MA-7 Les 1 Promotie en communicatie

Promotie
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economie

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Promotie

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van deze les weet je:
......waarom promotie belangrijk is!
.....hoe het communicatieproces in elkaar zit. 
.......waarvoor promotie gebruikt kan worden!

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

1

Slide 5 - Video

00:00
Wat is de boodschap van Subway in deze film?

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Tekstslide

Wat wil My Computer met de vorige advertentie duidelijk maken?

Slide 8 - Open vraag

Customer media/content marketing:
Alle media uitingen die gebruikt worden om relatie met (potentiële) doelgroep te verbeteren. 

Slide 9 - Tekstslide

Promotie gaat over communiceren!

Slide 10 - Tekstslide

Het communicatieproces
Bij communicatie is er een wisselwerking tussen iemand (zender) die iets (boodschap) via een medium c.q. middel(stem, brief) aan iemand anders (ontvanger) wil overdragen. 

Slide 11 - Tekstslide

Ruis = een verstoring van communicatie-elementen,        waardoor miscommunicatie kan ontstaan. 

Slide 12 - Tekstslide

Er bestaan 2 soorten ruis: 
 1. Interne ruis: vanuit zender en/of ontvanger.
 2. Externe ruis:  geen invloed van zender en/of ontvanger. 

Slide 13 - Tekstslide

Tijdens de persconferentie van de premier begonnen mensen buiten met pannen te slaan. Dit is:
A
Interne ruis
B
Externe ruis

Slide 14 - Quizvraag

Lisa begon tijdens haar presentatie van de zenuwen te huilen. Dit is:
A
Interne ruis
B
Externe ruis

Slide 15 - Quizvraag

Hoe voorkom je zoveel mogelijk ruis? 
Zender: door goed te communiceren

Ontvanger: goed en onbevooroordeeld luisteren

Slide 16 - Tekstslide

Coderen: het vormgeven van de boodschap zodat de ontvanger de boodschap begrijpt. 
Decoderen: de ontvanger vraagt zich dan af wat de boodschap voor hem/haar betekent. 

Slide 17 - Tekstslide

De ontvanger van de boodschap geeft reactie: 
 • Verbaal(met woorden)
 • Non-verbaal (zonder woorden)

Dit noemen we feedback. De zender reageert weer met terugkoppeling. 

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Nadat de klanten hadden geklaagd over de langzame service, heeft de ondernemer snellere machine gekocht. Dit is:
A
Feedback
B
Follow-up
C
Terugkoppeling
D
Stom

Slide 20 - Quizvraag

Jhon fronst zijn wenkbrauwen bij het horen van de prijs van de nieuwe Mac Book. Dit is een vorm van:
A
Verbale communicatie
B
Non-verbale communicatie

Slide 21 - Quizvraag

timer
5:00

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Je wilt een " garage sale" gaan houden. Hoe zorg ervoor dat mensen naar je " garage sale" komen?

Slide 24 - Open vraag

Promotie
Het overbrengen van een boodschap zodat je mensen (doelgroep) kunt beïnvloeden om te komen of om te kopen. 

Belangrijk is hierbij: het promotiemiddel!

Slide 25 - Tekstslide

Vragen die een ondernemer zich stelt alvorens aan promotie te doen:
 • Wat wil ik precies communiceren?
 • Wie wil ik bereiken met mijn promotie? 
 • Wat wil ik bij mijn doelgroep bereiken?
 • Welke promotiemiddelen gebruik ik? 
 • Wat brengt het op?
 • Wat kost het? 

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Sluikreclame: er wordt reclame gemaakt zonder dat je het in de gaten hebt (film, serie)

Slide 29 - Tekstslide

Promotie heeft een commercieel doel.

 • Het koopgedrag van klanten beïnvloeden zodat zij sneller kopen. 
 • Dat de krant een positief verhaal schrijft bijvoorbeeld over hoe milieuvriendelijk het bedrijf is.
 • Dat de banken door de berichtgeving positief gestemd raken waardoor ze het bedrijf eerder financieren.

Slide 30 - Tekstslide

Bekijk de afbeelding hiernaast
Beschrijf nu van elk kenmerk van promotie hoe het aan bod komt bij het promoten van deze Food drive op school met als doel: voedsel inzamelen voor het goede doel. 
Neem de tabel op de volgende slide over en vul deze verder in. 

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Maak
11.02, 11.03, 11.04 en 11.06

Slide 33 - Tekstslide