1m oefenen unit 6

oefenen grammar unit 6
doelen:
aan het einde van de les kun je: 
to be going to gebruiken


1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

oefenen grammar unit 6
doelen:
aan het einde van de les kun je: 
to be going to gebruiken


Slide 1 - Tekstslide

TO BE GOING TO
I am going to visit my grandma

Slide 2 - Tekstslide

Welke persoonlijke voornaamwoorden horen bij welke vorm van 'to be'?
Am
Are
Is
I
You
He
She
It
We
They

Slide 3 - Sleepvraag

Jacob ... work out at the gym.
A
am going to
B
is going to
C
are going to
D
will

Slide 4 - Quizvraag

The doctor ... give us the results.
A
am going to
B
are going to
C
will
D
is going to

Slide 5 - Quizvraag

... they going to help her?
A
Is
B
Will
C
Am
D
Are

Slide 6 - Quizvraag

Lisa and I ... play outside today.
A
am not going to
B
is not going to
C
are not going to
D
will not

Slide 7 - Quizvraag

TO BE GOING TO
IN DE VOLGENDE SLIDES VUL JE ALLEEN DE ANTWOORDEN IN

Slide 8 - Tekstslide

Maak de zin bevestigend.
My cat .... eat all the food.

Slide 9 - Open vraag

Maak de zin ontkennend.
I ... help you.

Slide 10 - Open vraag

Maak de zin ontkennend.
Mike and Hannah ... do their homework.

Slide 11 - Open vraag

Maak de zin ontkennend.
My father ... pick me up.

Slide 12 - Open vraag

Is er iets wat je nog niet snapt? Schrijf het op!

Slide 13 - Open vraag

The Present Simple
Present Simple

Slide 14 - Tekstslide

Timmy
every Saturday.
They never
with oil.
That tree
very fast.
I always
chocolate ice cream.
Those boys
in class very often.
cook
grows
dances
shout
choose
chooses
shouts
grow

Slide 15 - Sleepvraag

The old man always sits in his chair.
the old man always
in his chair?
Turn the normal present simple sentence into a question
Do
Does
Is
sits
sit
sitting
Did

Slide 16 - Sleepvraag

She is my best friend.
she 
my best friend?
Do
Does
Is
Be
Am
Are
Did

Slide 17 - Sleepvraag

They are at the club every Tuesday evening.
they
at the club every Tuesday evening?
Do
Does
Is
Be
Am
Are
Did

Slide 18 - Sleepvraag

My sister likes everything pink.
my sister
everything pink?
Do
Does
Is
Be
likes
like
Did

Slide 19 - Sleepvraag

dates

Slide 20 - Tekstslide

Text
Text
Match the days and months in Dutch to the ones in English
Dinsdag
Zaterdag
Woensdag
Maart
Augustus
August
Saturday
March
Tuesday
Wednesday

Slide 21 - Sleepvraag

instructie
Schrijf de datum op in het Engels
Let op hoofdletters en spelling

Slide 22 - Tekstslide

Maandag 7 december

Slide 23 - Open vraag

Woensdag 23 juni

Slide 24 - Open vraag

Vrijdag 18 februari

Slide 25 - Open vraag

Donderdag 31 maart

Slide 26 - Open vraag

vergelijkingen - comparisons

Slide 27 - Tekstslide

My sister has a ___ room than I have.
A
big
B
bigger
C
biggest
D
more bigger

Slide 28 - Quizvraag

This car is ___ than my brother's car.
A
safe
B
safer
C
safest
D
most safe

Slide 29 - Quizvraag

Freddie Mercury was the ___ singer ever .
A
great
B
greater
C
greatest
D
most great

Slide 30 - Quizvraag

The English test was _________ than the French test.
A
more easy
B
more easyer
C
easyer
D
easier

Slide 31 - Quizvraag

My dad is the ___ dad ever!
A
good
B
goodest
C
better
D
best

Slide 32 - Quizvraag