VWO4-1.2 Bindingen en paradigma's

1.2 Bindingen en paradigma's
welkom vwo 4!
Pak het boek van bindingen en erbij en zet je tas op de grond svp


1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

1.2 Bindingen en paradigma's
welkom vwo 4!
Pak het boek van bindingen en erbij en zet je tas op de grond svp


Slide 1 - Tekstslide

Welke typen bindingen zijn er?

Slide 2 - Woordweb

Op welke manier zijn mensen afhankelijk van elkaar bij deze bindingen?

Slide 3 - Woordweb

Leerdoelen
  • Je kunt uitleggen hoe de paradigma's bindingen (sociale cohesie) verklaren.

Slide 4 - Tekstslide

Paradigma's
Wetenschapsfilosofen definiëren het als een geheel van theorieën, modellen en opvattingen die samen een denkkader vormen. Zo’n kader moeten we zien als een lens of perspectief dat ook alternatieve kaders kent, zegt filosoof Thomas Kuhn.
Theorieën kunnen gegroepeerd worden rond een beperkt aantal theoretische tradities, ook wel
paradigma’s genoemd.  De vier te onderscheiden theoretische tradities hebben een lange geschiedenis
en werken door in de moderne sociale wetenschap. De vier tradities staan niet per se haaks op elkaar,
maar vullen elkaar ook vaak aan. Iedere traditie legt de nadruk op een iets ander aspect, zoals systemen
of actoren en conflict of orde. Modern onderzoek combineert vaak inzichten uit verschillende theoretische
tradities.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Tekstslide

Het functionalisme-paradigma 
Wetenschappers binnen het functionalisme-paradigma benadrukken het belang van de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid als functies die bijdragen  aan het voortbestaan van de samenleving. 

Zij richten zich op vragen als: 
- Wat bindt mensen onderling? 
- Wat zijn indicatoren van sociale cohesie? 

Voor het voortbestaan van een samenleving 
is een zekere mate van cohesie noodzakelijk. 

Emile Durkheim

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Welk paradigma?
Mensen jagen lusten na en willen lasten vermijden
A
Rationele-actor
B
Sociaalconstructivisme
C
Conflict
D
Functionalisme

Slide 12 - Quizvraag

Welk paradigma?
Conflicten kunnen zorgen voor maatschappelijke veranderingen

A
Rationeel-actor
B
Sociaalconstructisme
C
Conflict
D
Functionalisme

Slide 13 - Quizvraag

Welk paradigma?
Conflict is een uitzondering
A
Rationeel-actor
B
Sociaalconstructivisme
C
Conflict
D
Functionalisme

Slide 14 - Quizvraag

Welk paradigma?
Mensen en taken hebben hun eigen functie en bevorderen de harmonie
A
Rationele-actor
B
Sociaalconstructivisme
C
Conflict
D
Functionalisme

Slide 15 - Quizvraag

Welk paradigma?
De rol die mensen hebben zorgt voor verwachtingen van anderen


A
Rationeel-actor
B
Sociaal-constructisme
C
Conflict
D
Functionalisme

Slide 16 - Quizvraag

Welke paradigma?
Bij samenwerking moet de sociale cohesie in stand worden gehouden
A
Rationele-actor
B
Sociaalconstructivisme
C
Conflict
D
Functionalisme

Slide 17 - Quizvraag

zelfstandig aan het werk:
  • Lezen: 1.2 Bindingen en paradigma's (blz.8 t/m 11)
  • Maken: opdracht 8 t/m 15 (blz.27-28 ) 
timer
10:00

Slide 18 - Tekstslide