cross

Bespreking vertaling 15A

Bespreking 15A Pallas, p. 9
  • Je hebt de vertaling van 15A gemaakt. In de volgende dia's vertaal je de zinnen van 15A nog een keer.
  • Wees eerlijk en typ je antwoord direct in. Het is een moment van krachtmeting.
  • Je hebt per dia één minuut om de vertaling te maken. Daarna sluit de invoer automatisch. Dus, wees snel.
  • Na de les gaat de docent deze les uitzetten naar de klas, zodat je de vertaling die je in je schrift hebt staan nog een keer rustig nakijkt.
  • Succes!
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Bespreking 15A Pallas, p. 9
  • Je hebt de vertaling van 15A gemaakt. In de volgende dia's vertaal je de zinnen van 15A nog een keer.
  • Wees eerlijk en typ je antwoord direct in. Het is een moment van krachtmeting.
  • Je hebt per dia één minuut om de vertaling te maken. Daarna sluit de invoer automatisch. Dus, wees snel.
  • Na de les gaat de docent deze les uitzetten naar de klas, zodat je de vertaling die je in je schrift hebt staan nog een keer rustig nakijkt.
  • Succes!

Slide 1 - Tekstslide

Ἡ θεὸς Ἀθηνᾶ ἀφικνεῖται εἰς τὴν οἰκίαν τὴν Ἀλκινόου·

Slide 2 - Open vraag

τοῦ γὰρ νόστου τοῦ Ὀδυσσέως ἐπιμελεῖται.

Slide 3 - Open vraag

Εἰσέρχεται οὖν εἰς τὸν θάλαμον τὸν Ναυσικάας,

Slide 4 - Open vraag

τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἀλκινόου.

Slide 5 - Open vraag

Ἡ δὲ κόρη καθεύδει,

Slide 6 - Open vraag

ἐν δὲ τῷ ὕπνῳ ἡ θεὸς αὐτῇ παρακελεύεται·

Slide 7 - Open vraag

‘Ναυσικάα, τί σὺ ἔτι καθεύδεις καὶ τῶν εἱμάτων ἐπιλανθάνει;

Slide 8 - Open vraag

Πάντα κεῖται ῥυπαρά! Ἀλλὰ χρή σε αὐτὰ πλύνειν!

Slide 9 - Open vraag

Οὐ γὰρ πολὺν χρόνον ἔτι παρθένος ἔσει·

Slide 10 - Open vraag

τάχα γὰρ γαμεῖσθαι μέλλεις.

Slide 11 - Open vraag

Οἱ γὰρ ἄριστοι ἄνδρες τῶν Φαιάκων γαμεῖν σε βούλονται.

Slide 12 - Open vraag

Τότε δὴ χρὴ τὰ εἵματα καθαρὰ εἶναι.’

Slide 13 - Open vraag

Ἕωθεν δ’ ἡ Ναυσικάα ἐγείρεται καὶ τὸν ὄνειρον θαυμάζει.

Slide 14 - Open vraag

Αὐτίκα δὲ παρὰ τὸν πατέρα ἔρχεται καὶ παραιτεῖται αὐτόν·

Slide 15 - Open vraag

‘Πάππα φίλε, βούλομαι τὰ εἵματα ἐν τῷ ποταμῷ πλύνειν.

Slide 16 - Open vraag

Σοὶ γὰρ αὐτῷ πρέπει ἐν καθαροῖς εἵμασιν εἰς τὴν βουλὴν ἔρχεσθαι,

Slide 17 - Open vraag

οἱ δ’ ἀδελφοὶ ἀεὶ ἐν εἵμασι καθαροῖς ὀρχεῖσθαι βούλονται.

Slide 18 - Open vraag

Πολὺ δὴ ἄπεστιν ὁ ποταμὸς ἀπὸ τῆς πόλεως.

Slide 19 - Open vraag

Ἆρ’ οὖν δύνασαι ἅμαξαν παρασκευάζειν μοι;’

Slide 20 - Open vraag

Τούτοις τοῖς λόγοις Ναυσικάα τὸν πατέρα πείθει·

Slide 21 - Open vraag

αἰδεῖται γὰρ πατρὶ φίλῳ τὸν γάμον ἐξονομῆναι!

Slide 22 - Open vraag

Οὗτος δὲ πάντα νοεῖ καὶ ἀποκρίνεται αὐτῇ·

Slide 23 - Open vraag

‘Δύναμαι δή, τέκνον ἐμόν, ποιεῖν, ὃ σὺ παραιτεῖ·

Slide 24 - Open vraag

ἥδομαι γὰρ ὅτι βούλει πλύνειν τὰ εἵματα. Ἀλλ’ ἔρχου!’

Slide 25 - Open vraag

Οὕτω δὴ ἡ Ναυσικάα αὐτὴ ἐν τῇ ἁμάξῃ σὺν τοῖς εἵμασι πρὸς τὸν ποταμὸν ὀχεῖται·

Slide 26 - Open vraag

αἱ δ’ ἀμφίπολοι πεζῇ ἔρχονται.

Slide 27 - Open vraag

Ἐνταῦθα ὁ Ὀδυσσεὺς ἔτι ἐν τῷ θάμνῳ καθεύδει.

Slide 28 - Open vraag