H3.3 Stromingen in de Politiek 2122

Maatschappijleer 
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Maatschappijleer 

Slide 1 - Tekstslide

Planning

Herhalen H3.2
Uitleg H3.3 Stromingen
Zelfstandig werken
Nieuws kijken

Slide 2 - Tekstslide

Wanneer je gebruik maakt van passief kiesrecht, dan…
A
ga je niet stemmen bij de verkiezingen.
B
denk je niet na over op wie je stemt bij de verkiezingen.
C
kunnen mensen op jou stemmen bij de verkiezingen.
D
ga je zelf stemmen bij de volgende verkiezingen.

Slide 3 - Quizvraag

Van welke soort democratie is hier sprake ?
A
Directe democratie
B
indirecte democratie

Slide 4 - Quizvraag

Wanneer alle partijen een beetje toegeven spreek je van een:
A
Gelijkstelling
B
Poldermodel
C
Compromis
D
Meeloper

Slide 5 - Quizvraag

Zijn de uitspraken juist of onjuist?
1. In Nederland hebben we vrije verkiezingen.
2. Bij geheime verkiezingen mag je aan niemand vertellen op wie je hebt gestemd.
A
1 is juist , 2 is onjuist
B
1 is onjuist , 2 is juist
C
1 en 2 zijn beide juist
D
1 en 2 zijn beide onjuist

Slide 6 - Quizvraag

LINKS
RECHTS
Willen:
 • een actieve overheid 
 • opkomen voor zwakkeren in samenleving.
 • eerlijke verdeling van inkomen.
 • gelijke kansen voor iedereen.
 • Aandacht voor milieu.


Willen:
 • een passieve overheid 
 • lage belastingen.
 • eigen verantwoordelijkheid.
 • hogere straffen.

MIDDEN
Hebben zowel linkse als rechtse standpunten.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Na deze les kun je uitleggen uit welke stromingen de Nederlandse politiek bestaat.
 • Je kunt van iedere politieke stroming belangrijke kenmerken benoemen en partijen die hierbij passen
 • Je kan partijen indelen op een assenstelsel van links naar rechts en van progressief naar conservatief
 • Je kan uitleggen wat een one issue partij is.
 

Slide 9 - Tekstslide

Stromingen in de politiek
Politieke stromingVerzameling ideeën over wat belangrijk is in de maatschappij en hoe mensen het beste met elkaar kunnen samenleven.

Er zijn vier grote stromingen:
 • Sociaal-democratie
 • Christen-democratie
 • Liberalisme 
 • ecologische stroming

Slide 10 - Tekstslide

Liberalisme
Belangrijke waarde: Vrijheid


Economische vrijheid:
 • Minder regels voor bedrijven 
 • Lagere belastingen.

Persoonlijke vrijheid:
Bijvoorbeeld:
 • abortus
 • homohuwelijk.
 • drugs.

Slide 11 - Tekstslide

Sociaaldemocratie
Belangrijke waarden: Solidariteit en gelijkwaardigheid

Minder verschil tussen rijk en arm.
Betere verdeling geld, kennis en macht.
Sociale grondrechten zoals het recht op:
 • gezondheidszorg.
 • onderwijs.
 • huisvesting.

Slide 12 - Tekstslide

Christendemocratie/
Confessionalisme

Belangrijke waarde: Christelijke geloof

 • Naastenliefde: omkijken naar de mensen in je omgeving.
 • (Vrijwilligers)organisaties kunnen een deel van de zorg voor mensen op zich nemen.
 • Rentemeesterschap: God heeft de aarde geschapen. Daar moeten we goed voor zorgen.


Slide 13 - Tekstslide

Ecologische stroming 
Waarden: 
 •  Natuur en milieu beschermen
Doel: 
 • Milieuvriendelijk consumeren en produceren
 • mentaliteitsverandering realiseren
Komt vooral op voor:
 • bedrijven en organisaties die klimaatneutraal werken
 • Organisaties die milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen 
Rol van de overheid:
 • actief, de overheid heeft een grote rol. 

Partijen: GroenLinks, PVDD
maar ook D66 en de CU zien milieu als een belangrijk politiek thema

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Welke politieke stroming heeft jouw voorkeur?
Sociaal-democratie
Christen-democratie
Liberalisme
Ecologische stroming

Slide 17 - Poll

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Kijkopdracht
Welke stroming herken je in dit videofragment?
Benoem twee kenmerken van deze stroming.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

En? 
Welke stroming herken je in dit videofragment?
Benoem twee kenmerken van deze stroming.

Slide 22 - Tekstslide

Conservatief of progressief 


Nu weten jullie dat je partijen kunt indelen op verschillende manieren:
 • Links, midden of rechts
 • Liberaal, christen-democratisch of sociaal-democratisch

Maar daarnaast kun je ook nog spreken over conservatief of progressief.
 • Conservatief: We houden alles bij het oude, zoals we gewend zijn.
 • Progressief: De samenleving verandert, daar moet de politiek in mee gaan.

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Linkse partijen willen een:
A
Actieve overheid
B
Passieve overheid
C
Anarchie
D
president

Slide 25 - Quizvraag

Het CDA, ChristenUnie en SGP horen bij de .......
A
Liberale stroming
B
Sociaaldemocratische stroming
C
Christendemocratische stroming
D
Ecologische stroming

Slide 26 - Quizvraag

Een partij die als rechts wordt beschouwd is:
A
PvdD
B
PvdA
C
50+
D
VVD

Slide 27 - Quizvraag

De ecologische stroming is een stroming die ...
A
streeft naar zo groot mogelijke vrijheid
B
het milieu belangrijker vind dan de economie
C
luistert naar het volk
D
uitgaat van de bijbel

Slide 28 - Quizvraag

Goede volgorde, van links naar rechts.

Slide 29 - Sleepvraag

Hoe links of rechts ben jij?
links
links van het midden
rechts van het midden
rechts

Slide 30 - Poll

Rentmeesterschap, naastenliefde en saamhorigheid zijn belangrijke waarden in deze stroming.
A
Liberalisme
B
Socialisme
C
Confessionalisme
D
christendemocraten

Slide 31 - Quizvraag

De overheid moet vooral zorgen voor openbare orde en veiligheid.
Dit hoort bij:
A
Sociaal-democratie
B
Christen-democratie
C
Liberalisme
D
Alle politieke stromingen

Slide 32 - Quizvraag

Bij welke politieke stroming hoort deze politicus?
A
Liberalisme
B
Sociaaldemocratie
C
Christendemocratie
D
Ecologische stroming

Slide 33 - Quizvraag

Wie is lijsttrekker van welke politieke partij?

Slide 34 - Sleepvraag

Slide 35 - Link

Aan de slag
Verplicht
Les 2: 3.3 Stromingen in de Politiek
Lezen lesboek: Blz 44 t/m 45 
Maken wb: Blz. 39 t/m 41 opdracht blz. 1 t/m 12
Assenstelsel maken

Keuze: 
Leren lesboek: Blz 42 en 43 Politieke partijen in de Tweede Kamer
Keuze : opgave 13

timer
15:00
We kijken de laatste 10 minuten journaal! 

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Link

Slide 38 - Link