Zaans Museum - De economische invloed van een cacaoboon in de Zaanstreek

Voor het eerst bij Beeld en Geluid op school? Kijk hier voor een korte instructie.
Beeld bij je bezoek - Zaans Museum
De economische invloed van een cacaoboon in de Zaanstreek
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
WereldoriëntatieBasisschoolMiddelbare schoolvmbo, mavoGroep 6-8Leerjaar 1,2

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Introductie

Het Zaans museum heeft een permanenten tentoonstelling over cacao. Daarin worden verschillende aspecten over cacao verteld: Waar komt cacao vandaan? Welke rol speelt cacao in de Zaanstreek? Hoe is cacao een luxeproduct geworden? Vóórdat je het museum bezoekt, kun je je goed voorbereiden via deze les. Des temeer steek je er vanop!

Instructies

Gebruik deze les om je leerlingen voorafgaand aan het bezoek aan de expositie Cacao alvast voor te bereiden. Na afloop kun je een aantal sheets opnieuw gebruiken op de kennis te checken of te verdieping te geven.

Onderdelen in deze les

Voor het eerst bij Beeld en Geluid op school? Kijk hier voor een korte instructie.
Beeld bij je bezoek - Zaans Museum
De economische invloed van een cacaoboon in de Zaanstreek

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cacao en de Zaanstreek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom werd nou uitgerekend de Zaanstreek één van de grootste cacaoverwerkers ter wereld?
Welke rol speelde cacao in de Zaanstreek?
Afbeeldingen: Wikimedia, Flickr

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Zaanstreek was het allereerste industriegebied van West-Europa, en dat komt onder andere door molens. Ooit draaiden er bijna 1000 molens in de Zaanstreek! Deze zorgden niet alleen voor werkgelegenheid in de scheepsbouw, en de productie van goederen als mosterd, verf, papier en cacao, ook kon er door molens stoomenergie gemaakt worden.

Welke rol speelde cacao in de Zaanstreek?
Afb.: Schilderij 'Zicht op molen de Mol', Zaans Museum
Bron: Klokhuis - Molenaar, NTR, 2020

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dankzij stoomenergie kon de Amsterdamse firma Van Houten de cacaopers bedenken. Door deze uitvinding kon voor het eerst chocolade gemaakt worden zoals we het nu kennen - in repen. Daarvóór was chocolade eigenlijk alleen nog maar een vloeibare cacaodrank. 


Welke rol speelde cacao in de Zaanstreek?
Afb.: Model van een cacaopers van het fabrikaat GARVER - Zaans Museum
Bron: HISTOCLIPS - De industriële revolutie, TELEAC/NOT, 2007

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voordat er van cacao chocola gemaakt kon worden, moest cacao wel eerst in de fabrieken terecht komen. Dit gebeurde via boten, en daarom was de aanleg van waterwegen belangrijk. Door de aanleg van waterwegen werden er internationale handelsstromen over zee mogelijk gemaakt. Verschillende wateren werden aan elkaar verbonden. Een voorbeeld van zo'n verbinding is het Noordzeekanaal, die verbindt de Noordzee met de haven van Amsterdam. Via deze waterweg kwam cacao de Amsterdamse haven binnen.


Welke rol speelde cacao in de Zaanstreek?
Bron: YouTube kanaal Zaans Museum
Afb.: Kaart van het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal, P.h.beuse, Wikimedia

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Amsterdam is de grootste cacaohaven ter wereld. Van heinde en verre arriveren cacaobonen per vrachtschip en worden opgeslagen in grote pakhuizen. Ook worden de bonen aan een strenge keuring onderworpen. 
Bron: Klokhuis - Cacaofabriek, NTR, 1997
Bron: Klokhuis - Cacaohaven, NTR/NPS, 2010
Foto: Wikimedia, ColleBlanche
Welke rol speelde cacao in de Zaanstreek?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er wordt nu jaarlijks zo'n 450.000 ton cacao verscheept via het water van Amsterdam naar Zaandam. Dit gebeurt al vanaf 1911.
Bron: ERFGOED Afl. 4: De levensmiddelenindustrie - KRO - 1993 
Foto: unsplash
Welke rol speelde cacao in de Zaanstreek?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Al die industrie bracht ook veel werkgelegenheid met zich mee. Cacao is een onmisbaar ingrediënt voor chocolade. Chocolade is weer heel lekker is op koekjes. Ontmoet de beroemde 'meisjes van de Verkadefabriek'.
Bron: ERFGOED Afl. 4: De levensmiddelenindustrie
 - KRO - 1993 - de Verkademeisjes
Welke rol speelde cacao in de Zaanstreek?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Op welke manieren heeft de cacao-industrie bijgedragen 
aan de economische positie van Zaandam?

Slide 9 - Open vraag

Werkgelegenheid voor vrouwen
Vervoer 
eeeehhh
Meer weten?
Kijk dan ook eens hier naar...
Bekijk de lijst met alle fragmenten op beeldengeluidopschool.nl.
 Hier vind je alle informatie bij elkaar. Handig te voorbereiding aan je bezoek aan het Zaans Museum, maar ook tof als je wat wilt terugkijken.

Of bekijk een van de andere lessen:
De wereld van Chocolade - Cacao, een reislustig goedje 
De wereld van Chocolade - Chocolade als luxeproduct

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies