Talent - 1.2 Grammatica woordsoorten (herhaling)

Grammatica woordsoorten
Overzicht
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Grammatica woordsoorten
Overzicht

Slide 1 - Tekstslide

Overzicht
 • Lidwoorden
 • Zelfstandige naamwoorden
 • Bijvoeglijke naamwoorden
 • Werkwoorden
 • Vragend voornaamwoord
 • Aanwijzend voornaamwoord

Slide 2 - Tekstslide

Lidwoord
• De
• Het
• Een
• Horen altijd bij een zelfstandig naamwoord

Slide 3 - Tekstslide

Lidwoorden
 • De + het: bepaald lidwoord


 • Een: onbepaald lidwoord

Slide 4 - Tekstslide

Zelfstandig naamwoord
 • Mensen / eigennamen
 • Dieren
 • Dingen
 • Namen
 • Je kunt er een lidwoord voorzetten

Slide 5 - Tekstslide

Bijvoeglijk naamwoord
 • Zegt iets over het zelfstandig naamwoord
 • Het staat meestal voor het zelfstandig naamwoord
 • Het blauwe tasje: blauwe is het bijvoeglijk naamwoord. Het zegt namelijk iets over het tasje
 • Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord: houten, ijzeren

Slide 6 - Tekstslide

Werkwoord
 • Geeft aan wat iets of iemand doet
 • Je kunt het vervoegen
 • Ik loop - ik liep - ik heb gelopen

Slide 7 - Tekstslide

Aanwijzend voornaamwoord
 • De naam zegt het al een beetje. Een aanwijzend voornaamwoord wijst iets aan.


 • Deze, die, dit, dat, zo'n, zulke, dergelijke

Slide 8 - Tekstslide

Aanwijzend voornaamwoord


 • Bij een het-woord gebruik je altijd dat of dit
 • Bij een de-woord gebruik je altijd die of dezeSlide 9 - Tekstslide

Vragend voornaamwoord
 • Een vragend voornaamwoord staat meestal aan het begin van een vraag. 
 • Wie, wat, welk(e), wat voor (een)

Wie
heeft een liedje gedownload?

Weet jij wie dat liedje heeft gedownload?

Slide 10 - Tekstslide

Vragend voornaamwoord
Let op!

Woorden als waar, waarheen, wanneer en hoe zijn géén vragende voornaamwoorden. Dit zijn bijwoorden.

Slide 11 - Tekstslide

Afkortingen

lw, zn, bn, ww, aanw.vnw, vr.vnw


 • Lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord , aanwijzend voornaamwoord en vragend voornaamwoord.

Slide 12 - Tekstslide