Bouwmaterialen: beton

Beton
check ook: 
NUtechniek 

  materialen
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Hout en meubelMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Beton
check ook: 
NUtechniek 

  materialen

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je al van beton?

Slide 2 - Woordweb

Beton: intro
Beton is een samengesteld 
materiaal, het bestaat uit 
cement, zand, grind en 
water
Romeinen gebruikten beton
Lange tijd in vergetelheid
Ca. 1850 herontdekt 

Slide 3 - Tekstslide

Beton: de bron
Beton is een kunstmatig steen-
achtig materiaal met natuurlijk 
grondstoffen.
cement, zand, grind en water
1 : 2 : 3 : 0,5
gewapend beton is voorzien van 
wapening

Slide 4 - Tekstslide

Beton: eigenschappen
Enkele algemene eigenschappen van beton zijn:
zeer drukvast;
in staat om warmte te bufferen;
in elke vorm te maken;
niet gevoelig voor aantasting door de meeste stoffen;
In combinatie met wapening ook trekvast.

Slide 5 - Tekstslide

Wat maakt Beton nou zo'n aantrekkelijk bouwproduct?
A
elke vorm mogelijk, vooraf te fabriceren
B
CO2 neutraal, levert geen CO2 op tijdens fabriceren.
C
sterk, constructief, resistent tegen veel materialen
D
duurzaam, recyclebaar

Slide 6 - Quizvraag

Beton: productie
Voor productie van beton zijn cement, zand, grind en water nodig
cement uit oa portlandcementklinker en hoogovenslak.
klinker en slak worden tot ca 1400 raden verhit en worden dan hydraulisch (reageren en verharden door aanwezigheid water)

zand, grind en water uit rivieren.


Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Wat maakt beton tot een minder aantrekkelijk bouwproduct
A
beton kan rotten (betonrot)
B
bij productie van cement komt veel CO2 vrij (5-10% van totale hoeveelheid)
C
beton is lelijk en kan geen trek opnemen
D
beton vindt je steeds weer terug in het milieu, het breekt niet af

Slide 9 - Quizvraag

Beton: gebreken
Fabrikagefouten tijdens productie leiden tot slechte kwaliteit beton
denk aan slechte dekking, niet goed verdicht, onzuivere grondstoffen.
Gevolg: betonrot, scheurvorming, onregelmatig uiterlijk

Slide 10 - Tekstslide

Beton: vijanden
Beton met gebreken kent 1 vijand: water
water dringt in de beton, bevriest en zet uit. Daarnaast tast het de wapening aan.

Slide 11 - Tekstslide

Beton: beschermen
Beton van zichzelf heeft geen bescherming nodig
Wel is het voor het beton beter om het goed te verdichten waardoor de buitenkant zeer dicht en homogeen wordt. Vocht heeft dan geen kans om binnen te dringen. 

Slide 12 - Tekstslide

wat is belangrijk om betonrot te voorkomen?
A
goed bedekken en goed verlichten
B
wapening weglaten en goed insmeren met olie
C
geen natuurbeton gebruiken
D
goede dekking en goed verdichten

Slide 13 - Quizvraag

Welke Betonproducten ken je?

Slide 14 - Woordweb

Beton: producten
De bekendste betonproducten in de bouw:
betonnen heipalen, prefab betonvloeren, in het werk gestorte funderingsstroken, betonlateien, betonwanden, varkensruggen
betontrappen, betonnen bakstenen, betonnen dakpannen, prefab kelders, keerwandelementen, betonbalken, betonkolommen, waterslagen, kantplanken, onderdorpels.

Slide 15 - Tekstslide

Beton: prefab of ihwg?
prefab beton in fabriek gemaakt, in het werk gestort (ihwg) beton wordt aangeleverd of op de bouwplaats gemaakt.
in de fabriek: optimale controle op de uitvoering, ihwg optimale vrijheid van de te maken vorm. keuze afhankelijk van prijs, kwaliteit en vorm
ALTIJD een mal of bekisting nodig

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Beton: in detail

Slide 18 - Tekstslide

Beton: materieel

Slide 19 - Tekstslide

Beton: Aan het werk

Vragenblad met 15 vragen. Vandaag vraag 1 t/m 15

Vragen uiteindelijk digitaal inleveren, telt mee voor de beoordeling.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Link