Meester in Differentiëren: Een Workshop voor Leerkrachten

Meester in Differentiëren: Een Workshop voor Leerkrachten
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Meester in Differentiëren: Een Workshop voor Leerkrachten

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je differentiatiestrategieën toepassen om te voldoen aan de diverse behoeften van leerlingen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over differentiëren in het onderwijs?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is differentiëren?
Differentiëren is het aanpassen van lesinhoud, leermiddelen, en instructies om te voldoen aan de individuele behoeften van leerlingen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belang van differentiëren
Differentiëren bevordert inclusie, verhoogt betrokkenheid en verbetert de prestaties van alle leerlingen in de klas.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Strategieën voor differentiatie
Flexibele groeperingsmethoden, aangepaste instructies en gevarieerde leermiddelen zijn enkele strategieën voor differentiatie.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Praktische toepassing
Leerkrachten kunnen differentiëren door middel van compacten, verrijken, remediëren, en individuele ondersteuning aan te bieden.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Differentiëren in actie
Toon video's van klaslokalen waar differentiatie wordt toegepast om real-life voorbeelden te illustreren.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Effectiviteit meten
Het evalueren van de impact van differentiatie op leerresultaten is essentieel om de effectiviteit te meten.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reflectie en actieplan
Laat deelnemers nadenken over hun eigen onderwijspraktijk en een actieplan opstellen om differentiatie te implementeren.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.