afschrijving en vaste en variabele kosten online les 8 febr.

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma voor vandaag
 •  bedrijfskosten
 • vaste - en variable kosten
 • afschrijving

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • ik weet wat bedrijfskosten zijn
 • ik kan met voorbeelden het verschil tussen variabele en vaste kosten uitleggen
 • ik kan de kostenformule opstellen
 • ik weet wat afschrijving inhoudt 
 • ik kan de afschrijving berekenen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vaste kosten
"Kosten waarvan het totaalbedrag niet afhankelijk is van de omvang van de productie of de verkoop" 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Variabele kosten/ Inkoopwaarde v/d omzet
"Kosten waarvan het totaalbedrag wél afhankelijk is van de omvang van de productie of de verkoop"

 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

TOTALE KOSTEN = VARIABELE KOSTEN + VASTE KOSTEN
Voorbeeld
 • de variabele kosten zijn € 5,- per taart
 • de vaste kosten zijn € 200,- per maand
 • de afzet  is 100 taarten 

 • De totale kosten zijn dan
€ 5,- X 100 + € 200,- = € 700,-

Slide 8 - Tekstslide

JE KRIJGT 2 MINUTEN , SCHRIJF VOOR JEZELF IN JE SCHRIFT OP

NA 2 MINUTEN -> VERGELIJK MET MET JE BUURMAN / BUURVROUW EN SCHRIJF HET BESTE ANTWOORD OP.  IK VRAAG WILLEKEURIG UITDe kostenfunctie van een bedrijf luidt als volgt:
TK = 100 Q + € 150.000,-
Wat zijn de vaste kosten in deze formule ?

A
100 Q
B
€ 150.000,-
C
daar kun je niets over zeggen
D
€ 15.000,-

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De grondstoffen die je nodig hebt om je producten te maken zijn
A
vaste kosten
B
variabele kosten

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De kostenfunctie van een bedrijf luidt als volgt:
TK = 100 Q + € 150.000,-
Wat zijn de totale kosten bij een afzet van 100 stuks

A
€ 150.000,-
B
€ 151.000,-
C
€ 160.000,-
D
€ 250.000,-

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De huur die je moet betalen voor je bedrijfspand zijn
A
vaste kosten
B
variabele kosten

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De kostenfunctie van een bedrijf luidt als volgt:
TK = 100 Q + € 150.000,-
Wat zijn de totale kosten bij een afzet van 0 stuks

A
€ 100.000,-
B
€ 150.000,-
C
€ 15.000,-
D
€ 0,-

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Afschrijving
 • Waardevermindering van kapitaalgoederen (de machines, computers, bedrijfsauto's worden ouder en slijten door het gebruik)

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom ? 
 • Omdat de balans de actuele waarde  van het bedrijf op één bepaald moment weergeeft.
 • Zou je de afschrijving ( waardevermindering) niet meenemen dan staan de vaste activa te hoog gewaardeerd op de balans omdat er slijtage optreedt door gebruik.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Hoe te berekenen ?
een voorbeeld 
 • aanschafprijs van een machine € 200.000,- 
 • waarde na 6 jaar bij verkoop nog € 20.000,-  
hoe groot is de totale waardevermindering ? 
 •  (200.000-20.000) € 180.000,-  
hoe groot is de waardevermindering per jaar?
 • € 180.000,- / 6 = € 30.000,- 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Afschrijvingskosten berekenen
 • dus de formule voor de berekening van de jaarlijkse afschrijvingskosten :
 • (aanschafwaarde - restwaarde) / gebruiksjaren 
 • (200.000 -  20.000) / 6 = € 30.000,- per jaar
 • maandelijkse afschrijvingskosten :
 • € 30.000,- / 12 = € 2.500,- 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik weet wat bedrijfskosten zijn
A
ja
B
nee

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik weet wat afschrijving inhoudt
A
ja
B
nee
C

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik kan de afschrijving berekenen
A
ja
B
nee
C

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Afschrijvingen geven de waardevermindering van vlottende kapitaalgoederen weer
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een groenteboer heeft een koeling van 8.500 euro gekocht.
Hij schrijft 15% af van de aanschafwaarde. Wat is de boekwaarde na 2 jaar, dus nadat er 2 keer is afgeschreven?
A
€ 6.141
B
€ 5.950
C
€ 5.600
D
€ 8.000

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De aanschafwaarde van een auto is € 27.500,-
Je gaat de auto afschrijven met 25% van de boekwaarde. Wat is de boekwaarde van deze auto aan het begin van jaar 3?
A
€ 6.875
B
€ 8.701,17
C
€ 15.468,75
D
€ 13.750,0

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De aanschafwaarde van een auto is € 27.500,- 
 Je gaat de auto afschrijven met 25% van de boekwaarde. Wat is de boekwaarde van deze auto aan het begin van jaar 3?
De boekwaarde = aanschafwaarde - wat er al is afgeschreven.

Na 1 jaar is de boekwaarde dus 27.500 - 25% vam 27.500 = 
€ 20.625,-
Na 2 jaar is de boekwaarde 20.625 - 25% van 20.625 =
€ 15.468,75
dit is dus de boekwaarde aan het begin van het 3e jaar!

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies