H7 M t/m P

H7 Verbanden

Theorie M t/m P
vanaf blz. 127
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H7 Verbanden

Theorie M t/m P
vanaf blz. 127

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Theorie M exponentieel verband

Standaardformule:

LEER HEM UIT JE HOOFD!

           Hier staat: 5 tot de vierde macht (oftewel: 5 x 5 x 5 x 5)
           De 5 is het grondtal
           De vier is de exponent


aantal=begingetalgroeifactortijd
begingetal is het aantal op tijd = 0
De groeifactor is het getal waarmee we steeds de al aanwezige hoeveelheid vermenigvuldigen
Dit is de variabele in deze formule. De exponent is de variabele, daarom is het ook een exponentieel verband, 
54

Slide 3 - Tekstslide

Voorbeeld

De formule die erbij hoort: 
aantalzombies=23t
Op dag 0 zijn er 2 zombies, dus dat is het begingetal
Elke dag wordt het aantal zombies met 3 vermenigvuldigd, dus dat is de groeifactor
de tijd is de variabele. LET OP het is een MACHTSVERBAND/EXPONENTIEEL VERBAND dus je doet: de groeifactor tot de macht ... 

Slide 4 - Tekstslide

De groeifactor berekenen

Groeifactor =  18 : 6 = 3 
                    of   162 : 54 = 3

Slide 5 - Tekstslide

Grafiek
Zo ziet de grafiek bij de 
formule eruit

Vraag: 
wanneer zijn er 500 zombies?Lees dit af uit de grafiek: na ongeveer 5 dagen zijn er 500 zombies

Slide 6 - Tekstslide

Theorie N toename 

 Voorbeeld:
met t = tijd in dagen
Hoeveel zombies komen erbij op de 10e dag?
Dus tussen t=9 (39 366 zombies) en t=10 (118 098 zombies)

118 098 - 39 366 = 78 732 
Dus op de 10e dag komen er 78 732 zombies bij 


aantalzombies=42,7t

Slide 7 - TekstslideTOENAME
Het aantal zebra's neemt met 12% per jaar toegroeifactor =AFNAME
Het aantal panda's neemt met 8,5% per jaar afGroeifactor = 

Theorie O van % naar groeifactor
Bij een toename is de groeifactor altijd groter dan 1
Bij een afname is de groeifactor altijd kleiner dan 1

Slide 8 - TekstslideGroeifactor is 1,035
Na 1 jaar heb je 
                      1,035 x 100% = 103,5%
Er is een toename van 
                       103,5% - 100% = 3,5%Groeifactor is 0,915
Na 1 jaar heb je 
                        0,915 x 100% = 91,5%
Er is een afname van 
                        100% - 91,5% = 8,5% 

Theorie P van groeifactor naar %
percentage groter dan 100%? Dan is er sprake van een toename
percentage kleiner dan 100%? Dan is er sprake van een afname

Slide 9 - Tekstslide

ZW
Maak de opgaven vanaf blz. 105:
98 t/m 101, 
104 t/m 106, 
111, 114 en 115
Kijk je werk na en verbeter je fouten

Slide 10 - Tekstslide