VMBO 3 par 5.3 actief op de arbeidsmarkt

Paragraaf 5.3
actief op de arbeidsmarkt
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 5.3
actief op de arbeidsmarkt

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel
 • wat is de arbeidsmarkt
 • wie behoren tot de beroepsbevolking
 • wat houdt de wet Algemene gelijke behandeling in
 • wat is arbeidsparticipatie

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel
 • wat is de arbeidsmarkt

Slide 3 - Tekstslide

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

 • Arbeidsmarkt = aanbod van arbeid + vraag naar arbeid
 • Werkgelegenheid = de vraag naar werknemers

Slide 4 - Tekstslide

Aanbod van arbeid


Vraag naar arbeid


Mensen die op zoek zijn naar betaald werk
Openstaande vacatures (onbezette arbeidsplaatsen)

= de werkgelegenheid

Slide 5 - Tekstslide

Lesdoel
 • wie behoren tot de beroepsbevolking

Slide 6 - Tekstslide

Beroepsbevolking
 • Dat is iedereen van 15 jaar tot de pensioenleeftijd die werkt of werk zoekt.
   
 • De beroepsbevolking bestaat uit
  - de werkzame beroepsbevolking: alle werknemers en mensen die voor zichzelf werken en
  - de werkloze beroepsbevolking: alle mensen die werk zoeken

Slide 7 - Tekstslide

Lesdoel
 • wat houdt de wet Algemene gelijke behandeling in

Slide 8 - Tekstslide

Algemene wet gelijke behandeling
In deze wet staat dat er geen onderscheid gemaakt mag worden op basis van geslacht, ras, leeftijd of afkomst.

Ook is in deze wet geregeld dat je minder uren kan werken als je dat wilt (fulltimebaan naar parttimebaan)

Slide 9 - Tekstslide

Lesdoel
 • wat is arbeidsparticipatie

Slide 10 - Tekstslide

Arbeidsparticipatie (arbeidsdeelname)
Het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort.


Beroepsgeschikte bevolking (= werkenden + werklozen die willen werken)
                        --------------------------------------------------------------------------------- x 100
Totale beroepsbevolking

Slide 11 - Tekstslide

Arbeidsdeelname bevorderen
Overheid en bedrijven kunnen de arbeidsdeelname bijvoorbeeld bevorderen door:
 • scholing;
 • kinderopvang
 • thuiswerken

Slide 12 - Tekstslide

Samenvatting
 • wat is de arbeidsmarkt
 • wie behoren tot de beroepsbevolking
 • wat houdt de wet Algemene gelijke behandeling in

Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag
Lees de theorie in je boek en de theorie uit Lesson up goed door.
In de Lesson up vind je extra uitleg over deze paragraaf.

Maak de vragen 2 t/m 14 vanaf blz 138
Maak de samenvatting op blz 146
Maak de vragen in deze Lesson up


Slide 14 - Tekstslide

Oefenen
Lees de extra info nog eens goed door in Lesson Up
Pak je boek erbij, check de theorie en maak de vragen.
Zoek in je boek op wat je niet weet!

Slide 15 - Tekstslide

Waar komt het aanbod van arbeid vandaan?

A
werkgevers
B
arbeidsverdeling
C
beroepsbevolking
D
arbeidsmarkt

Slide 16 - Quizvraag

Jelle is 14 jaar en bezorgt kranten.
Hoort hij bij de beroepsbevolking?
A
Ja
B
Nee

Slide 17 - Quizvraag

Bij een overschot op de arbeidsmarkt is er meer ....
A
aanbod.
B
vraag.

Slide 18 - Quizvraag

Waar komt het aanbod van arbeid vandaan?

A
arbeiders
B
arbeidsverdeling
C
beroepsbevolking
D
arbeidsmarkt

Slide 19 - Quizvraag

Een teveel aan arbeiders kan leiden tot ontslag.
A
juist
B
onjuist

Slide 20 - Quizvraag

Op de arbeidsmarkt komt (1) van arbeid van de beroepsbevolking en de (2) van de werkgevers.
A
(1) de vraag (2) de vraag
B
(1) de vraag (2) het aanbod
C
(1) het aanbod (2) de vraag
D
(1) Het aanbod (2) het aanbod

Slide 21 - Quizvraag

EXTRA UITLEG
DE VOLGENDE PAGINA'S VINDT JE FILMPJES MET EXTRA UITLEG

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video