les 5 H11.4 Biobrandstoffen

Les 5 Biobrandstoffen


Voordelen, nadelen en productie
HAVO5 NOVA H11.4
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Les 5 Biobrandstoffen


Voordelen, nadelen en productie
HAVO5 NOVA H11.4

Slide 1 - Tekstslide

deze les
uitleg
filmpjes
opdrachten in LessonUp

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Na afloop van deze les:
  • kun je uitleggen wat het verschil is tussen 1e, 2e en 3e generatie biobrandstoffen
  • kun je met behulp van de CO2-kringloop beargumenteren hoe milieubelastend een (bio)brandstof is
  • kun je de grondstof en de naam van het proces geven waarmee verschillende biobrandstoffen worden gemaakt

Slide 3 - Tekstslide

8

Slide 4 - Video

02:52
Leg in eigen woorden uit wat het verschil is tussen de lange koolstofkringloop en de korte koolstofkringloop

Slide 5 - Open vraag

03:51
1e Generatie

2e Generatie
3e Generatie

Slide 6 - Sleepvraag

05:55
omesteren
Vetten en oliën zijn esters van glycerol en vetzuren. Door de reactie met methanol "knip" je de vetzuurketens los van elkaar.
De losse ketens hebben nog steeds de karakteristieke groep van een ester: van de ene ester heb je een andere ester gemaakt.
Het proces waarmee biodiesel gemaakt wordt uit (afgedankt) plantaardig vet en olie heet daarom omesteren

Slide 7 - Tekstslide

Leerdoelencheck
  • ik kan  uitleggen wat het verschil is tussen 1e, 2e en 3e generatie biobrandstoffen
  • ik kan met behulp van de CO2-kringloop beargumenteren hoe milieubelastend een (bio)brandstof is
  • ik kan de grondstof en de naam van het proces geven waarmee verschillende biobrandstoffen worden gemaakt

Slide 8 - Tekstslide

04:04
Deze bio-ethanol kan worden bijgemengd bij benzine en wordt in de motor verbrand. Geef de kloppende reactievergelijking voor de volledige verbranding van bio-ethanol (C2H6O).

Slide 9 - Open vraag

05:04
Well-to-wheel
Er is nog veel discussie of biobrandstoffen wel echt CO2 uitstoot verminderen. Om dit goed te kunnen bepalen, moet ook de CO2-uitstoot worden meegenomen van het telen van de gewassen tot aan de biobrandstof in de tank. Als je dat allemaal meeneemt in de vergelijking, dan valt het terugdringen van CO2 nogal tegen.
                                                                                                 bron: NOVA HAVO5 H11.4 blz 223

Slide 10 - Tekstslide

04:04
Glucose kan door vergisting worden omgezet in bio-ethanol (alcohol). Maak de reactievergelijking kloppend:
...C6H12O6>...C2H6O+...CO2

Slide 11 - Open vraag

04:04
Geef de kloppende reactievergelijking voor de fotosynthese:
...CO2+...H2O>...C6H12O6+...O2

Slide 12 - Open vraag

03:51

Slide 13 - Tekstslide

Over welk type biobrandstof gaat deze cartoon?
A
1e generatie
B
2e generatie
C
3e generatie

Slide 14 - Quizvraag

Deze cartoon laat een conflict zien dat ook door 2e generatie biobrandstoffen (deels) blijft bestaan. Leg uit welk conflict wordt bedoeld en waarom 2e generatie biobrandstoffen dit conflict niet (helemaal) oplossen.

Slide 15 - Open vraag

Wat is geen biobrandstof?
A
Koolzaadolie
B
E10
C
Waterstof
D
Biodiesel

Slide 16 - Quizvraag

Bij de verbranding van biobrandstof komt ook koolstofdioxide vrij. Biobrandstoffen worden gevormd uit planten die daarvoor koolstofdioxide uit de lucht hebben vastgelegd. Dragen biobrandstoffen bij aan de opwarming van de aarde?
A
ja
B
nee

Slide 17 - Quizvraag

Casper en Hans doen een uitspraak over biobrandstoffen.
Casper zegt dat alle biobrandstoffen klimaatneutraal zijn, behalve brandstof uit algen.
Hans zegt dat er voor biobrandstof uit algen geen landbouwgrond nodig is om algen te laten groeien.
Wie heeft (hebben) gelijk?
A
Alleen Casper heeft gelijk
B
Alleen Hans heeft gelijk
C
Casper en Hans hebben allebei gelijk
D
Casper en Hans hebben geen van beide gelijk

Slide 18 - Quizvraag

Koolzaad is een plant die men soms aantreft in grote gele velden. Hierover twee uitspraken:
Huub zegt: Met koolzaad kan men biobrandstoffen maken. Dit is een voorbeeld van een eerste generatie biobrandstof, want het concurreert met voedselproductie.
Patrick zegt: Uit koolzaad kun je biobrandstof maken door de olie te vergisten tot bio-ethanol.
A
Alleen Huub
B
Alleen Patrick
C
Beide
D
Geen van beide

Slide 19 - Quizvraag

Yaran en Lara discussiëren over de productie van biobrandstoffen.
Yaran zegt: bio-ethanol wordt geproduceerd door koolhydraten te vergisten
Lara zegt: bio-diesel wordt geproduceerd door plantaardige oliën om te esteren.
Wie heeft/hebben gelijk?
A
Yaran
B
Lara
C
allebei
D
geen van beiden

Slide 20 - Quizvraag

Eigen werk
Maak opgave 29 online of in je schrift

Slide 21 - Tekstslide

uitwerking van opgave 29 in mijn schrift:

Slide 22 - Open vraag