4M Gaswisseling

Gaswisseling
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Gaswisseling

Slide 1 - Tekstslide

Gaswisseling
Gaswisseling 1

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
- Ik kan de verschillende onderdelen van het ademhalingsstelsel noemen
- Ik weet hoe de stand van het strottenklepje is bij ademhalen en bij eten
- Ik kan aangeven hoe de uitwisseling van O2 en CO2 plaatsvindt in een longblaasje
- Ik weet welke stoffen er in ingeademde lucht zitten en hoe deze veranderen bij uitgeademde lucht

Slide 3 - Tekstslide

Ademhalingsstelsel

Slide 4 - Tekstslide

Het strottenklepje

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Longblaasje

Slide 7 - Tekstslide

longblaasje
gaswisseling

Slide 8 - Tekstslide

Ingeademde lucht

Slide 9 - Tekstslide

uitgeademde lucht
in te ademen lucht

Slide 10 - Tekstslide

Doen

Opgaven: Thema 5 opdracht 1 t/m 11

Oefentoetsen etc: 
https://biologiepagina.nl/34mavo/Gaswisseling/inleiding.htm
Slide 11 - Tekstslide

Gaswisseling
Gaswisseling 2

Slide 12 - Tekstslide

Leerdoelen
Basisstof 2:
- Ik kan aangeven hoe de ribben en het middenrif bewegen bij buik- en ribademhaling
- Ik kan voorspellen wat er gebeurt bij een klaplong en de hik
Basisstof 3:
- Ik weet waarom ademhalen moeilijker is bij astma, bronchitus, COPD, longemfyseem en hooikoorts
- Ik weet op welke manieren roken de longen kan aantasten

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Buikademhaling

Slide 15 - Tekstslide

Ribademhaling= borstademhaling
Uitademen: ribben en borstbeen omlaag, ruimte in de borstholte wordt kleiner.

Slide 16 - Tekstslide

Posterpresentatie
Maak een poster, waarbij je uitlegt waarom ademhalen moeilijker wordt bij:

- Astma
- COPD
- Bronchitus
- Longemfyseem
- Hooikoorts
- Roken
- Roken en Astma
- Cystic Fybrosis
- Klaplong
Maak in je poster gebruik van:

- Tekeningen
- Tekst
- Plaatjes (optioneel)

De laatste les van week 51 worden de poster sopgehangen. 1 persoon blijft bij de poster voor uitleg. Anderen lopen rond en maken aantekeningen.

Slide 17 - Tekstslide

Herhalingstoets 2
Week na de kerstvakantie (week 1) herhalen uit Handboek 3b
Thema 5 Regeling
Thema 6 Zintuigen
Thema 8 Gedrag

Week 2 toets (45 minuten)

Slide 18 - Tekstslide