Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie

Omgaan met onbegrepen gedrag 
bij mensen met dementie 
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
KeuzedeelMBOStudiejaar 2-4

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 300 min

Onderdelen in deze les

Omgaan met onbegrepen gedrag 
bij mensen met dementie 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen?

 • Even opfrissen
 • Wat is onbegrepen gedrag
 • Signalen van probleemgedrag
 • Vormen van probleemgedrag
 • Waaruit komt probleemgedrag voort?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dementie en meest voorkomende vormen
Verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken en deze verstoord raakt. De beschadigingen in de hersenen verergeren waardoor steeds verdere achteruitgang in het functioneren. De vier meest bekende vormen zijn:
 • Ziekte van Alzheimer (ongeveer 60-70%)
 • Vasculaire dementie (ongeveer 15%)
 • Fronto-temporale dementie (ongeveer5-10%)
 • Lewy-body dementie (5-15%)

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verloop van dementie
Fases van dementie
Dementie verloop in een bepaalde volgorde dit overkomt je niet op eens.
 • Niet pluis gevoel
 • Diagnose
 • Leven met dementie en ondersteuning
 • Leven met dementie zorg
 • Stervensfase en nazorg

Dementie verloopt in vier stadia:

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Symptomen/signalen
Mensen met dementie hebben een combinatie van symptomen: 


Geheugenstoornissen  met één of meer cognitieve stoornissen:
 • Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken                                    met taal
 • Apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
 • Agnosie: onvermogen om objecten te herkennen
 • Stoornissen in uitvoerende functies : zoals rekenen, logisch nadenken, plannen

Gedragsproblemen (gaan we vandaag dieper op in)


Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Probleemgedrag
(Definitie Verenso)
"Probleemgedrag is gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of gevaar voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving."

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dementie en onbegrepen gedrag

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Omgaan met probleemgedrag

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meest voorkomende gedragsproblemen

 • Psychotisch
 • Depressief
 • Angstig
 • Geagiteerd
 • Apathisch

Slide 9 - Tekstslide

 • rusteloosheid
 • zorg afhouden
 • doe jij maar, is goed
 • geen zin in, weet het niet, nu even niet
 • wantrouwen, hallucinaties
Waaruit komt probleemgedrag  voort?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stappenplan probleemgedrag

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hulpmiddelen bij het stappenplan
Er zijn verschillende hulpmiddelen bij de observatie van het gedrag, bijvoorbeeld:

- Analyseformulier zorg (GRIP) (pdf)
- Hetero anamnese zorg (Word), vragenlijst voor EVV-ers bij probleemgedrag bewoner
- Vragenlijst Inventarisatie en observatie gedragsproblematiek in Handreiking Multidisciplinair omgaan met probleemgedrag - Geeltjesmeting Thema 'Verbeteren doe je zo'
- ABCs-methode (pdf)
https://www.zorgvoorbeter.nl/probleemgedrag-ouderen/stappenplan

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Oefenen
 • Ga in een twee of drietal de ingevulde abc modellen bespreken. 

 • Heb je dit niet gedaan, neem dan een casus uit je praktijk van een zorgvrager met probleemgedrag en vul het abc model in. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Omgangstips
 • Maak contact en behoud deze. Hoe doe jij dat nou eigenlijk?


 • Biedt veiligheid. Wat vindt jij daarbij belangrijk en hoe bied jij veiligheid aan jouw zorgvragers?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het ontstaan van onbegrepen gedrag
Gedrag, dus ook onbegrepen gedrag, wordt bepaald door de interactie tussen zorgvragers en diens omgeving. Factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van onbegrepen gedrag:
 
 • Lichamelijke conditie
 • Hersenaandoening
 • Medicijngebruik
 • Psychische factoren (persoonlijkheid, omgaan met tegenslag, levensloop, stemming, omgeving

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht: Onbegrepen gedrag, grenzen en delen
Onbegrepen gedrag
 1. welk (uitingen van) onbegrepen gedrag kom je bij cliënten tegen? Het meest kom ik tegen:
 2. Hoe reageer je daarop of hoe ga je daarmee om?
 3. Met welk gedrag of gedragingen heb je moeite om goed op te reageren of mee om te gaan?
Grenzen
 1. Door welk gedrag raak jij geïrriteerd?
 2. Beschrijf het gedrag van een cliënt bij wie je eigen grenzen zijn bereikt.
Delen
 1. Als de situatie van een cliënt je bezig houdt, met wie praat je daarover? 
 2. Hoe doen anderen dat?                                                                        Volgende les klassikaal bespreken

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

8 kernelementen voor omgang 
met onbegrepen gedrag
 1. Tijdig signaleren van onbegrepen gedrag zodat ingegrepen kan worden voordat escalatie plaatsvindt.
 2. Een gedegen analyse maken van het gedrag met nagaan van oorzaken op lichamelijk, psychisch en sociaal terrein.
 3. Multidisciplinair werken in een team met in ieder geval verzorgende, arts en psycholoog.
 4. De oorzaak van het gedrag aanpakken en niet het gedrag zelf. 
 5. Eerst psychosociale interventies toepassen. Psychofarmaca worden alleen toegepast wanneer kan worden aangetoond dat psychosociale interventies niet (voldoende) werkzaam zijn (met uitzondering van een lichamelijke oorzaak of bij sprake van een delier of psychose).
 6. Psychofarmaca volgens de richtlijn toepassen tenzij er belangrijke redenen zijn om hiervan af te wijken.
 7. Familie en mantelzorg betrekken bij de analyse en aanpak van het probleem.
 8. Behandeling evalueren met extra aandacht voor het mogelijk staken van behandeling met psychofarmaca.
Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk opdrachten
 1. Maak nu de Free- learning Probleemgedrag 1 Log in via de QR code hiernaast of via www.free-learning.nl/modules/probleemgedrag/start.html.
 


Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies