Grammar Recap

Grammar Recap Unit 4
- First Conditional
- Second Conditional
- Some & Any
- Direct & Indirect speech
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Grammar Recap Unit 4
- First Conditional
- Second Conditional
- Some & Any
- Direct & Indirect speech

Slide 1 - Tekstslide

First Conditional

Slide 2 - Tekstslide

First Conditional
De kans is groot dat dit zal gebeuren.

 • if-zin (voorwaarde): Present simple
 • hoofdzin (gevolg): will + hele ww
"If I study hard, I will pass the test"
Je kunt de zinnen omdraaien:
"I will... if I ..."

Slide 3 - Tekstslide

Second Conditional

Slide 4 - Tekstslide

Second Conditional
Het is onwaarschijnlijk dat het gebeurt.

 • if-zin (voorwaarde): Past Simple
 • hoofdzin (gevolg): would + hele ww
"If I won the lottery, I would buy a car"
LET OP! If-zin "to be" --> "were"
"If I were you..." / "If Dad were famous..."

Slide 5 - Tekstslide

Some & Any

Slide 6 - Tekstslide

Some & Any
"Some"
 • Bevestigende zinnen
 • Vragen waarop je verwacht dat het antwoord "Ja" is
 • Als iemand iets aanbied
"Any"
 • ontkennende zinnen (never, without, hardly)
 • Alle andere vragen
-thing, -where, -body, -one

Slide 7 - Tekstslide

Direct & Indirect Speech

Slide 8 - Tekstslide

Direct & Indirect Speech (part 1)
Direct Speech (quote)

Gebruik je om letterlijk aan te geven wat iemand heeft gezegd:
She said 'I love horror stories.'
Indirect speech

Gebruik je om te beschrijven wat iemand heeft gezegd: 
She said (that) she loves horror stories.

Slide 9 - Tekstslide

Direct & Indirect Speech (part 2)
Tenses veranderen!

 • present simple 
 • present continuous
 • present perfect
 • past simple


--> past simple 
--> past continuous
--> past perfect
--> past perfect

Slide 10 - Tekstslide

Direct & Indirect Speech (part 3)
Voorbeeld "to work"

 • I work
 • I am working
 • I have worked
 • I worked

I said that I ...
--> worked
--> was working
--> had worked
--> had worked

Slide 11 - Tekstslide

For now:
Study for tomorrow
OR
readtheory.org 

Tip: Start practising the irregular verbs (quizlet on classroom)

Slide 12 - Tekstslide