werken volgens de methodische cyclus

Wat is het doel van systematisch handelen?
1 / 18
volgende
Slide 1: Open vraag
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Wat is het doel van systematisch handelen?

Slide 1 - Open vraag

Systematisch handelen is te herkennen aan de bovenstaande 4 kenmerken. 

Slide 2 - Tekstslide

Wat wordt er bedoeld met:
Doelgericht
Systematisch
Procesmatig
Bewust

Slide 3 - Open vraag

Wat is het voordeel van systematisch werken en methodisch werken?
A
Het is effectiever. Grotere kans dat je doel slaagt.
B
Het is duidelijk voor jezelf maar niet voor iedereen.
C
beide antwoorden zijn goed.
D
Er zijn weinig voordelen aan.

Slide 4 - Quizvraag

Wat is het nadeel van systematisch en methodisch werken?
A
Niet voor alle doelen geschikt.
B
Je kan er niemand bij betrekken
C
Het belemmert de creativiteit
D
Ik heb geen idee.

Slide 5 - Quizvraag

Wat betekent cyclisch?

Slide 6 - Open vraag

Methodisch en systematisch werken loopt volgend het cyclische model?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quizvraag

Cyclische model

Slide 8 - Tekstslide

Wat zijn de kenmerken van het cyclische model?

Slide 9 - Open vraag

De 5 stappen van methodisch en systematisch handelen, die elkaar kunnen opvolgen.( cyclisch model) 

Slide 10 - Tekstslide

Dus bij methodisch en systematisch handelen; 
Doel gericht;
      Je wilt een DOEL bereiken.
Systematisch;
      Je werkt volgens een STAPPENPLAN.
      Stap 1:….
      Stap 2:….
      Elke keer als je een stap hebt voltooid ga je naar de volgende stap.
Procesmatig;
      De stappen volgen elkaar in LOGISCHE VOLGORDE op en ze SLUITEN AAN.
Bewust;
      Je wordt BEWUST van je handelen, want volgens een plan werk je aan een doel. Doordat je bewust bent van je handelen, kan je nog zo nu en dan je plan bijstellen.

Slide 11 - Tekstslide

Plan van aanpak  
Om te zorgen dat het project overzichtelijk wordt en blijft en om te zorgen dat het project tot een goed einde wordt gebracht, schrijf je een plan van aanpak. In een plan van aanpak vertel je waarom je dit project gaat uitvoeren, hoe je dat wilt doen en wat je ermee wilt bereiken.

Slide 12 - Tekstslide

Plan van aanpak. De 5 fasen: 
Stap 1: het verzamelen van informatie

Stap 2: het vaststellen van de behoefte/hulpvraag

Stap 3: het vaststellen van de doelen

Stap 4: het vaststellen, plannen en uitvoeren van activiteiten

Stap 5: het evalueren en eventueel bijstellen van het doel en/of het plan.

 

Slide 13 - Tekstslide

Fase 1; Verzamelen van informatie

Slide 14 - Woordweb

fase 2; vaststellen van behoefte/ hulpvraag

Slide 15 - Open vraag

fase 3; Vaststellen van de doelen

Slide 16 - Woordweb

fase 4; vaststellen, plannen en uitvoeren.

Slide 17 - Open vraag

fase 5; Het evalueren en eventueel bijstellen

Slide 18 - Open vraag