lesson 9 & 10 combined

Welcome to English class!
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welcome to English class!

Slide 1 - Tekstslide

Lesson goals
At the end of this class...

- you have learned new Homework vocabulary.
- you can show that something belongs to someone.
- you know how to write an informal email.

Slide 2 - Tekstslide

Look back at the previous lesson
So, what have we learned last lesson?


Last lesson, we saw a picture of ...
We talked about ....

Slide 3 - Tekstslide

Vocabulary
  • Go to page 76.
  • We are going to read the sentences out loud.

Slide 4 - Tekstslide

Time for Grammar!

Slide 5 - Tekstslide

This is my notebook and pencil. It is mine.

Slide 6 - Tekstslide

That is your bag. That bag is ....... .

Slide 7 - Tekstslide

That is his backpack. 
That backpack is ....... .

Slide 8 - Tekstslide


Personal pronouns,
possessive adjectives,
possessive pronouns

Slide 9 - Tekstslide

1. Personal pronoun = persoonlijk voornaamwoord. Dit gebruik je om naar iemand of iets te refereren zonder de naam te gebruiken. ​

2. Possessive adjective = bezittelijk bijvoeglijk voornaamwoord. Het bezittelijk bijvoeglijk voornaamwoord geeft aan van wie of wat iets is. ​

3. Possessive pronouns = bezittelijk voornaamwoord. Als je wilt uitdrukken dat iets van jou (of van iemand anders) is, kun je bezittelijke voornaamwoorden (possessive pronouns) gebruiken.​
 


Bjorn is nice. He is nice.
The students are great. They are great.

He has a new bike. That's his bike.​
I have a car. That's my car.


That's my car. It's mine.
That's his bike. That's his.

Slide 10 - Tekstslide

2. Possessive adjectives
Als je wilt uitdrukken dat iets van jou (of van iemand anders) is, kun je bijvoeglijk bezittelijke voornaamwoorden (possessive pronouns) gebruiken, zoals jouw, mijn, zijn, gevolgd door datgene wat jij of iemand anders bezit. Bijvoorbeeld: mijn boek, jouw huis, zijn hond. 

In het Engels gaat dit op dezelfde manier:
mijn boek -> my book
jouw boek -> your book
zijn boek -> his book
haar boek -> her book
ons boek -> our book
jullie boek -> your book
hun boek -> their bookSlide 11 - Tekstslide

3. Possessive pronoun
Het bezittelijke voornaamwoord kan ook 
zelfstandig worden gebruikt. 
Het Nederlands gebruikt hiervoor een 
van-constructie: dat is van mij.

Het Engels gebruikt hiervoor een 
aparte vorm: mine, yours, etc.
That is my bag. -> That's mine.
That is her bike. -> That's hers.Slide 12 - Tekstslide

Practise time!
- Go to page 45
- Do exercise 47, 49, 50 & 51.
- Not finished? -> Homework!

Slide 13 - Tekstslide

Write an (informal) email to your teacher!

Slide 14 - Tekstslide

Exercise: write an email to your teacher!
You are going to write an email to your English teacher. You have to tell me about:

Your name
Your residence (woonplaats)
Your age
Your hobbies
Your family. Their gender and names.
Your best friends and things you and your best friends like to do
Your father's and/or mother's job
Your favourite subject at school
Your pet and its name
Your favourite teacher and why he/she is your favourite teacher 

Slide 15 - Tekstslide

But.... How do you write an informal email?

Slide 16 - Tekstslide

From
To
Subject
1. Salutation (aanhef)
2. Opening sentence and purpose of email
3. More information
4. Conclusion
5. Closing sentence
6. Salutation,
your name
An informal email

Slide 17 - Tekstslide

Let's practise!
  • Do the exercise on the handout.
  • Use the sentences on the board and on the back of the paper.

Slide 18 - Tekstslide

Review the lesson
So, what have we learned today?

1. You know the English pronouns and possessives.
2. You know how to write an informal letter.


Slide 19 - Tekstslide

Homework & next lesson

Homework:
  • Finish the informal email.
  • Study the vocabulary on page 76.

Next lesson:
Next chapter

Slide 20 - Tekstslide