Les 2- Rechten van werknemers.

Economische dimensie 
Les 2 - rechten van werknemers
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Economische dimensie 
Les 2 - rechten van werknemers

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
  1. Functies van arbeid.
  2. Rechten van werknemers, wat en waar? 
  3. CAO? Oefenen met je rechten opzoeken en voor je rechten opkomen. 
  4. Huiswerk.  

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
  1. Aan het einde van de les kun je uitleggen waarom arbeiders rechten hebben 
  2. Aan het einde van de les kun je de functie van een vakbond uitleggen
  3. Aan het einde van de les weet je wat een CAO is en kun je uitleggen hoe deze word opgesteld. 
  4. Aan het einde van de wet kun je uitleggen wat de ARBO wet is en waarom dit van belang is. 

Slide 3 - Tekstslide

Benoem de 5 functies van arbeid.

Slide 4 - Open vraag

Vakbond, wat is dat en waarom bestaan er vakbonden?
Een organisatie die de belangen van de werknemers behartigt.

- CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst: Rechten die voor een bepaalde groep medewerkers gelden, zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. zoals: Loon, een veilige werkplek, vakantiedagen, pauze, uitkering bij ziekte
Hoe word een CAO samengesteld?
Werkgevers, overheid en vakbonden


 

Slide 5 - Tekstslide

Arbowet
Arbowet
Een wet waarin regels staan over gezond en veilig werken.
Werkgevers én werknemers moeten zich aan de Arbowet houden.

Slide 6 - Tekstslide

Studentenraad
Als je in de studentenraad zit, dan overleg je met de bestuurder van de school. Je bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor studenten, zoals het onderwijs, de roosters en de veiligheid op school. Voor een aantal onderwerpen mag er pas iets gewijzigd worden als de studentenraad goedkeuring heeft gegeven. Je hebt dus echt invloed op wat er gebeurt op school!

Slide 7 - Tekstslide

Studentenstatuut! 
Rechten en plichten van studenten. Waarom is het belangrijk om je rechten te weten? TO Do: We gaan opzoek naar jullie rechten hier op school. Ieder groepje neemt een aantal blz voor zijn rekeningen en deelt over 10 minuten met de klas wat van belang is om te weten! Groepje 1 - blz 1 t-5       
Groepje 2 - blz 6-10 
groepje 3 - Blz 10-15 
Groepje 4 Blz 16-20 
Groepje 5 Blz 20-25


Slide 8 - Tekstslide

TO Do: 
We gaan opzoek naar jullie rechten hier op school. Ieder groepje neemt een aantal blz voor zijn rekeningen en deelt over 10 minuten met de klas wat van belang is om te weten! Het studenten statuut staat in het kanaal burgerschap, onder bestanden periode 2. 
Groepje 1 - blz 1 t-5       
Groepje 2 - blz 6-10 
groepje 3 - Blz 10-15 
Groepje 4- Blz 16-20 
Groepje 5 -Blz 20-25


Slide 9 - Tekstslide

Wat is voor je andere klasgenoten van belang om te weten?

Slide 10 - Open vraag

Huiswerk 
  1. In de online licentie www.studiemeter.nl is op niveau 3-4, van de economische dimensie thema 1 af; kennisoefeningen, verdiepings-oefeningen en bronnenoefeningen. 
  2. Volgende week neem je, je werkboek mee naar de les.  

Slide 11 - Tekstslide