Schrijven van een artikel

Een artikel schrijven
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1,2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Een artikel schrijven

Slide 1 - Tekstslide

Heb je eerder een artikel geschreven of gelezen?
Ja
Nee

Slide 2 - Poll

Wat is het doel van een artikel?
A
amuseren
B
informeren
C
instrueren
D
activeren

Slide 3 - Quizvraag

Een artikel bestaat uit een inleiding, middenstuk en slot
A
waar
B
niet waar

Slide 4 - Quizvraag

Waar schrijf je het?
Middenstuk
Slot
Inleiding
Gisteren hadden wij een discussie in de klas...
Uit onderzoek is gebleken dat...
Mijn conclusie is...

Slide 5 - Sleepvraag

Opbouw van een artikel 
Pakkende titel 

Inleiding: hier introduceer je het onderwerp en schrijf je waarom je dit stuk schrijft (aanleiding)

Middenstuk: schrijf over elk deelonderwerp één alinea. Gebruik signaalwoorden.

Slot: hier geef je een conclusie of korte samenvatting. 

Slide 6 - Tekstslide

Stap 1

Maak een schrijfplan.

Slide 7 - Tekstslide

Vooraf  bedenken
Tekstdoel bepalen 
Onderwerp en de hoofdgedachte van je tekst 
Doelgroep, taalgebruik , 
Informatie verzamelen
Volgorde (van de) deelonderwerpen
Opbouw: titel, inleiding, middenstuk, slot

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Stap 2

Noteer zo veel mogelijk steekwoorden.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Stap 3


Schrijf de kernzin in jouw inleiding.
Maak gebruik van steekwoorden.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Stap 4


Schrijf kernzinnen in jouw middenstuk.
Maak gebruik van steekwoorden.

Slide 14 - Tekstslide

Denk aan de signaalwoorden!
Bijv. opsomming:

ten eerste, om te beginnen,
ten tweede, ook, vervolgens, ten slotte,.....

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Stap 5

Schrijf de kernzin in jouw slot.
Maak gebruik van steekwoorden.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Stap 6

  • Voeg je inleiding, middenstuk en slot samen
  • Vul per alinea belangrijke informatie en voorbeelden aan

Slide 19 - Tekstslide

Stap 7

Geef je artikel een pakkende titel

Slide 20 - Tekstslide

  1. Focus op de voordelen die je lezer kan behalen door je tekst te lezen. Een titel waarin staat wat de inhoud van de tekst oplevert, is aantrekkelijk.  
  2. Laat in je titel zien welk probleem je oplost: “10 tips om je energierekening te verlagen”.  
  3. Ook een titel met een vraag die je lezer aanspreekt, helpt om je lezer te laten doorlezen. Bijv. “Hoe kun je afvallen en toch alles blijven eten wat je wilt?”  
  4. Beschrijf zo specifiek mogelijk. Dus niet “Een gezonde werkplek” maar “Hoe je in 7 stappen een gezonde werkplek maakt”.   
  5. Construeer je kopjes (deelonderwerpen) op zo’n manier dat je boodschap ook duidelijk is als je lezer alleen de (tussen)kopjes leest. Op die manier geef je je lezer voldoende kans om je tekst te scannen. Je lezer kan dan zelf besluiten of hij de tekst helemaal wil lezen. Een scanbare tekst maak je door bijvoorbeeld witregels in te voegen, kernwoorden vet te maken en door opsommingen te gebruiken.
5 Tips voor pakkende titel

Slide 21 - Tekstslide

Stap 8

Controleer je artikel op taalfouten en spelfouten

Slide 22 - Tekstslide

Stap 9


Voeg je naam onderaan het artikel toe

Slide 23 - Tekstslide

Je naam!!!!!!!

Slide 24 - Tekstslide

Vragen?

Slide 25 - Tekstslide

Opdracht
Ga aan de slag met de examenopdracht in teams.

Slide 26 - Tekstslide