H7.4 deel 3 oplossen les 6

H7 zouten
7.4: Samenegstelde ionen
deel 2
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

H7 zouten
7.4: Samenegstelde ionen
deel 2

Slide 1 - Tekstslide

Welkom
 • starthouding 
 • terugblik vorige les
 • huiswerk vorige les
 • Uitleg 7.4  onbekend ion, oplosvergelijking, oplosbaarheid
 • huiswerk volgende les

Slide 2 - Tekstslide

terugblik vorige les
Vragen over:
 • leren par 7.4 
 • oefening zouten uit chemicalienkast
 • maken opdr:  6, 7, 10, 


     

Slide 3 - Tekstslide

lesdoel
 • weten hoe je de lading van een onbekend ion vind
 • weten hoe je de vergelijking van het oplossen van een zout van samengestelde ionen maakt
 • weten waar je kunt vinden of een zout wel of niet oplost

Slide 4 - Tekstslide

samengestelde ionen
 •  bestaan uit groepjes atomen die samen een lading hebben.
 • kan positief of negatief geladen zijn.
 • bijv NO3- ,OH- ,PO43-, NH4+

Slide 5 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 3:

 1. ijzer(III)fosfaat
 2.       Fe3+       PO43-     
 3.         3+             3-
 4.         1       :      1                                                                    
 5.   ( Fe3+ )1    ( PO43-  )                                                    
 6.    Fe3+          (PO43- 
 7.          Fe  PO4  

Slide 6 - Tekstslide

lading onbekend ion
Vaak worden de ladingen in een zoutformule weggelaten. Je moet zelf uitzoeken wat de ladin is van het positieve of negatieve ion. Totaal is neutraal (evenveel + als - lading)
voorbeeld: KMnO4   K+  dus  MnO4 = 1-  dus  MnO4-
Al2(SO3)3 :  Al3+ x2 = 6+  dus (SO3)3 = 6-  
                    dus SO3 = 2-   dus  SO32-

Slide 7 - Tekstslide

vergelijking oplossen van zout samengestelde ionen
oplossen Bariumnitraat

Ba2+(NO3-)2 (s) --> Ba2+ (aq)  +  2 NO3- (aq)


 • voor de pijl: verhoudingsformule vaste zout
 • na de pijl: de losse ionen
 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk

Slide 8 - Tekstslide

vergelijking oplossen van zout
 • voor de pijl: verhoudingsformule vaste zout
 • na de pijl: de losse ionen
 • kloppende maken: verhouding voor- en na de pijl gelijk

oplossen van magnesiumfosfaat:
  (Mg2+)3 (PO43-)2 (s) --> 3 Mg2+ (aq)  +  2 PO43- (aq)
oplossen van ijzer(III)hydroxide:  
Fe3+ (OH-)3 (s) --> Fe3+ (aq)  +  3 OH- (aq)

Slide 9 - Tekstslide

weten of een zout wel of niet oplost
Tabel 35 in Binas:

Op de kruising van de positieve en de negatieve ionen staat een:
g = goed oplosbaar
m = matig oplosbaar
s = slecht oplosbaar
CuF : kruising Cu2+ en F- = g
(NH4)2SO4 : kruising NH4+ en  SO42- = g

Slide 10 - Tekstslide

Huiswerk
leren par 7.4
maken opdr:  12, 13, 15, 17, 19, 20 

Slide 11 - Tekstslide