K1 Present simple: questions and negatives

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat wordt er bedoeld met de (he)SHIT-rule?

Slide 2 - Open vraag

I always ________ (lopen) to school.

Slide 3 - Open vraag

Lizzie never ________ (lezen) books.

Slide 4 - Open vraag

My father ___________ (to watch) the news every day.

Slide 5 - Open vraag

Our dog _______ (huilen) when we leave the house.

Slide 6 - Open vraag

Randy _______ (spelen) guitar in a band. It's awesome

Slide 7 - Open vraag

Which sentence is correct?
A
John often visit his grandfather.
B
John often visits his grandfather.
C
John often visiting his grandfather.
D
John visits often his grandfather.

Slide 8 - Quizvraag

Present Simple
I                     walk                                         I          am
You               walk                                        You    are
He/she/it walks                         He/she/it      is

We                walk                                        We     are
You               walk                                       You     are     
They             walk                                      They   are

Slide 9 - Tekstslide

Present Simple
 • Karima and Sharon always play football at the weekend.
 • Susan never talks to her cousins.
 • The sun rises in the east and sets in the west.

 • regelmaat - routine - gewoonte - feit

Slide 10 - Tekstslide

Making questions and negatives
Vragen en ontkenningen maken.

Slide 11 - Tekstslide

Forming questions
 • Laura is thirteen years old.                   Laura can speak French.
 • Is Laura thirteen years old?                  Can Laura speak French?
 • Wissel onderwerp en het werkwoord (to be) + can

 • Alle andere werkwoorden:
 • Laura plays guitar.                          They work very hard.
 • Does Laura play guitar?                Do they work  very hard?
 • He,she,it: Does                                I, you, we, you they : Do

Slide 12 - Tekstslide

Which one is correct?
A
Does Elizabeth lives in Canada?
B
Do Elizabeth live in Canada?
C
Does Elizabeth live in Canada?
D
Do Elizabeth lives in Canada?

Slide 13 - Quizvraag

Which one is correct?
A
Are you happy with your grade?
B
Do you be happy with your grade?
C
Do you are happy with your grade?
D
Do you happy with your grade?

Slide 14 - Quizvraag

Rewrite as question: John enjoys French.

Slide 15 - Open vraag

Making negatives
 • Jason is happy with his grades.                     They are lazy.
 • Jason isn't happy with his grades.                They aren't lazy.
 • Voeg toe: n't (to be + can)              They can't sing very well.

 • Andere werkwoorden:
 • Laura walks to school.                            I have pets.
 • Laura doesn't walk to school.              I don't have pets.

Slide 16 - Tekstslide

Make negative: Stella is very good at biology.

Slide 17 - Open vraag

Make negative: Peter and Mary work very hard.

Slide 18 - Open vraag

Make negative: My mother enjoys reading books.

Slide 19 - Open vraag

We ________ our grandparents every Sunday.
A
visit
B
visits
C
are visiting
D
visiting

Slide 20 - Quizvraag

She usually _______ to school.
A
walk
B
walks
C
is walking
D
walking

Slide 21 - Quizvraag

_________ (he/watch) the news very often?
A
Do he watch
B
Does he watch
C
Is he watching
D
Watches he

Slide 22 - Quizvraag

Marc and Peter often ______ (go) to the cinema.
A
go
B
goes
C
are going
D
is going

Slide 23 - Quizvraag

Aram _______ vegetables at all. He prefers fruit.
A
doesn't like
B
don't like
C
isn't liking
D
likes not

Slide 24 - Quizvraag

Geef duidelijk aan wat je deze les geleerd hebt?

Slide 25 - Open vraag

Is er iets wat je nog niet goed begrijpt? Zo ja, wat dan?

Slide 26 - Open vraag

Slide 27 - Link

Slide 28 - Link

Slide 29 - Link

Slide 30 - Link