Schrijven van een artikel

Een artikel schrijven !
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Een artikel schrijven !

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Opbouw van een artikel 
Pakkende titel 

Inleiding: hier introduceer je het onderwerp en schrijf je waarom je dit stuk schrijft (aanleiding)

Middenstuk: schrijf over elk deelonderwerp één alinea. Gebruik signaalwoorden.

Slot: hier geef je een conclusie of korte samenvatting. 

Slide 3 - Tekstslide

Stap 1

Maak een schrijfplan.

Slide 4 - Tekstslide

Vooraf  bedenken
Tekstdoel bepalen 
Onderwerp en de hoofdgedachte van je tekst 
Doelgroep, taalgebruik , 
Informatie verzamelen
Volgorde (van de) deelonderwerpen
Opbouw: titel, inleiding, middenstuk, slot

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Stap 2

Noteer zo veel mogelijk steekwoorden.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Stap 3


Schrijf de kernzin in jouw inleiding.
Maak gebruik van steekwoorden.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Stap 4


Schrijf kernzinnen in jouw middenstuk.
Maak gebruik van steekwoorden.

Slide 11 - Tekstslide

Denk aan de signaalwoorden!
Opsomming:

ten eerste, om te beginnen,
ten tweede, ook, vervolgens, ten slotte,.....

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Stap 5

Schrijf de kernzin in jouw slot.
Maak gebruik van steekwoorden.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Stap 6

  • Voeg je inleiding, middenstuk en slot samen
  • Vul per alinea belangrijke informatie en voorbeelden aan

Slide 16 - Tekstslide

Stap 7

Geef je artikel een pakkende titel

Slide 17 - Tekstslide

Stap 8

Controleer je artikel op taalfouten en spelfouten

Slide 18 - Tekstslide

Stap 9


Voeg je naam onderaan het artikel toe

Slide 19 - Tekstslide

Je naam!!!!!!!

Slide 20 - Tekstslide

Vragen?

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht:

Schrijf de inleiding en het slot van een artikel

Slide 22 - Tekstslide