cross

tweede bijeenkomst

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ArabischMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Planning

- Korte herhaling
- Quiz algemene kennis 
> Punt per gesloten vraag
> Bespreken open vragen 
> Kennis vergroten 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Korte herhaling
Wat heb je onthouden van de vorige keer?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Wat betekend Islam?
A
Vrede
B
Onderwerping
C
Religie
D
Rust

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

2. Wat zijn de drie zuilen van aanbidding (‘ibaadah)?
A
liefde, angst en hoop
B
studeren, praktiseren en onderwijzen
C
geloven, bidden en vasten

Slide 5 - Quizvraag

Een persoon aanbidt Allah uit liefde voor Allah en de vrees voor Zijn bestraffing en een oprechte hoop om Zijn beloning te verkrijgen. Indien aan één van deze drie voorwaarden niet wordt voldaan, dan is de juiste geest van de aanbidding niet aanwezig.
3. Waarom is het verplicht 5x per dag te bidden?

Slide 6 - Open vraag

De vijf tijdstippen van aanbidding zijn de vroege ochtend, het midden van de dag, de namiddag, avond en nacht. Dit zijn belangrijke tijdstippen voor mensen gedurende de dag en symboliseren de belangrijke momenten in het leven, namelijk de geboorte, het volwassen leven, de oude dag, de dood en het volledig loskomen van deze wereld. Bovendien wordt de moslim op deze manier gedurende de hele dag aan Allah herinnerd en zal diegene minder snel neigen om zondes te verrichten.
4. Wat is het belangrijkste doel van het vasten in de maand Ramadan?
A
denken aan de armen
B
denken aan godsvrees
C
samenhorigheid
D
denken aan je zegeningen

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

5. Wat is de rol van Muhammed (vzmh) in de islam?

Slide 8 - Open vraag

Mohammed is de stichter van de islam. Hij is de laatste en de grootste profeet van Allah. Met hem is de profetie afgesloten. Hij heeft in de loop der eeuwen de positie gekregen die Maria kreeg in de Rooms-Katholieke Kerk. Op de dag des oordeels is hij een voorspraak bij Allah voor de gelovigen.
Algemene kennis 
Over islam en de feestdagen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. Waarmee is de islamitische jaartelling begonnen?
A
verhuizing van Muhammed (vzmh) van Mekka naar Jeruzalem
B
verhuizing van Muhammed (vzmh) van Mekka naar Medina
C
verhuizing van Muhammed (vzmh) van Medina naar Mekka
D
verhuizing van Muhammed (vzmh) van Israel naar Mekka

Slide 10 - Quizvraag

De islamitische jaartelling begint met de verhuizing van Mohammed van Mekka naar de stad Medina (op 16 juli 622 n. Chr.). In 638 n. Chr. werd de datum van deze verhuizing door kalief Omar ibn al-Chattab uitgeroepen tot het eerste jaar van de islamitische jaartelling. 
2. Muhammed (vzmh) is een van de .... profeten in de islam.
Hoeveel profeten staan er in de Koran?
A
15
B
20
C
25
D
30

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

  3. Zet de profeten in de juiste volgorder, 
van minst tot meest recent
timer
2:00
Adam
Mozes
(Moesa)
Muhammed (vzmh)
Jakob
Ibrahim
(abraham)
4. Hoe wordt de verhuizing van Muhammed (vzmh) genoemd in het Arabisch?
A
hidjra
B
hijab
C
hiyati
D
hidjroen

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

5. Waarom ging Muhammed (vzmh) van Mekka naar Medina, de hidjra?

Slide 14 - Open vraag

Mohammed (vzmh) kreeg op bepaald momenten verschillende visioenen waarin de engel Djibriel (Gabriel) hem met de stem van God de verzen meedeelde die later de basis zouden vormen van de Koran. Dit sterkte Mohammed in zijn overtuiging dat hij door God was uitgekozen als profeet en boodschapper om een nieuw geloof te verkondigen.
De nieuwe religieuze ideeën konden in zijn geboortestad bij de heersende klasse op weinig of geen begrip rekenen. De sfeer werd al snel grimmig en gevaarlijk, hierdoor besloot Mohammed uit vrees voor zijn leven Mekka te ontvluchten in 622. In gezelschap van enkele trouwe volgelingen ging hij op weg naar de meer dan driehonderd kilometer verderop gelegen stad Yathrib. Daar waren de inwoners zo blij over zijn komst dat ze de naam van hun stad veranderden in “Medinat-an-Nabawi”, wat zoveel betekent als “De stad van de profeet” en die is daarna verkort naar Medina. De vlucht van Mohammed uit Mekka naar Medina staat sindsdien in de moslimwereld bekend als de Hidjra.
6. Hoeveel dagen heeft de islamitische maan kalender?
A
324
B
344
C
354
D
264

Slide 15 - Quizvraag

Het moslimjaar telt 12 maanmaanden van afwisselend 29 en 30 dagen, in totaal 354 dagen. Hierdoor valt het elk jaar circa 11 dagen vroeger in het zonnejaar van 365 dagen (de internationale, westerse kalender). Het islamitisch jaar volgt de Koran, die aangeeft dat de zon en de maan door Allah geschapen zijn en dat de maan de tijdmaat aangeeft.

M   
A   
A   
N   
D    
E
N
timer
1:00

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

8. Wat vieren we op Lailat ul Meraj?
A
Hemelvaart van Jezus
B
Dat de engel Gabriël Muhammed aansprak
C
Hemelvaart van Muhammed (vzmh)
D
Dat Muhammed de belangrijkste profeet is

Slide 19 - Quizvraag

De Gezegende Nacht van Mi'raadj, ook wel de nachtreis genoemd, is de nacht waarin de aartsengel Jibrail (Gabriël) Mohammed in Mekka bij de arm nam, toen hij lag te slapen voor de moskee. Voor de poort van de moskee stond een wit rijdier. Het dier, Buraak, had vleugels aan zijn hoeven. Buraak vloog samen met Mohammed en Jibrail naar Jeruzalem. Op de berg van de tempel stopte Jibrail.
Op het plein boven op de heuvel zaten Mozes, Jesaja, Jezus en nog vele andere profeten. Na met hen gebeden te hebben klom Mohammed met behulp van een ladder, een mi'raadj, naar de zeven hemelen. In de zevende, hoogste hemel zag hij Allah. Daarna keerde hij terug naar Mekka, waar niemand zijn verhaal geloofde.
Er wordt gezegd dat zelfs Gabriël, die de profeet op zijn reis vergezelde, op een bepaald moment moest afhaken en het volgende opmerkte: "Ik ben genoodzaakt hier te stoppen. Ik kan niet verder gaan, maar gij, heerser van de wereld en brenger van vrede, voltooi uw glorieuze opmars."
Deze overlevering heeft ervoor gezorgd dat voor moslims Jeruzalem, na Mekka, de heiligste stad is.


9. Wat vieren we op Eid ul Adha?
A
De beproeving van Abraham waarin hij zijn kudde moest opofferen
B
De beproeving van Mozes waarin hij de rampen Egypte in hielp
C
De beproeving van Jezus
D
De beproeving van Abraham waarin hij zijn zoon moest opofferen

Slide 20 - Quizvraag

Op een dag verwonderden de mensen van Abrahams stam zich over de grote hoeveelheden dieren die hij offerde aan Allah. Hij zei tot het verbaasde volk: "Dat is niets bijzonders. We offeren een deel van onze goederen aan God, die ons het leven schonk. Aan mijn Heer zou ik mijn eigen zoon offeren, als Allah mij een zoon zou schenken!"
Een paar jaar later kreeg Abrahams vrouw Hagar een zoon. Zij noemden hem Ismaël. Abraham nam hem overal met zich mee op reis en dankte God iedere dag.
Ismaël was nu zeven jaar oud. Op een nacht, kreeg Abraham in een droom de opdracht van God om zich aan zijn belofte te houden en zijn zoon te offeren. Abraham besloot om honderd kamelen te offeren en smeekte Allah om dit offer in plaats van zijn kind te nemen. Maar de volgende nacht kreeg hij dezelfde droom: "Houd je belofte!" Opnieuw offerde hij honderd kamelen, maar weer kreeg hij dezelfde droom: "houd je belofte!" Abraham wist nu zeker dat hij Ismaël moest offeren. Toen hij 's morgens opstond, het was nu de tiende van de maand dzu-al-hijja, 
Abraham was bereid zijn zoon te offeren. En daar kwam de duivel naar hem toe en zei: "Abraham, wat ben jij voor een vader, dat je je eigen zoon gaat doden?" Maar Abraham antwoordde: "Ik heb dit bevel van de Almachtige God gekregen, die alles weet."
Toen nam Abraham het mes in zijn handen en drukte het op de keel van Ismaël om hem te offeren, maar... het mes weigerde te snijden. Verbaasd sleep Abraham het mes opnieuw, maar het liet geen krasje achter op de huid van zijn zoon. Hoe was dit mogelijk? Abraham verloor zijn geduld en smeet het mes op de rots. De rots brak in stukken...
het mes te praten: "Jij wilt snijden, maar het is de Almachtige, die messen laat snijden. Zelfs niet het kleinste haartje van je zoon zou ik kunnen krenken zonder zijn toestemming."
Abraham drukte nogmaals het mes op de keel van zijn zoon en beiden riepen: "Allahu Akbar (God is machtig)," en dezelfde woorden weerklonken uit de hemel: "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Het was de stem van de aartsengel Gabriël. Hij verscheen aan Abraham met de woorden: "Abraham, ik breng u de vredesgroet van de Heer van hemel en aarde. Hij schenkt u deze ram om te offeren in plaats van uw zoon."

10. Wat vieren we op Eid ul Fitr?
A
Einde van de ramadan
B
Einde van de hemelvaart
C
Begin van een nieuwe maand
D
Begin van een nieuw jaar

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Einde van de quiz
Afsluiting 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is iets dat je nog niet wist maar nu wel weet? Noem 1 ding.

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit was leuk en ik heb iets geleerd.
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Samenwerkingsopdracht
1 stift 
1 wit blaadje 


Houd beide de stift vast. Jullie moeten binnen 2min SAMEN de mooiste moskee tekenen. Na 2 min beoordelen we wie er heeft gewonnen. 

timer
2:00

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
- Quiz algemene kennis 
- Samenwerkingsopdracht 
- Quizlet 99 naam van Allah 

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies