3HV - Poser une question

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Tu sais poser une question?
Voir aussi:
page 44 livre de texte.

Slide 3 - Tekstslide

Comment poser une question?

Slide 4 - Tekstslide

Poser une question
Zonder vraagwoord:
1 gewone zin, vragend uitgesproken
2 est-ce que + gewone zin 
(est-ce que verliest laatste -e- voor klinker of h)
3 omkering onderwerp en persoonsvorm = inversie
Met vraagwoord ( welke de vraagwoorden zijn zie je later):
- vraagwoord + est-ce que + gewone zin

Slide 5 - Tekstslide

Zonder  een vraagwoord:
1. Zin + ?
bv: Vous avez des tomates?

2. Est-ce que + zin + ?
bv: Est-ce que vous avez des tomates?

3. Inversie + zin + ?
bv: Avez-vous des tomates?
Inversie is het omdraaien van het onderwerp en de persoonsvorm. De persoonsvorm komt dan vooraan te staan. 

Inversie mag alleen als het onderwerp een persoonlijk voornaamwoord is.
Dus géén namen of zelfstandig naamwoord.

Soms inversie met  -t-
Bij inversie met il/elle/on kunner er twee klinkers na elkaar komen. In dat geval voeg je daar een -t- tussen.
bv: Elle trouve l' anglais facile?
       Trouve-t-elle l' anglais facile?


Slide 6 - Tekstslide

Vragen stellen op 3 manieren:
1 vraagteken/ 
2 met est-ce que /
3 inversie:

Met een  vraagwoord
Meestal deze volgorde:
Vraagwoord + est-ce que+ gewone zin
gewone zin + vraagwoord
vraagwoord 
1. Zin + ?
bv: Vous avez des tomates?

2. Est-ce que + zin + ?
bv: Est-ce que vous avez des tomates?

3. Inversie + zin + ?
bv: Avez-vous des tomates?
Let op!  
Inversie is het omdraaien van het onderwerp en de persoonsvorm. De persoonsvorm komt dan vooraan te staan.

Inversie mag alleen als het onderwerp een persoonlijk voornaamwoord is.
Dus géén namen of zelfstandig naamwoord.Met een vraagwoord: (qui, pourquoi, quand, où, qu'est-ce que combien comment,  quel / quelle / quels / quelles
Meestal op deze manier:
Vraagwoord + est-ce que + gewone zin
bv: Quand est-ce que tu pars à l’ école ? ( est-ce que mag je ook weglaten)
Andere manieren:
1. Gewone zin + vraagwoord 
bv: Tu pars à l’ école quand?

2. Vraagwoord  + gewone zin 
bv: Quand tu pars à l’ école?

3. Vraagwoord + inversie 
bv: Quand pars-tu à l’ école?

Slide 7 - Tekstslide

Hier zie je de vraagwoorden nog een keer!
Vraagwoorden
 • qui = wie
 • pourquoi = waarom
 • quand = wanneer
 • où = waar
 • qu'est-ce que = wat
 • combien = hoeveel
 • comment = hoe
 • het vraagwoord quel / quelle / quels / quelles

Slide 8 - Tekstslide

Het vraagwoord quel
 quel        ->  verandert mee met het znw waar het bij hoort.

mnl ev    ->     quel
mnl mv ->      quels

vrl    ev    ->     quelle
vrl    mv  ->     quelles  

Slide 9 - Tekstslide

Het vraagwoord quel
        quel / quelle / quels / quelles   +   vorm van être  =  wat

Quel est ton plat préféré?                                = Wat is je lievelingsgerecht?
Quels sont vos hobbys?                                   = Wat zijn uw hobbys?

Quelle est ta matière préférée?                  =   Wat is je lievelingsvak?
Quelles sont tes matières préférées?     =   Wat zijn je lievelingsvakken?
                  
                           In alle andere gevallen betekent het welke.

Slide 10 - Tekstslide

Poser une question
Vous avez vu le film.
 1. Vous avez vu le film?
 2. Avez-vous vu le film?
 3. Est-ce que vous avez vu le film?

Slide 11 - Tekstslide

Poser une question
Tu fais du sport. (quand)-> vraagwoord
 1. Tu fais du sport quand?
 2. Quand fais-tu du sport?
 3. Quand est-ce que tu fais du sport?

Slide 12 - Tekstslide

Poser une question
Elle joue au foot.
Elle joue au foot?
Joue-t-elle au foot?
Est-ce qu' elle joue au foot?

Slide 13 - Tekstslide

Quel sont les 3 manières pour poser une question?

Slide 14 - Open vraag

Welke zin is GEEN correcte vraagzin?
A
Fais-tu du foot?
B
Tu est-ce que fais du foot?
C
Tu fais du foot?
D
Est-ce que tu fais du foot?

Slide 15 - Quizvraag

Welke vraag is een inversie/omkering
A
Vous parlez francais?
B
Parlez-vous francais?
C
Parlez vous francais?
D
Est-ce que vous parlez francais?

Slide 16 - Quizvraag

Welk vraagwoord is correct?
……… va à la fète de Yann?
A
comment
B
C
qui
D
quand

Slide 17 - Quizvraag

.............. tu vas faire ce weekend?
A
quand
B
qu'est-ce que
C
combien
D
quel

Slide 18 - Quizvraag

......... tu partiras en vacances?
A
quand
B
qui
C
D
comment

Slide 19 - Quizvraag

Ton jean est beau. Il a coûté ...............?
A
qu'est-ce que
B
comment
C
combien
D
quelle

Slide 20 - Quizvraag

Is het 'quel/quelle/quels/quelles'
............... est ton jean préféré?

A
quels
B
quelles
C
quel
D
quelle

Slide 21 - Quizvraag

............. sont les meilleures notes de classe?
A
quelles
B
quel
C
quels
D
quelle

Slide 22 - Quizvraag

............... est la ville la plus belle: Amsterdam ou Paris?
A
quel
B
quels
C
quelles
D
quelle

Slide 23 - Quizvraag

Maak de zin vragend met est- ce que

Il a visité ses parents.

Slide 24 - Open vraag

qui
quand

Slide 25 - Sleepvraag

Welk woord uit de volgende zin is een vraagwoord:
Tu fais du sport quand?
A
fais
B
du
C
sport
D
quand

Slide 26 - Quizvraag

Welk vraagwoord is correct?
……… va à la fête de Yann?
A
comment
B
C
qui
D
quand

Slide 27 - Quizvraag

.............. tu vas faire ce week-end?
A
quand
B
qu'est-ce que
C
combien
D
quel

Slide 28 - Quizvraag

Is het 'quel/quelle/quels/quelles'
............... est ton jean préféré?

A
quels
B
quelles
C
quel
D
quelle

Slide 29 - Quizvraag

Lis: p. 44
Fais: ex. 31b + 32 + 33

Slide 30 - Tekstslide