Revolutie in Amerika (klassikaal)

Revolutie in Amerika
We hebben het al over de Franse revolutie gehad en over de Nederlandse Opstand. De Amerikaanse revolutie heeft daar ook mee te maken. 
Laten we beginnen!
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Revolutie in Amerika
We hebben het al over de Franse revolutie gehad en over de Nederlandse Opstand. De Amerikaanse revolutie heeft daar ook mee te maken. 
Laten we beginnen!

Slide 1 - Tekstslide

We gaan het eerst even hebben over kolonies
Want wat waren dat ook alweer?

Slide 2 - Tekstslide

Dit zijn de kolonies die Groot-Brittanië had. De 13 koloniën in Noord-Amerika wilde graag onafhankelik worden.
13 koloniën
Groot-Brittanië had 13 koloniën in Noord-Amerika

Slide 3 - Tekstslide

De Amerikaanse Revolutie begint
Engelsen stichtten dertien kolonies aan de Noord-Amerikaanse oostkust als deel van het Britse rijk
In de kolonies woonden mensen met Europese en Afrikaanse achtergronden
In de 18e eeuw waren de meeste Amerikaanse kolonisten nooit in het moederland geweest

Slide 4 - Tekstslide

0

Slide 5 - Video

De Amerikaanse Revolutie begint
De kolonies hadden grotendeels eigen bestuur
In 1765 besloot de Britse regering dat Amerikanen belasting moesten betalen
In 1774 vormden de kolonies het Congres om zich samen te verzetten tegen het Britse rijk
No taxation without representation

Slide 6 - Tekstslide

no taxation without representation.
  1. Probleem : oorlog tegen Frankrijk kost veel geld.
  2. Oplossing : Britse regering gaat importbelasting  heffen op thee, papier.
  3. Gevolg- toegenomen onrust alleen belasting heffen door eigen parlementen- verzet in parlementen - 

Slide 7 - Tekstslide

Onafhankelijkheidsoorlog
Het Congres vormde een leger onder leiding van George Washington om te vechten tegen de Britten
In 1776 riep het Congres de onafhankelijkheid van de 'Verenigde Staten van Amerika' (VS) uit

Slide 8 - Tekstslide

De onafhankelijkheidsverklaring werd geschreven door verlichte denker 'Thomas Jefferson'.
Alle mensen gelijk geschapen.
Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en geluk.
De regering moet deze rechten beschermen.
Anders mag het volk de regering veranderen/afzetten

Slide 9 - Tekstslide

0

Slide 10 - Video

Het bestuur van de Verenigde Staten
De VS kregen in 1787 de eerste grondwet in de wereldgeschiedenis
De VS werden een verbond van staten (bondstaat/federatie)
De VS werden een democratie
In een grondwet staat hoe een staat wordt geregeerd en wat de grondrechten van de burgers zijn.
Er kwam een centrale regering, maar de deelstaten hadden ook eigen wetten en parlementen.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Mini toets!
Even nadenken! Net als deze slimme Verlichte denkers 

Slide 13 - Tekstslide

Wat is een kolonist?
A
iemand die gekoloniseerd is
B
iemand die naar een kolonie verhuist is
C
iemand die in een kolonie woont
D
iemand die in opstand komt

Slide 14 - Quizvraag

De Republiek heeft de kolonisten geïnspireerd om voor onafhankelijk te strijden. Wat was ook een inspiratie?
A
de verlichting
B
de Franse revolutie
C
Napoleon
D
de Opstand

Slide 15 - Quizvraag

Wat was de Boston Tea Party?
A
een politieke partij tegen de Engelsen
B
een wet over invoer van thee
C
een gebeurtenis die de oorlog liet beginnen
D
een groep indianen die tegen de Engelse was

Slide 16 - Quizvraag

Was is de belangrijkste reden dat de kolonisten onafhankelijk WILDE worden van Groot-Brittannië?
A
de boston tea party
B
te veel belasting
C
geen inspraak in het bestuur
D
streng wetten

Slide 17 - Quizvraag

Hoe noemden de kolonisten hun onafhankelijke land?

Slide 18 - Open vraag

Zet de gebeurtenissen in de juiste tijdsvolgorde.
1
2
3
4
Het Congres roept de onafhankelijkheid uit
De VS wordt als onafhankelijk erkend
De Amerikanen moeten belasting betalen aan de britten
Het congres vormt een leger

Slide 19 - Sleepvraag