Unit 1 + 2

Term 3: What to expect
1. LUIVA                                  (formative)
2. Words SO Unit 1             (formative)

3. Test Unit 1 + 2                  (x6)
4. LUIVA                                   (x20) 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Middelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Term 3: What to expect
1. LUIVA                                  (formative)
2. Words SO Unit 1             (formative)

3. Test Unit 1 + 2                  (x6)
4. LUIVA                                   (x20) 

Slide 1 - Tekstslide

Test Unit 1 + 2
1. Study: words Unit 1
            : Stone 1, 2, 3 (Unit 1: Dutch-English)

2. Grammar: Modals (hulpwerkwoorden).                   : Medium
                         : prepositions of directions.                      : Easy
                         : future tenses                                                  :medium-hard

Slide 2 - Tekstslide

Unit 1 workies
--> Vocab: WB p9 ex. 3 + 4 + test yourself ex.1

--> Stone 1/2/3: WB p.11 (TB 10), ex. 8+9+10
                                  WB p.18 (TB 14), ex.21+22


Slide 3 - Tekstslide

FUTURE
What is the future?

Slide 4 - Tekstslide

1. iets aanbieden
(I will help you)

2. Voorspelling zonder bewijs.
(Will it rain tomorrow?)

3. Beloftes (I promise I will do it)

4. Aankondiging
(The lesson won't start till 08.20)

5. Als er think/hope in de zin staat
________________________________________________
= WILL + INFINITIVE (hele ww)
1. Toekomstplannen
-(We are going to visit my friend)
-(Sheila isnt going to dance at the party)

2. Voorspelling MET bewijs
-(Look at the sky. It is going to rain)
-  Watch out for that car! It is going to crash into you!!________________________________________________
= TO BE + GOING TO + VERB (ww)

Slide 5 - Tekstslide

1. Toekomstplannen met vaste plaats of tijdstip.
-(We are meeting my friend at 5)

- She isn't visiting her aunt tomorrow

- I am flying to Boston tonight


______________________________________
= TO BE + WW + ING
1. Bij vertrektijden met een vast schema

- The bus leaves at 3.15
- The concert ends at 11
- School starts in September
- My train doesn't leave until midnight.

______________________________________
= Present Simple (stam + s for SHIT)

Slide 6 - Tekstslide

Now you try...
Exercise 24/25 (UNIT 1)  Page 20 WB

Slide 7 - Tekstslide

More positivity, less nagging :-)
1. Als je binnenkomt, heb je alleen je boeken op tafel. Ipad in de tas en de telefoon in de telefoontas en oortjes zijn uit.
2. Je wordt stil als je mij ziet staan voor de klas.
3. Je luistert naar uitleg van mij of van anderen
4. Je probeert tijdens de les het beste uit jezelf te halen.
5. Je accepteert de consequenties als je bovenstaande punten niet kunt naleven.

Bij elke week dat iedereen zich aan de afspraken houdt, zal ik de klas trakteren.

Ik turf vanaf maandag wie zich gelijk al aan punt 1 en 2 houdt. Daarna tijdens de les aan punt 3/4. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Eat, sleep, grammar, repeat
Future:

Four forms.. Which ones?

Go to the board and make it complete

 

Slide 10 - Tekstslide

Unit 1 grammar workies
1. Grammar: Modals: hulpwerkwoorden

- may: kan/kunnen voor een goede mogelijkheid
- might: zou kunnen (hoeft niet te gebeuren)
- be allowed to: toestemming hebben (vaak volgens de wet of regels)

WB p. 14, ex. 13 + ex. 3 van Test Yourself (p.23) 

Slide 11 - Tekstslide

Prepositions of direction (TB25)
UNIT 2
Create your own new sentences with the words: 
1. off
2. through
3. into
4. around
5. away from
6. across

WB p.34, ex.14/15 + Test Yourself exercise 3 (page 46)

Slide 12 - Tekstslide

Antwoorden
14:                                                    15:                                                                           3: Test yourself
1. through                                    
2. over                                             1. through/along                                            1. over/across
3. along                                          2. through/away from/towards.              2. across
4. across                                       3.  into/away from                                           3. through
5. through                                     4. to                                                                      4. onto
6. from                                            5. across/down the                                       5. down
7. into                                              6. onto/over                                                       6. towards
8. to                                                 7. into                                                                    7. from
9. around                                      8. through                                                           8. along
10. onto                                         9. into

Slide 13 - Tekstslide

All of them together
1. Should: You should go to the doctor.      
2. Must: You're a Sci-Wi fan, you must see the new Star Wars.

3. Have to/Has to don't have to/doesn't have to
- UK students always have to wear a uniform to school.
- She has to pass her exams this year to work in the USA.
- I don't have to cycle to school anymore, I have a car now. 

4. Ought to: A car ought to have an annual check up to be safe.

Slide 14 - Tekstslide

Continue unit 2 workies
  1. Grammar: Modals : hulpwerkwoorden
    MUST:  Must: vaak tussen maatjes/bekenden is: iets nadrukkelijk zeggen


HAVE TO: has to/have to: zekerheid/noodzaak/moet van iemand anders

SHOULD: als je een advies geeft aan iemand/iets afraden

OUGHT TO: jezelf of anderen advies geven/iets zou gedaan moe worden/vragen naar eigen verplichtingen.

Slide 15 - Tekstslide

Now try it yourself
WB page 43, exercise 26/27 + Test Yourself ex.4 

Slide 16 - Tekstslide

Final plan of approach
6/3: Make sure all the lesson up exercises are done and checked

9/3: Do mocktest Unit 1 + 2

10/3: Check mocktest + final questions 

13/3: Test Unit 1 + 2

Slide 17 - Tekstslide