Woordsoorten overzicht 2VWO

Woordsoorten 
-Je kent al veel verschillende woordsoorten

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Woordsoorten 
-Je kent al veel verschillende woordsoorten

Slide 1 - Tekstslide

werkwoorden
hulpwerkwoorden
zelfstandige werkwoorden
koppelwerkwoorden


Slide 2 - Tekstslide

voorzetsels
kast-woorden (op, naast, tussen, boven, onder...)
feest-woorden (tijdens, vanwege, met, van...)


Slide 3 - Tekstslide

aanwijzend voornaamwoord
die, dat , deze, zulke , zo'n 

wijst iets aan, staat een zn achter

die kat
dit meisje
deze kinderen

Slide 4 - Tekstslide

onbepaald voornaamwoord
Onbepaalde voornaamwoorden zijn onder andere: iets, niets, iemand, niemand, alles, men, wat elk, ieder(een).
Een onbepaald voornaamwoord verwijst naar iets vaags. Dat kunnen personen of dingen zijn.

Slide 5 - Tekstslide

bijwoorden
geven een plaats aan: hier, er, daar, rechts, ergens, nergens
geven een tijd aan: nu, soms, plotseling, 's morgens, gauw, vanavond, daarna
zijn woorden als: wel, toch, ook, nog, immers, niet, misschien
zijn vraagwoorden als: waar, wanneer, waarom, waardoor, waarmee en hoe. (Verwar het bijwoord niet met het vragend voornaamwoord)

Slide 6 - Tekstslide

wederkerig
elkaar, mekaar, elkander 

we schudden elkaar de hand
we zien mekaar morgen nog
we hebben elkander al gezien

Slide 7 - Tekstslide

wederkerend voornaamwoord
zich verslapen
zich vermaken
zich vervelen

Ik verveel me
hij verveelt zich
wij vervelen ons

Slide 8 - Tekstslide

Wij vervelen ons vandaag

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

hoofdtelwoord
bepaald hoofdtelwoord: Geeft een precies aantal: 
zes, vijftien, een vierde, vijf achtste etc.

onbepaald hoofdtelwoord: Onduidelijk aantal: 
veel, sommige, weinig etc.

Slide 11 - Tekstslide

rangtelwoord
bepaald rangtelwoord:Een plaats in een rij: 
eerste, vierde, derde, duizendste etc.

onbepaald rangtelwoord:Onduidelijke plaats in een rij:
zoveelste, middelste, hoeveelste, laatste etc.

Slide 12 - Tekstslide

nevenschikkend voegwoord
Deze metselen twee hoofdzinnen aan elkaar. De nevenschikkende voegwoorden kun je (bijna allemaal) uit je hoofd leren. 
Het zijn: want, (of) dus, en, maar (WODEM)

Slide 13 - Tekstslide

voorbeeld
Het is droog, dus we kunnen buiten spelen.

1. Het is droog.
2. We kunnen buiten spelen.

Door het voegwoord dus wordt er één zin van gemaakt.

Slide 14 - Tekstslide

onderschikkend voegwoord
Deze metselen een hoofdzin en een bijzin aan elkaar. Er zijn zo veel onderschikkende voegwoorden, dat je ze niet uit je hoofd kunt leren. 

Voorbeelden zijn: doordat, nadat, omdat, totdat, voordat, aangezien, als, daarom, dan, hoewel, indien, mits, tenzij, terwijl, toen, zodra.  

Slide 15 - Tekstslide

voorbeeld
Het heeft hard geregend, waardoor er
overal plassen liggen.

De tweede zin is geen goedlopende zin:

1. Het heeft hard geregend. (goed!)
2. Er overal plassen liggen. (fout!)

Slide 16 - Tekstslide

betrekkelijk voornaamwoord
Woorden die betrekking hebben, terugverwijzen: 
die, dat, wie, wat

De kat die daar loopt, heeft een gebroken poot

Slide 17 - Tekstslide

betrekkelijk vnw m.i.a.
Soms kun je wie en wat vervangen door degene die of datgene wat. Er is dan geen antecedent. Wie/wat is dan betrekkelijk voornaamwoord met ingesloten antecedent (betr.vnw m.i.a.).

Wie (= degene die) zoiets gevaarlijks doet, vraagt om moeilijkheden.

Slide 18 - Tekstslide