Present simple vs present continuous

Present Simple 
vs 
Present Continuous
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Present Simple 
vs 
Present Continuous

Slide 1 - Tekstslide

Present simple: wanneer?
  1. Als iets altijd, nooit of regelmatig gebeurd.
    We always have sushi on Saturdays. 
  2. Als het een feit is (tijd speelt geen rol).
    Mrs de Weerd teaches English.
  3. Als er sprake is van vaste tijden: aankomst/ vertrek/opening/ sluiting/ aanvang.
    School starts at 8.15.

Slide 2 - Tekstslide

Present simple: hoe?
Bevestigend: hele ww behalve bij he/she/it (dan ww + s)
I ....... in the garden every day. 
Tim ....... in the garden every day. 
Vragend: hoofdww met hulpww do/does (does bij he/she/it en dan ww zonder s)
.... I ..... in the garden every day?
..... Tim ....... in the garden everyday?
Ontkennend: hoofdww met hulpww don't/ doesn't (doesn't bij he/she/it en dan zonder s)
I ....... ....... in the garden every day.
Tim ...... ......... in the garden every day.

Slide 3 - Tekstslide

Present simple: hoe?
Bevestigend: hele ww behalve bij he/she/it (dan ww + s)
I work in the garden every day.
Tim works in the garden every day.
Vragend: hoofdww met hulpww do/does (does bij he/she/it en dan ww zonder s)
Do I work in the garden every day?
Does Tim work in the garden everyday?
Ontkennend: hoofdww met hulpww don't/ doesn't (doesn't bij he/she/it en dan zonder s)
I don't work in the garden every day.
Tim doesn't work in the garden every day.

Slide 4 - Tekstslide

Present Continuous: wanneer?
Iets is nu bezig of aan de gang (en van korte duur).
Mandy is doing her homework now.

Slide 5 - Tekstslide

Present Continuous: hoe?
Bevestigend: am/are/is + ww + ing
I ......  .................... in the garden right now.
Tim ...... .................... in the garden right now.
Vragend: am/ are of is vooraan in de zin daarna rest van de zin
...... you .................... in the garden right now?
Ontkennend: am/are/is + not (n't) + ww + ing
We ...... .................... in the garden garden right now. 
Tim ...... .................... in the garden right now.

Slide 6 - Tekstslide

Present Continuous: hoe?
Bevestigend: am/are/is + ww + ing
I am working in the garden right now.
Tim is working in the garden right now.
Vragend: am/ are of is vooraan in de zin daarna rest van de zin
Are you working in the garden right now?
Ontkennend: am/are/is + not (n't) + ww + ing
we are not (aren't) working in the garden garden right now. 
Tim is not (isn't) working in the garden right now.

Slide 7 - Tekstslide

Right now, I ... (meet) Nick.
A
meet
B
am meeting

Slide 8 - Quizvraag

Water ... (boil) at 100 degrees celsius.
A
boils
B
is boiling

Slide 9 - Quizvraag

I ... (always/ get up) at six in the morning.
A
always get up
B
am always getting up

Slide 10 - Quizvraag

Anthony ... (always/ complain) to us.
A
always complains
B
is always complaining

Slide 11 - Quizvraag

How ... your soup ... (taste)?
A
does taste
B
is tasting?

Slide 12 - Quizvraag

1. Mr Cooper always ____ a pound of sugar. (buy)
A
buys
B
is buying

Slide 13 - Quizvraag

2. The shop assistant _____ the door now. (close)
A
closes
B
is closing

Slide 14 - Quizvraag

3. Kevin and Alan never ______ away glass bottles. (throw)
A
throw away
B
are throwing away

Slide 15 - Quizvraag

4. Look! Freddy _____ two baskets. (carry)
A
carries
B
is carrying

Slide 16 - Quizvraag

Mrs Bingham _____ shopping every Saturday. (go)
A
goes
B
is going

Slide 17 - Quizvraag

I _____ the money at the moment. (count)
A
count
B
am counting

Slide 18 - Quizvraag

Mr Root always _____ a box of eggs before buying them. (open)

Slide 19 - Open vraag

Mum often _____ her change. (forget)

Slide 20 - Open vraag

Listen! The manager to a customer. (talk)

Slide 21 - Open vraag

My friends often_____ to the computer shop. (go)

Slide 22 - Open vraag