2F - 9-10-2023 - Unit 2 - les 18

Engels
Welcome 2F
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Engels
Welcome 2F

Slide 1 - Tekstslide

Goals
  • Je weet welke tijd de past simple is.
  • Je weet hoe je de past simple van regelmatige werkwoorden maakt.
  • Je weet hoe en waar je de past simple kunt vinden van onregelmatige werkwoorden.
  • Je kunt de past simple toepassen (= gebruiken in een zin)

Slide 2 - Tekstslide

Past Simple - regular verbs

Slide 3 - Tekstslide

Past Simple - Regular Verbs
After a regular verb you put '-ed'

I walk -> I walked
He walks -> He walked
They walk -> They walked

Slide 4 - Tekstslide

Past Simple - Regular verbs

Spelling:
Een werkwoord dat eindigt op een medeklinker + -y, ---> -y in -ie:

  • I carry - I carried

Geen verandering bij een werkwoord dat eindigt op een klinker + -y :

  • I play - I played

Als een werkwoord eindigt op een -e, dan alleen + -d 

  • I live - I lived

De laatste medeklinker verdubbelt als het woord eindigt op een klinker + medeklinker:

  • I drop - I dropped
VOWELS

Slide 5 - Tekstslide

Past Simple - irregular verbs

Slide 6 - Tekstslide

 Irregular verbs
1st column = verb (infinitive = hele w.w.)
2nd column = verb (past tense = verleden tijd)
3rd column = verb (past participle = voltooid deelwoord)

Slide 7 - Tekstslide

Past Simple - Irregular verbs
Sommige werkwoorden in het Engels zijn onregelmatig. Dat betekent dat ze in de verleden tijd geen -ed achter het werkwoord krijgen, maar dat ze hun eigen verleden tijd vorm hebben.
to write -> wrote - I wrote her a letter last week
to go -> went - He went to Italy last year
to make -> made - They made a very nice meal two days ago

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Emily and I _____ to the zoo yesterday.
A
went
B
go
C
was going
D
goed

Slide 10 - Quizvraag

Anna and Charles ______
a game last week.
A
play
B
played
C
did play
D
were playing

Slide 11 - Quizvraag

_____ you ____ the new David Attenborough on Netflix last night ?
A
do / watch
B
did / watched
C
did / watch
D
were / watching

Slide 12 - Quizvraag

Kim _______ to never go
to a haunted house again.
A
decided
B
decide
C
did decide
D
was deciding

Slide 13 - Quizvraag

____ he ____ the guitar
when he was young?
A
did / plays
B
did / played
C
did / play
D
was / playing

Slide 14 - Quizvraag

Heb je nog een vraag over de past simple?

Slide 15 - Open vraag