Bs 7 + 8 Aanpassingen bij dieren en planten

Thema 6 - ecologie

Basisstof 7 - aanpassingen bij dieren
Basisstof 8 - aanpassingen bij planten
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolVoortgezet speciaal onderwijshavoLeerroute HLeerjaar 2,3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Thema 6 - ecologie

Basisstof 7 - aanpassingen bij dieren
Basisstof 8 - aanpassingen bij planten
Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen:

 1.  Je kunt toelichten door welke factoren een populatiegrootte kan schommelen;
 2.  Je kunt een optimumkromme aflezen;
 3.  Je kunt uitleggen hoe successie verloopt;
 4.  Je kunt aanpassingen van dieren aan hun biotoop toelichten;
 5.  Je kunt aanpassingen van planten aan hun biotoop toelichten.
Vandaag:

 • Bespreken huiswerk basisstof 5 en 6
 • Uitleg basisstof 7 en 8 (interactief)
 • Zelfstandig werken

Slide 2 - Tekstslide

Aanpassingen van dieren


Dieren hebben zich in de loop van tijd aangepast aan hun biotoop zodat ze de grootste overlevingskans hebben.
Slide 3 - Tekstslide

Welke dieren hebben de meest gestroomlijnde lichaamsvorm?
A
Landdieren
B
Waterdieren

Slide 4 - Quizvraag

Welke dieren hebben een zwaarder skelet?
A
Landdieren
B
Waterdieren

Slide 5 - Quizvraag

Een voorbeeld van een topganger is...
A
Een kat
B
Een beer
C
Een paard
D
Een mens

Slide 6 - Quizvraag

Welke stelling is juist?
A
De snavel van vogels zijn aangepast aan voedsel
B
A en C zijn juist
C
De poten van vogels zijn aanpast aan hun omgeving

Slide 7 - Quizvraag

Deze poten zijn van een....
A
steltloper
B
loopvogel
C
roofvogel
D
watervogel

Slide 8 - Quizvraag

Waterdieren

Slide 9 - Tekstslide

Landdieren
-Stevige botten
-Poten

Slide 10 - Tekstslide

Vogels
-Poten
-Snavels
-Veren

Slide 11 - Tekstslide

Vogels

Slide 12 - Tekstslide

Vogels

Slide 13 - Tekstslide

Aanpassingen bij planten
Droge omgeving/ Vochtige omgeving
-Waslaagje
-Huidmondjes
-Formaat bladeren

Licht
-Zonplanten en schaduwplanten
-Klimplanten
 


Slide 14 - Tekstslide

Hoe zijn planten aangepast?
Woestijnplanten hebben lange wortels, onder de grond vinden ze water.

Woestijnplanten hebben aanpassingen zodat ze zo weinig mogelijk water verdampen. 
 • Kleine bladeren
 • Waslaagje op de bladeren
 • Haren of stekels tegen de zon

Slide 15 - Tekstslide

Aanpassingen bij waterplanten
 • Drijvende planten hebben huidmondjes aan de bovenkant
 • Ondergedoken bladeren hebben geen huidmondjes
 • Stengels zijn slap
 • Stengels kunnen luchtkanalen bevatten

Slide 16 - Tekstslide

Schaduwplanten komen voor als bodembedekking
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Zonplanten hebben weinig licht nodig
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quizvraag

In een vochtig milieu hebben planten
A
grote bladeren, klein wortelstelsel
B
kleine dikke bladeren, een groot wortelstelsel

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Video