9. Les 03-10-2021

Welcome

1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

tongue twisters
  • Shine my city shoes!

Slide 3 - Tekstslide

tongue twisters

  • If two witches watched two watches, which witch would watch which watch?

Slide 4 - Tekstslide

Past Simple

Slide 5 - Tekstslide

The Past Simple
Bij regelmatige ww                     Bij onregelmatige ww
altijd het hele WW + ed

Je gebruikt de Past Simple als je zeker 
weet dat iets in het verleden gebeurd is
en nu afgelopen is.

2e rij (Past Simple)

Slide 6 - Tekstslide

Homework!

Slide 7 - Tekstslide

Page 64- Find out the rule!

Slide 8 - Tekstslide

ex. 56a- page 64

Slide 9 - Tekstslide

ex.56b - page 64

Slide 10 - Tekstslide

ex.56c-page 64

Slide 11 - Tekstslide

Past simple: questions blz. 65
Er zijn drie manieren om in de past simple een vraag te maken: 
1:  was/were of een hulpww als could/would aan het begin van de zin.
- Was your mum in Italy two week ago?
- Were you happy to go back home?
- Could you take photos of the dolphins?

Slide 12 - Tekstslide

Past simple: questions
2: Je zet did aan het begin van de zin. Daarna gebruik je altijd het hele ww. 
- Did I bring my bathing costume?
- Did they enjoy their holiday?
- Did she take route 66?

Slide 13 - Tekstslide

Past simple: questions
3: Met een WH-woord. Who/what/which/when/where/how zet je dan aan het begin van de zin. 
- Where was Jenn last week?
- How could they leave without their passports?
- When did you travel through Asia? 

Slide 14 - Tekstslide

Past simple: negations blz 66
Er zijn twee manieren om in de past simple een ontkenning te maken: 
1:  Bij was/were of een hulpww als could/ would voeg je -n't (not)to aan het woord.
- She wasn't in Italy.
- Rick and Bo weren't happy to leave France.
- I couldn't see the Mona Lisa in Paris. 

Slide 15 - Tekstslide

Past simple: negations
2:  Bij andere ontkenningen in de verleden tijd zet je didn't voor het hoofdwerkwoord. Na didn't komt altijd het hele werkwoord.
- I didn't bring my sunglasses.
- Lucy didn't like camping.
- We didn't see any dolphins. 

Slide 16 - Tekstslide

Self Study
ex. 31 - 32c(page 48-49)
ex.32d  (page 50)
ex.57a-57b(page 64-65)
ex 58-59b (page 66)
DONE ? 
Huiswerk : SlimStampen 
               Grammar 2a-2b
timer
15:00

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Choose the correct Past Simple form:
Nancy ....... with her friends yesterday.
A
has played
B
played
C
plaied
D
did played

Slide 19 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
Famke Louise ...... another bad concert last night.
A
haved
B
gived
C
has done
D
gave

Slide 20 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
Miss vd Valk ....... me how to use the Past Simple yesterday.
A
teached
B
taughted
C
taught
D
teaches

Slide 21 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
NAC ....... young PSV last week. (defeat)
A
defeat
B
defeated
C
defeats
D
defeateds

Slide 22 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
NAC ........ young Ajax last week. They lost the match.
A
didn't beated
B
didn't beaten
C
didn't beat
D
beated not

Slide 23 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
........ for his test?
A
Did he studyed?
B
Did he studied?
C
Studied he?
D
Did he study?

Slide 24 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
In July 2019 Boris Johnson ..... the Prime Minister of the UK.
A
became
B
become
C
becomed
D
becamed

Slide 25 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
I ..... him with his test.
A
didn't helped
B
didn't help
C
helped not
D
didn't helping

Slide 26 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
...... see that movie last night?
A
Did you see?
B
Did you seed?
C
Did you saw?
D
Did you seeing?

Slide 27 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
I .... them a nice story
A
telled
B
did telled
C
did told
D
told

Slide 28 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
We ..... home together.
A
didn't went
B
not went
C
didn't go
D
doesn't go

Slide 29 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
Where ..... those shoes?
A
Did he buy?
B
Did he bought?
C
Bought he?
D
Buyed he?

Slide 30 - Quizvraag

Slide 31 - Link

Slide 32 - Link

Slide 33 - Link

Vragen ?

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide