Havo 5: Kubisme | Expressionisme

KUBISME
startpunt kubisme
1 / 52
volgende
Slide 1: Tekstslide
TekenenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 52 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

KUBISME
startpunt kubisme

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

analytisch
analytisch
synthetisch
synthetisch

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

hoe heet de techniek de de synthetische kubisten toepassen?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

door welke culturen waren de kubisten geiintereseerd
A
Franse cultuur
B
Afrikaanse cultuur
C
Egyptische cultuur
D
Arabische cultuur

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk afbeelding 3.1. Toen Picasso zijn Les Demoiselles d’Avignon in 1907
schilderde, bestond de term kubisme nog niet. Kenners beweren dat het
schilderij grote invloed heeft gehad op het ontstaan van het kubisme.
1.Welke kenmerken zijn al kubistisch? Geef aan waar je die herkent. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Picasso zit met Les Demoiselles d’Avignon op het snijvlak van twee stijlen:
kubisme en expressionisme.
3.Leg uit dat het schilderij expressionistische kenmerken heeft. Noem drie
kenmerken.  

Slide 7 - Tekstslide

De hoekige en scherpe lichaamsvormen van de vrouwen, hun priemende blikken en de koele kleurstelling werden als bijzonder aanstootgevend ervaren. Deze vervormingen relateren het schilderij aan het fauvisme en expressionisme

De basiskenmerken van het expressionisme zijn dionysisch(chaotisch), felle en onnatuurlijke kleuren, grillige beelden, vervormingen, grof geschilderd, plat vlak, geen perspectief. Er wordt meer geschilderd vanuit het gevoel (het kind) dan vanuit de ratio (verstand).
De compositie van Stilleven met mandje van Cézanne is niet statisch.
5.Waardoor maakt de compositie een levendige indruk? Noem twee aspecten.  

Slide 8 - Tekstslide

compositie: plaatsing van objecten en verschillende diagonalen

Kleur: grote hoeveelheid verschillende kleuren, felle kleuren, licht/donker

voorstelling: rommelig geheel door fruit dat alle kanten uitgaat, gefrommelde doek op de tafel, voorwerpen op kast.

Bekijk afbeelding 3.2 en 3.3. In vergelijking met Stilleven met mandje van Cézanne is Stilleven met tazza van Claesz heel realistisch geschilderd.

Het stilleven van Claesz valt op door de beheersing van de licht-en donkereffecten.
7.Noem drie aspecten van de voorstelling waar je Claesz’ beheersing van
licht- en donkereffecten ziet. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk afbeelding 3.4. Viool van Picasso lijkt een abstract reliëf. Er is sprake van ruimtesuggestie.
8.Waardoor wordt de ruimtesuggestie veroorzaakt? Geef aan waar je dat ziet.  

Slide 10 - Tekstslide

overlapping van de verschillende vlakken en elementen ( snaren overlappen vlakken) en de schaduw onder de lijnen/vlakken. (bijvoorbeeld links naast de F sleutel)
Bekijk afbeelding 3.1. Op de voorgrond van Les Demoiselles d’Avignon zie je een klein stilleventje met fruit.
15.In hoeverre sluit het stilleventje meer aan bij het synthetisch kubisme dan bij het analytisch kubisme? 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rond 1960 heeft Pablo Picasso een hele reeks van schilderijen gemaakt geïnspireerd op Manets Picknick op het gras. Een exemplaar hiervan zie je op afbeelding 3.9. Net als Manet werd Picasso ook beschouwd als een controversiële kunstenaar: hij brak met de gangbare kunstopvattingen. Bekijk afbeelding 3.7 en 3.9. Picasso heeft duidelijk een heel andere stijl dan Manet. 22. Wat herken je nog wel in zijn versie van het werk? Noem twee elementen van de voorstelling.  

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Fruit op de voorgrond,

Naakte dame

Natuur als achtergrond

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eurocentrisch blik op de wereld. 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

onderzoek naar relatie tussen vorm/ruimte op plat vlak
hoekig
gefragmenteerd
fascinatie Afrikaanse sculpturen

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

analytisch kubisme
-experiment waarbij werkelijkheid wordt geanalyseerd
-verschillende aanblikken in een beeldvlak
-gefragmenteerd
-geometrische vormen
alle onderdelen even belangrijk
-monochroom kleurgebruik aard en grijs tinten
-stillevens/mensfiguren/landschappen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

synthetisch kubisme
-beelden samenstellen uit verschillende onderdelen
-gebruik van collage techniek van gevonden voorwerpen zoals kranten behang gekleurd papier tekeningen enz.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

beeldhouwkunst
-ruimtelijke collages( assemblage)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

dans
muziek
theater
beeldend
film
Tijdlijn 20e eeuw

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Expressionisme
1905-1920

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Expressionisme

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Otto Muller: Vier Akte 1920
Die Brucke
Gabriele Munter Landschaft mit Sonnenblumen 1910
Der Blaue Reiter

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beeldanalyse
 • Voorstelling
Wat zie je?
 • Vormgeving
Hoe is het gemaakt?
 • Functie
Waarom is het gemaakt?
Henri Matisse: Het open raam 1905
Henri Matisse was een fauvist. Een criticus zei dat de schilderijen op wilde dieren (fauves) leken, en deze geuzenaam namen de schilders aan.

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beeldanalyse
 • Voorstelling
Raamkozijn, uitzicht op heen haven, bloembakken, planten, deuren
 • Vormgeving
Henri Matisse: Het open raam 1905
Henri Matisse was een fauvist. Een criticus zei dat de schilderijen op wilde dieren (fauves) leken, en deze geuzenaam namen de schilders aan.

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beeldanalyse
 • Vormgeving
grove penseelstreken, felle kleuren, onnatuurlijke kleuren, lijnenrichting, warme kleuren, contrasterend, olieverf
 • Functie
Henri Matisse: Het open raam 1905
Henri Matisse was een fauvist. Een criticus zei dat de schilderijen op wilde dieren (fauves) leken, en deze geuzenaam namen de schilders aan.

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beeldanalyse
 • Functie
Uitdrukken van gevoelens, blije gevoelens
Henri Matisse: Het open raam 1905
Henri Matisse was een fauvist. Een criticus zei dat de schilderijen op wilde dieren (fauves) leken, en deze geuzenaam namen de schilders aan.

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Beeldhouwkunst en Architectuur
Beeldhouwkunst
 • gevoel uitdrukken
 • geometrische vormen
 • invloed van Afrikaanse beeldhouwkunst

Architectuur
 • Gevoel en Functionaliteit
 • Organische vormgeving
 • Rudolph Steiner
Rudolph Steiner: Goetheanum II, 1913

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Quiz

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is expressionisme?
A
De INDRUK van licht en van het moment weergeven.
B
De wereld wordt ontleed in FRAGMENTEN en tijdseenheden.
C
Uitdrukking van GEVOEL, vooral door kleur en de toegepaste techniek.
D
Onderdelen van de VOORSTELLING dragen een diepere betekenis uit.

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In het expressionisme geldt het volgende:
A
subjectiviteit van de waarneming
B
objectiviteit van de waarneming
C
verzelfstandiging van beeldaspect kleur
D
uiting van persoonlijk gevoelens

Slide 44 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem een stijlkenmerk van het expressionisme
A
Geen contouren
B
Zachte en grauwe kleuren
C
Realistische kleuren
D
Simpele vormen, weinig diepte

Slide 45 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De expressionisme houden zich bezig met....
A
het nauwkeurig weergeven van de werkelijkheid
B
het vastleggen van een bepaald moment
C
het verbeelden van hun gevoelens
D
de verheerlijking van technologie

Slide 46 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat hoort niet bij het expressionisme?
A
kunst als tegengif tegen vervreemding, materialisme en burgerlijke orde
B
Die Brücke: persoonlijke expressie, het intuïtieve, stad en natuur, naaktheid als antiburgelijkheid
C
voortborduren op de de heersende schildertraditie
D
Der Blaue Reiter: weg van materialisme en vervreemding, naar spiritualiteit en abstractie

Slide 47 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is GEEN kenmerk van het expressionisme?
A
zware, donkere contourlijnen
B
grove penseelstreken
C
onnatuurlijke felle kleuren
D
geometrische vormen in plaats van organische, natuurlijke vormen

Slide 48 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Expressionisme of Impressionisme?
A
Impressionisme
B
Expressionisme

Slide 49 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Expressionisme of Impressionisme?
A
Impressionisme
B
Expressionisme

Slide 50 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Expressionisme of Impressionisme?
A
Impressionisme
B
Expressionisme

Slide 51 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

GOED OF FOUT?
Expressionisme in de Bouwkunst
A
De antroposofie en de Amsterdamse school zijn voorbeelden van het expressionisme in de bouwkunst.
B
Binnen de Amsterdamse school wordt radicaal gebroken met de huidige internationale trend om alle decoratie en ornamenten binnen de bouwkunst te mijden.
C
Bij de Antroposofische bouwkunst wordt veel gebruik gemaakt van geometrische vormen
D
Bij de bouwkunst staat over het algemeen het verstand centraal waardoor er minder sprake is van expressionistische uitingen.

Slide 52 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies