgeving. Hij gaat gebukt onder zijn gedrag of emoties.
 • De persoon kan zich niet anders gedragen dan hij doet. Er is sprake van een bepaald onvermogen om ander gedrag te kiezen.


Hallucinaties, wanen zijn zo bijvoorbeeld psychatrische verschijnselen (kenmerken) van het ziektebeeld schizofrenie. Wat zijn dat?

Slide 6 - Tekstslide

Thema 3.8 PBSD boek


1.Het gedrag van de persoon wijkt af van de sociale norm. In een samenleving bestaan bepaalde regels over wat ‘gezondheid’ is en wat normaal gedrag is. Dit is de sociale norm. Van dit criterium kan gezegd worden dat het objectief (feitelijk) is. Het horen van stemmen in je hoofd is niet ‘normaal’. Langdurig somber zijn en tot niets komen, of altijd optimistisch zijn en doorgaan zonder een moment rust, is ook niet ‘normaal’.

 • 2. Het gedrag heeft ongemak, lijden of bezorgdheid tot gevolg bij de persoon zelf en/of zijn omgeving. Van dit criterium kan worden gezegd dat het subjectief (persoonlijke zienswijze) is. Iemand heeft het gevoel dat het niet goed met hem gaat. Hij gaat gebukt onder zijn gedrag of emoties.

 • 3. De persoon kan zich niet anders gedragen dan hij doet. Er is sprake van een bepaald onvermogen om ander gedrag te kiezen. Het ontbreekt hem aan alternatieven voor zijn gedrag. Hij kan zichzelf niet voornemen om zich anders te gedragen of zich anders te voelen.

 • Opdracht: Gaat het hier om wanen of hallucinaties?

  1. Joost denkt dat hij god is en dat hij de problemen in de wereld kan oplossen.

  2. Misa wordt gevolgd door de FBI. Haar vriendin ziet niets. Misa wijst op alle mensen met een zwarte jas. Haar vriendin ziet deze mensen wel.

  3. Rolf ziet ratten in zijn kamer rondlopen. Hij roept zijn vader maar deze geeft aan dat er geen rat te bekennen is.
  4. Margje geeft aan dat ze de president van Amerika is.  Slide 7 - Tekstslide

  Wanen : Is verstoring in het denken.
  Dus het is er maar de client koppelt er een onjuiste gedachte of conclusie aan.
  Er lopen wel degelijk mensen met zwarte jassen op straat maar de client maakt hiervan dat deze mensen hem bespioneren.

  Hallucinaties; storing in waarneming.
  1. hallucinatie
  2. waan

  3. waan
  4. hallucinatie
  5. waan
  Zien,  horen, voelen, proeven, ruiken(zintuigen) wat er niet is.


  Illusie: Vervormd beeld.
  Stel je voor in de verte denk je een persoon te zien als je dichterbij komt is het een prullenbak. Je ziet dus wel iets maar koppelt er een verkeerd beeld aan (alsof je een bril nodig hebt)

  Slide 8 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Welke ziektebeelden
  ken je in de psychiatrie?

  Slide 9 - Woordweb

  Deze slide heeft geen instructies

  DSM - 5
  Handboek van de psychiatrie 

  Slide 10 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Slide 11 - Video

  Deze slide heeft geen instructies

  De psychiatrische zorg in vier categorieën
  • Acute psychiatrie
  • Langdurige psychiatrie
  • Ouderenpsychiatrie
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie

  Slide 12 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Acute Psychiatrie
  • Crisisopvang en –interventie
  • Zorgvragers met acute psychiatrische problemen:
  psychose
  poging tot zelfdoding
  ernstige paniekaanval
  • Crisis bedwongen d.m.v. medicatie vervolgens therapie ambulant of klinisch
  • Voor crisisinterventie kunnen zorgvragers terecht bij:
  de crisisdienst van de Specialistische GGZ
  de crisisopvang op een PAAZ 

  Slide 13 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Langdurige psychiatrie
  Zorgvragers die door hun beperkingen niet zelfstandig kunnen wonen in een wijk. 
  Het gaat om zorgvragers met aandoeningen die langer aanwezig zijn dan een of twee jaar
  Doel: prettige leefomgeving bieden met zoveel mogelijk eigen regie
  Klinisch/ Ambulant
  Zorgvragers wonen zelfstandig, zelfstandig met enige begeleiding, in een instelling of in een begeleidwonenvorm.


  Slide 14 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  ouderenpsychiatrie
  Zorgvragers met zowel acute als  langdurige problematiek
  Zorgvrager ouder dan 65 jaar
  Complexe doelgroep combinatie van psychiatrie en somatiek
   

  Slide 15 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Factoren in de opvoeding en de omgeving spelen een rol
  • Naast het behandelen van de psychiatrische stoornis speelt de ondersteuning van een zo normaal mogelijke ontwikkeling een belangrijke rol

  Slide 16 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Taken Vpk/VIG
  • omgaan met hun psychische problemen of stoornis
  • kenmerken van een beginnende aanval te herkennen
  • zorgvrager zich op een positieve manier kan ontwikkelen
  • verantwoordelijk voor de relatie tussen de patiënt en zijn/haar familie en vrienden:
   duidelijke communicatie
   geen afstand gecreëerd wordt
   familie weet hoe om te gaan met gedrag van zorgvrager
  • medicatie toedienen

  Slide 17 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Vragen

  Slide 18 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies