6.4 esters

6.4 esters
  • Je leert wat een ester is en hoe je die kunt maken en weer afbreken.
  • Je leert oliën en vetten herkennen als esters.
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

6.4 esters
  • Je leert wat een ester is en hoe je die kunt maken en weer afbreken.
  • Je leert oliën en vetten herkennen als esters.

Slide 1 - Tekstslide

wat is ook alweer de karaktersitieke groep van een zuur?
A
-OH
B
-COOH
C
-NH2
D
-Cl

Slide 2 - Quizvraag

teken ethaanzuur

Slide 3 - Open vraag

teken propanol

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Teken de ester van ethaanzuur en propanol

Slide 8 - Open vraag

uitwerking
teken eerst het zuur en de ester (met de OH-groepen naar elkaar toe)

Haal OH weg bij het zuur en een H bij het alcohol. 

Koppel de twee aan elkaar...

Slide 9 - Tekstslide

teken de ester van ethaanzuur en methanol

Slide 10 - Open vraag

uitwerking

Slide 11 - Tekstslide

Uit welk zuur en welk alkanol bestaat deze ester?

Slide 12 - Open vraag

uitwerking
je werkt andersom, je hakt dus de binding tussen de C-O door, de kant met de =O is het zuur, de kant met de O-C het alcohol.
Dus methaanzuur en ethanol

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide


Slide 17 - Open vraag

Oliën en vetten
  • Zijn esters van glycerol (propaan-1,2,3-triol) en een vetzuur
  • Olie is vloeibaar bij kamertemperatuur
  • Vet is vast bij kamertemperatuur
  • Tri-glyceriden: er zijn drie esterbindingen

Slide 18 - Tekstslide

Vetzuren: een lange rij koolstofatomen met zuur aan het uiteinde.

Verzadigd: geen dubbel bindingen


Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Vetten
De vorming van een vet is dus een condensatiereactie! Er wordt (net als bij het vormen van een ester) water afgesplitst.

Slide 23 - Tekstslide

Afbraak van een vet
De afbraak van een vet is dus een hydrolysereactie, waarbij met behulp van water het vet wordt afgebroken.
(Hydrolyse = afbraak d.m.v. water)

Slide 24 - Tekstslide