Intercultureel Werken les 1

Intercultureel werken
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Intercultureel werken

Slide 1 - Tekstslide

Waar gaat deze les over?
Intercultureel (mis) communicatie 
Interculturele vaardigheden en competenties ontwikkelen. 
Bewustwording van vooroordelen
Verschillen in geloof, seksuele geaardheid, uiterlijk, leeftijd
Wat zijn vooroordelen
Hoe kun je vooroordelen tussen kinderen verminderen

Slide 2 - Tekstslide

Inchecken
Hoe zit er je erbij?

Slide 3 - Tekstslide

Beoordeling
Actief mee in lessen ( online en fysiek)
lessen met opdrachten 
Afsluitende opdracht 


Slide 4 - Tekstslide

Lesdoel
Introductie intercultureel communiceren
Cultuur en cultuurverschillen
Opdracht

Slide 5 - Tekstslide

Waar denk je aan bij interculturele communicatie

Slide 6 - Woordweb

interculturele communicatie
Voor deze diverse samenleving is het belangrijk om interculturele vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Daarnaast zijn interculturele vaardigheden noodzakelijk om effectiever te kunnen communiceren in het buitenland.

Slide 7 - Tekstslide

Interculturele communicatie
Er is sprake van interculturele communicatie wanneer personen of groepen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar communiceren. Omdat elke cultuur zijn eigen normen, waarden en omgangsvormen kent, liggen misvattingen en onbegrip op de loer.
https://www.youtube.com/watch?v=g8VKhYz9dO0

Slide 8 - Tekstslide

Wat zou mis kunnen gaan in een gesprek?

Slide 9 - Woordweb

Interculturele Communicatie 
Door de vele verschillende culturen in de Nederlandse samenleving, wordt het steeds moeilijker om met elkaar te communiceren. Elk cultuur heeft zijn hun eigen normen en waarden, waardoor het communiceren soms moeilijk kan verlopen. In een cultuur kunnen communicatie gebaren anders opgevat worden, hierdoor kunnen misverstanden ontstaan zonder dat je het door hebt. Dit kan de samenwerking tussen buitenlandse bedrijven beïnvloeden.

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeelden
In Arabische wereld is het bijvoorbeeld een belediging wanneer je iemand de handen schudt met je linkerhand. Dit komt doordat de linkerhand als onrein wordt gezien in de Arabische cultuur.  

Slide 11 - Tekstslide

Voorbeeld
Zo betekent het ‘peace’- teken in Australië ‘laat me met rust’. In de meeste landen heeft dit gebaar de betekenis van In de meeste landen heeft dit gebaar de betekenis van vrede. In veel landen is het naar voren knikken met je hoofd een positief teken, maar in landen als Bulgarije en Pakistan heeft het juist de juist de tegenovergestelde betekenis. Daar betekent het knikken van je hoofd naar voren ‘nee

Slide 12 - Tekstslide

Heb jij weleens miscommunicatie meegemaakt?

Slide 13 - Poll

cultuur

Slide 14 - Woordweb

opdracht portofolio, teams

  • Maak een collage met daarin minimaal 8 afbeeldingen van lichaamstaal, gewoonten, waarden etc van de Nederlandse cultuur en daarnaast dat van een andere, zelf gekozen, cultuur. feesten, gebaren en rituelen. 
Bedenk 2 gezegdes die wij in Nederland gebruiken en probeer je in te beelden hoe iemand deze gezegdes opvat als hij deze niet kent. Schrijf de gezegdes op en ook hoe iemand deze zou opvatten. Je kan bijvoorbeeld denken aan de gezegde ‘die is niet op zijn achterhoofd gevallen’.

Slide 15 - Tekstslide

Hoe hou jij je bezig met jouw cultuur?

Slide 16 - Woordweb

Slide 17 - Video

Opdracht
In groepjes zoveel informatie over G en F cultuur.

Slide 18 - Tekstslide

F cultuur

Slide 19 - Woordweb

G cultuur

Slide 20 - Woordweb

Vooroordeel
Een vooroordeel is een – vaak emotioneel geladen – mening / oordeel vooraf. Vooroordelen zijn veronderstellingen die doorgaans niet helemaal uit de lucht komen vallen, maar vervolgens wel (te) snel gegeneraliseerd worden.

Slide 21 - Tekstslide

Heb jij weleens met vooroordelen te maken gehad en hoe ging je mee om?

Slide 22 - Woordweb

Veronderstelling
aanname, hypothese, onderstelling, presumptie

Slide 23 - Tekstslide

Afsluiter
Wat heb je geleerd?

Slide 24 - Tekstslide