Hoofstuk 7 - Weet je het nog + 7.1

Hoofdstuk 7  
Wie heeft het voor het zeggen?
Weet je het nog?
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 7  
Wie heeft het voor het zeggen?
Weet je het nog?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

WELKOM!
Presentatie:
Inzage toets
Doelen van deze les
H7 Wie heeft het voor het zeggen? + 7.1: Wat is de overheid?

Oefening/verwerking:  
H7 Weet je het nog? + 7.1: Wat is de overheid?

Evaluatie:
Zijn de lesdoelen behaald?Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van deze les
Productdoelen:
Je kunt de 4 overheidslagen noemen en beschrijven waarvoor zij verantwoordelijk zijn
Je kunt uitleggen met wat voor financiële maatregelen de overheid ons gedrag kan beïnvloeden
Je kunt uitleggen waarom de overheid zorgt voor collectieve goederen
Je kunt het verschil tussen de collectieve en particuliere sector uitleggen
Je kunt uitleggen waarom de overheid soms taken privatiseert

Procesdoel:
Je kunt je eigen mening toelichten

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor zaken regelt de overheid?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

De overheid
De overheid bestaat uit:
 1. Het rijk                             Centrale overheid
 2. Provincies                      Lagere overheden
 3. Gemeenten                  
 4. Waterschappen           

De overheid is o.a. verantwoordelijk voor de wetten, goede voorzieningen, infrastructuur, belastingen, subsidies, uitkeringen en nog veel meer.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De overheid geeft geld uit aan bv. duurzaamheid, gezondheidszorg, infrastructuur en onderwijs.
Waaraan moet de overheid volgens jou extra geld uitgeven?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Accijns
De overheid heft accijns op het verbruik van bepaalde goederen. 

Accijns is een extra belasting op tabak (zoals sigaretten), alcohol en brandstof (zoals benzine). 
Gebruikers hiervan moeten er dus extra geld voor betalen. 

Waarom accijns? -> om te ontmoedigen

Willen ze iets juist aanmoedigen? -> subsidie

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vind jij het goed dat de overheid accijns heft op sigaretten, alcohol en benzine?
Ja, bij alle drie
Nee, bij alle drie niet
Ja, bij één van deze drie
Ja, bij twee van deze drie

Slide 8 - Poll

Van leerlingen die één van de drie of twee van de drie hebben ingevuld vragen welke en waarom. 
Rekenen met accijns en btw
Een sigaret kost €0,45.  Hiervan is €0,27 accijns en €0,09 btw. 

Bereken:
Hoeveel procent van de prijs bestaat uit accijns? 

Hoeveel procent van de prijs bestaat uit btw? 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rekenen met accijns en btw
Een sigaret kost €0,45.  Hiervan is €0,27 accijns en €0,09 btw. 

Hoeveel procent van de prijs bestaat uit accijns? 
€0,27 : €0,45 x 100 = 60%
Hoeveel procent van de prijs bestaat uit btw? 
€0,09 : €0,45 x 100 = 20%

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verwerking
Wat: Maak de opdrachten van H7 Weet je het nog? op blz. 188 + 189
Hoe: Alleen of in tweetallen
Tijd: 15mminuten
Resultaat: De opdrachten zijn gemaakt en de kennis is weer opgehaald.
Klaar: Kijk de opdrachten na

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stimuleren of afremmen
Met maatregelen kan de overheid de Nederlandse economie beïnvloeden.

Gedrag stimuleren door:
- subsidie geven, bijvoorbeeld voor innovatie (= nieuw product / nieuwe productiemethode)

Gedrag afremmen door:
accijns heffen (alcohol, tabak, brandstof)
milieuheffing laten betalen (voor bedrijven die milieuschade veroorzaken)
energiebelasting heffen (op verbruik van stroom en gas)


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Collectieve goederen
= voorzieningen voor iedereen, betaald en geleverd door de overheid.

Redenen waarom de overheid die voorzieningen levert:
 • niet iedereen apart laten betalen
 • kwaliteit in eigen hand houden
 • voor iedereen betaalbaar blijven

Bijvoorbeeld: Onderwijs, rechtspraak, brandweer


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overheid, burgers en bedrijven
Collectieve sector:
overheid en instellingen voor sociale zekerheid, zoals UWV
geen doel om winst te maken

Particuliere sector:
burgers en bedrijven
bedrijven wel doel om winst te maken


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overheidstaak of niet?
Bij privatiseren verkoopt de overheid een dienst of activiteit aan de particuliere sector.


Redenen om te privatiseren:
 • taken geen verantwoordelijkheid meer voor overheid
 • bedrijven doen het beter en/of goedkoper

Overheid gebruikt soms marktwerking:
 • bedrijven concurreren op prijs / kwaliteit om overheidstaak uit te voeren
 • overheid betaalt het beste / goedkoopste bedrijfSlide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verwerking
Wat: Maak de opdrachten van 7.1: Wie heeft het voor het zeggen op bladzijde 190 t/m 193
Hoe: Alleen of in tweetallen
Tijd: De rest van de les
Resultaat: De opdrachten zijn gemaakt en de kennis is weer opgehaald.
Klaar: Kijk de opdrachten na

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie
Doelen van deze les:
Je kunt de 4 overheidslagen noemen en beschrijven waarvoor zij verantwoordelijk zijn
Je kunt uitleggen met wat voor financiële maatregelen de overheid ons gedrag kan beïnvloeden
Je kunt uitleggen waarom de overheid zorgt voor collectieve goederen
Je kunt het verschil tussen de collectieve en particuliere sector uitleggen
Je kunt uitleggen waarom de overheid soms taken privatiseert

Huiswerk: afmaken en nakijken H7 Weet je het nog? + 7.1: Wat is de overheid?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies