Werken met bronnen

WERKEN MET BRONNEN
toegepast op de sociale kwestie (19de eeuw)
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

WERKEN MET BRONNEN
toegepast op de sociale kwestie (19de eeuw)

Slide 1 - Tekstslide

Reactie?
Dit bericht van Dagelijksekrant.nl verschijnt in de feed van je Facebookaccount. Hoe reageer je?

Noteer je reactie op de volgende pagina.

Slide 2 - Tekstslide

Hoe reageerde je op het bericht van Dagelijksekrant.nl?

Slide 3 - Open vraag

Fake news
Het bericht over het levensgevaarlijk insect is fake news. De foto's die je er bij ziet staan, zijn uit hun context gehaald. Op de volgende slide zie je waar de foto vandaan komt en waarom deze vrouw haar hand zo gemaakt heeft.

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

FAKE NEWS
Het voorbeeld dat ik koos was relatief onschuldig. 
Maar misleidende informatie kan gevaarlijk worden. 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Link

DOELEN
Tijdens deze les leer je 

  1. wanneer een bron bruikbaar is om een historische vraag te beantwoorden.
  2. bronnen -in het licht van een historische vraag- te beoordelen op representativiteit
  3. bronnen -in het licht van een historische vraag- te beoordelen op betrouwbaarheid

Slide 8 - Tekstslide

HISTORISCHE VRAAG
We werken met bronnen die handelen over de sociale kwestie in de 19de eeuw. 

We werken in deze module rond dezelfde historische vraag:

"Hoe was het om in de negentiende eeuw in armoede te leven?"

Slide 9 - Tekstslide

BRONNEN
BEOORDELEN

Een bron beoordelen we aan de hand van drie criteria:
  1. Bruikbaarheid
  2. Representativiteit
  3. Betrouwbaarheid

Slide 10 - Tekstslide

BRUIKBAARHEID
Wanneer is een bron bruikbaar?

Een bron is bruikbaar wanneer deze informatie oplevert om (een deel van een) historische vraag te beantwoorden. 

Slide 11 - Tekstslide

REPRESENTATIVITEIT
Wanneer is een bron representatief?

Een bron is representatief

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

BETROUWBAARHEID
Wanneer is een bron betrouwbaar?

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Bron 1
Onze historische vraag luidt als volgt: "Hoe was het om in de negentiende eeuw in armoede te leven?"

Opdracht: hoe bruikbaar, betrouwbaar en representatief is deze bron om de bovenstaande historische vraag te beantwoorden?


Slide 16 - Tekstslide

Hoe bruikbaar is bron 1
(ifv onze historische vraag)?
A
Zeer bruikbaar
B
Bruikbaar
C
Weinig bruikbaar
D
Niet bruikbaar

Slide 17 - Quizvraag

Hoe bruikbaar is bron 1? Je antwoordt door (1) duidelijk te zeggen of ze bruikbaar is of niet en (2) indien ze bruikbaar is, kort uit te leggen welke informatie je kan afleiden uit de bron om de historische vraag te beantwoorden.

Slide 18 - Open vraag

Hoe betrouwbaar is bron 1? Je antwoordt door (1) duidelijk te zeggen of ze betrouwbaar is of niet en (2) geeft minstens drie argumenten waarom je ze (on)betrouwbaar vindt. Argumenten kan je

Slide 19 - Open vraag