H2.2 en 2.3 Krachten samenstellen en ontbinden

Hoofdstuk 11 Paragraaf 1 en 2
Krachten onder een hoekKrachten samenstellen en ontbinden
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 11 Paragraaf 1 en 2
Krachten onder een hoekKrachten samenstellen en ontbinden

Slide 1 - Tekstslide

Wie durft??????

Slide 2 - Tekstslide

Welke krachten spelen er tijdens het touwtje trekken?
Fres = F2 - F1

Slide 3 - Tekstslide

Kop-staartmethode
  • Verplaats de 'staart' van F2 op de 'kop' van F1.
  • Teken Fres van het aangrijpingspunt naar de kop van de verplaatste kracht. 

Slide 4 - Tekstslide

Parallellogrammethode
  • Teken een lijn parallel aan iedere kracht op de punt van de ander kracht.
  • Teken Fres van het aangrijpingspunt naar het punt waar de twee lijnen elkaar snijden. 

Slide 5 - Tekstslide

Hoe groot is Fres dan???
Is de hoek tussen F1 en F2 90 graden --> Pythagoras
Gebruik de krachtenschaal.
Bijv. 1 cm ≙ 15 N

Slide 6 - Tekstslide

F1 = 9 N, F2 = 12 N
Hoe groot is Fres?
A
225 N
B
C
4,58 N
D
15 N

Slide 7 - Quizvraag

Krachten ontbinden - waarom?
- Om een beweging te kunnen bestuderen 
(in bepaalde richting)
- Om iets te kunnen zeggen over andere krachten 
- Om krachten in touwen te kunnen bepalen

Slide 8 - Tekstslide

Drie krachten (F1, F2, F3)
worden bij elkaar opgeteld.
Welke vierde kracht is er nodig
zodat Fres = 0?
A
Zwart: A
B
Blauw: B
C
Groen: C
D
Geel: D

Slide 9 - Quizvraag

Krachten ontbinden langs horizontale en verticale as
Voorbeeld slee

Slide 10 - Tekstslide

Wat gebeurt er met de normaalkracht als de slee wordt voortgetrokken?
A
Deze blijft gelijk
B
Deze wordt groter
C
Deze wordt kleiner
D
Te weinig informatie

Slide 11 - Quizvraag

Krachten ontbinden langs horizontale en verticale as
Voorbeeld slee

Slide 12 - Tekstslide

Krachten ontbinden
1. Assenstelsel maken
2. Krachten tekenen (evt. op schaal)
3. Met omgekeerde parallellogrammethode kracht ontbinden
4. De ontbonden krachten bepalen (met schaal) of berekenen met cos/sin/tan

Slide 13 - Tekstslide

Krachten ontbinden langs horizontale en verticale as
Voorbeeld slee

Slide 14 - Tekstslide

Je trekt met 200 N aan het touw.
De wrijvingskracht is ook 200 N.
Wat voor een soort beweging wordt het?
A
Een eenparige beweging
B
Een versnelde beweging
C
Een vertraagde beweging
D
Geen idee!

Slide 15 - Quizvraag

Krachten ontbinden langs helling

Slide 16 - Tekstslide

Krachten ontbinden
1. Assenstelsel maken
2. Krachten tekenen (evt. op schaal)
3. Met omgekeerde parallellogrammethode kracht ontbinden
4. De ontbonden krachten bepalen (met schaal) of berekenen met cos/sin/tan


Slide 17 - Tekstslide

Krachten ontbinden langs helling

Slide 18 - Tekstslide

Krachten ontbinden
1. Assenstelsel maken
2. Krachten tekenen (evt. op schaal)
3. Met omgekeerde parallellogrammethode kracht ontbinden
4. De ontbonden krachten bepalen (met schaal) of berekenen met cos/sin/tan

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Welk assenstelsel gebruiken we bij een helling?
A
Eentje horizontaal en eentje verticaal
B
Eentje horizontaal en eentje langs de helling
C
Eentje verticaal en eentje loodrecht op de helling
D
Eentje langs de helling en eentje loodrecht op de helling

Slide 21 - Quizvraag

Je trekt schuin aan een slee met een kracht van 300 N.
Wat kun je zeggen over de kracht in de horizontale richting?
A
Deze is ook 300 N
B
Deze is kleiner dan 300 N
C
Deze is groter dan 300 N
D
Daar kun je niks over zeggen

Slide 22 - Quizvraag

Krachten ontbinden langs touwen (op schaal)

Slide 23 - Tekstslide

Krachten ontbinden
1. Assenstelsel maken
2. Krachten tekenen (evt. op schaal)
3. Met omgekeerde parallellogrammethode kracht ontbinden
4. De ontbonden krachten bepalen (met schaal) of berekenen met cos/sin/tan

Slide 24 - Tekstslide

Krachten ontbinden langs touwen (op schaal)

Slide 25 - Tekstslide

Wat kun je zeggen over de totale spankracht.

Is het verstandig om daarvoor de krachten bij elkaar op te tellen?
A
Ja, dit is gewoon een optelsom
B
Nee, ze mogen helemaal niet worden opgeteld
C
Ja, maar dan kom je weer uit op de normaalkracht
D
Geen idee

Slide 26 - Quizvraag

Krachten ontbinden - waarom?
- Om een beweging te kunnen bestuderen (in bepaalde richting)
- Om iets te kunnen zeggen over andere krachten 
- Om krachten in touwen te kunnen bepalen

Slide 27 - Tekstslide

Herhaling

Slide 28 - Tekstslide

Een auto trekt op van 35 naar 80 km/h.
Dit duurt 6,5 s.
Hoeveel afstand legt de auto in deze tijd af?

Slide 29 - Open vraag

vgem=2vb+ve=2115=57,5hkm=15,97sm
s=vgemt=15,976,5=103,8m
=1,0102m
vb=35hkm
ve=80hkm
t=6,5s

Slide 30 - Tekstslide

Bij de volgende vraag moet je de antwoorden naar elkaar toe slepen. 

Sleep de goede (v,t)- en (a,t)-diagrammen naar het (x,t)-diagram.

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Sleepvraag

Een helikopter van de luchtmacht wil een voedselpakket droppen op een kamp. 
De helikopter vliegt op 400 m hoogte en heeft een snelheid van 150 km/h.

Op welke afstand van het kamp moet de helikopter dit pakket laten vallen? 
(Je mag luchtweerstand verwaarlozen)

Slide 33 - Tekstslide

Vul hier de antwoorden in!!

Slide 34 - Open vraag

h=21gt2
t=g2h=9,812400=9,03s
h=400m
v=150hkm=41,67sm
vx=tsx
sx=vxt=41,679,03=376,3m
=376m

Slide 35 - Tekstslide

Een trekschuit wordt door twee paarden vooruit getrokken. F1 = 500 N, F2 = 650 N. 
De krachten maken een hoek van 90 graden. 
De totale wrijvingskracht is 750 N, deze werkt recht naar achter. 
De massa van de schuit is 3600 kg. 

Bereken de versnelling van de schuit.

Slide 36 - Tekstslide

Vul hier jouw antwoord in!!

Slide 37 - Open vraag

To do
Lees par. 2 
Maak minimaal 5 opgaven uit het boek.
(11 t/m 19) niet de eerste 5 uit het boek maken.

Slide 38 - Tekstslide